האורחים מתבקשים לשלם

יהודה גולן וערן קמינסקי
2035-05-15 04:51:00
2035-05-15 04:51:00

במשך עשר שנים המתינה העיר להסדרת האפשרות לגבות דמי כניסה לפארקים גדולים ממי שאינו תושב העיר, וכעת טיוטת תקנה כזו הוכנה במשרד הפנים • במודיעין המשמעות היא בעיקר, אם לא רק, לפארק ענבה • ביבס מקדם את הנושא בזהירות ומדגיש: "אם זה יקרה – רק באירועים ומועדים מסויימים"

(צילום ארכיון: אינגריד מולר)

מודיעין היא מראשוני היישובים בישראל לפעול ליישום תקנה חדשה של משרד הפנים, המאפשרת לרשויות לגבות דמי כניסה ממי שאינם תושבים בכניסה לפארק שגודלו מעל מאה דונם. התקנה עדיין אינה בתוקף והיא כרגע בסטטוס של "טיוטה". היא הוכנה במשרד הפנים ולכן יש לראותה כמאושרת ע"י השר דרעי – המוסמך כשר לחתום עליה ולהפעילה. אישורו לפיכך הוא רק עניין טכני, עד שתורכב ותושבע הממשלה הבאה. אך כאמור – במודיעין לא מבזבזים זמן וכבר החלו לפעול כדי שניתן יהיה ליישם את התקנה ברגע הראשון האפשרי.

לראש העירייה חיים ביבס יש כאן כובע כפול. המקומי ברחוב תלתן וזה שבתל אביב, במשרדי מרכז השלטון המקומי שהוא היו"ר שלו כבר שנים רבות. את הזירה המקומית עורר חבר המועצה אלעד שמעונוביץ', ששלח לביבס מכתב פומבי ובו ביקש ממנו ישירות לפעול במהירות בנושא. ביבס הודיע כי "הנחה את מנכ"ל העירייה לבחון את הנושא ולהציגו בפני חברי המועצה לקראת ישיבת ההנהלה הבאה שתיערך בתחילת חודש יוני". בתגובה הרשמית מדגיש ביבס כי "נבחן את היוזמה באופן יסודי לרבות ההשלכות של מקומות אחרים ביחס לכלל התושבים בערים השונות, לרבות תושבי העיר. התהליך, אם נצא אליו, יהיה בתקופת אירועים ומועדים מסויימים בלבד".

העמדה של ביבס, כצפוי, מקובלת על חברי מועצת העיר. אלה שהגיבו לפניית העיתון מיישרים קו עם ראש העירייה. כל הדיון הזה מתנהל מבלי שמוזכרת בו באופן מפורש האוכלוסייה שאותה מבקשים להרחיק – לפעמים – מהפארק המרכזי של מודיעין. מי שקוראים לילד בשמו הם תושבים, שחלק מהם מתראיינים בהמשך כתבה זו.

מה אומרת התקנה?

כדי להבין את ההתפתחות האחרונה יש לחזור עשר שנים אחורה, למשפט שהתנהל בין המדינה לבין עיריית רעננה שביקשה לגבות דמי כניסה לפארק המרכזי שלה ממי שאינו תושב העיר. המשפט הגיע לבג"צ שמנע מרעננה את מבוקשה, אך הורה למשרד הפנים להסדיר את הנושא בחקיקה. רק באחרונה השלים משרד הפנים את הצדדים המשפטיים והכין את התקנה. החלק המהותי בה הוא התנאים לגביית תשלום, שאלה עיקרם:
 

"מסופקים שירותים מיוחדים בגן הציבורי; שירותים מיוחדים הם שירותים מסוג מיוחד המטילים על הרשות המקומית עלויות חריגות, כאשר המדובר הוא בשירותים שאין הכרח על הרשות המקומית לספקם לפי הקבוע ב"מדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור".

"שטח הגן הציבורי הוא 100 דונם לפחות".

"קיימים ברשות המקומית שטחים ציבוריים פתוחים מפותחים והיקפם עומד בקבוע בנושא ב"מדריך להקצות שטחים לצרכי ציבור", אשר אינן נכללים בשטח הגן הציבורי בגינו מבוקש היתר לגבות דמי כניסה".

"בקרבת הגן הציבור בגינו מבוקש היתר לגבות דמי כניסה ישנם גנים ציבוריים אחרים שהכניסה אליהם אינה כרוכה בתשלום".

 

בדברי ההסבר לתקנה מדגישים כי שר הפנים יתיר לרשות מקומית לגבות דמי כניסה בתנאים מצומצמים: "… רשאי שר הפנים להתיר לעירייה לגבות דמי כניסה לגנים, גינות ומקומות מרגוע או נופש המשמשים את הציבור וזאת במקרים חריגים לפי כללים שיקבע באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".

"אנחנו עומדים בתנאים"

במכתבו לביבס כתב שמעונוביץ: "אנו עומדים כעירייה בכל התנאים הנדרשים בתקנה של משרד הפנים מבחינת גודל הפארק ושאר התנאים. אני מבקש להקים צוות עירוני לו שותפים נבחרי ציבור ועובדי עירייה על מנת להכין את הבקשה והמסמכים הנלווים לה. לפרסם את המהלך לפי דרישת המשרד באתר העירייה, וכן לאשר את הבקשה הרשמית בישיבת מועצת העיר הבאה בחודש יוני. מאז פתיחת הפארק ניסינו לעשות מהלכים רבים על מנת לתת פתרון לסוגיה ללא הצלחה. בתקופות מסוימות בשנה תושבי מודיעין מרגישים שהפארק לא שייך להם, ובהחלט ישנה תחושה לא נעימה להסתובב בו. יש לנו הזדמנות אחרי עשר שנים לפתור את העניין ולהחזיר את פארק ענבה לתושבי מודיעין לאורך כל השנה".

בתגובה רשמית של דובר העירייה ל"מודיעין News" נכתב כך: "ביום שני בערב עדכן ראש העיר את חברי המועצה אודות היוזמה של משרד הפנים לאפשר לרשויות מקומיות לגדר פארקים או גנים ציבוריים שמתפרסים על שטח שגדול מ-100 דונם ולקבוע האם ברצונן לגבות דמי כניסה ממבקרים שאינם תושבי העיר.

לדברי ראש העירייה מדובר ביוזמה שנמצאת בתחילת דרכה ועדיין לא החלטה ממשית יחד עם זאת הנחה ראש העירייה את מנכ"ל העירייה יורם כרמון לבחון את הנושא ולהציג בפני חברי המועצה את לקראת ישיבת ההנהלה הבאה שתיערך בתחילת חודש יוני.

במודיעין מכבים רעות יש עשרות פארקים וגינות ציבוריות, אולם מעטים הם הפארקים הגדולים מ-100 דונם כאשר גודלו של הפארק המרכזי בעיר, פארק ענבה הוא כ-3,500 דונם.

ראש העירייה מבקש להבהיר כי מדובר ביוזמה בלבד שהיא ברמת טיוטה אבל נבחן אותה באופן יסודי לרבות ההשלכות של מקומות אחרים ביחס לכלל התושבים בערים השונות, לרבות תושבי העיר. חשוב להדגיש כי התהליך, אם נצא אליו, יהיה בתקופת אירועים ומועדים מסויימים בלבד".

הפוליטיקאים כבר בעד

חברת המועצה הילה בן אליעזר הביעה תמיכה גורפת במהלך: "פארק ענבה הוא פארק ייחודי והוא אחד המקומות הקסומים בעיר שהעירייה משקיעה בו משאבים רבים לפיתוחו, מכספי התושבים, ולא במקרה הוא הפך לאטרקציה מבוקשת בכל האזור. ככל שהיקף המבקרים בפארק גדל, גם עלות תיחזוקו עולה בהתאמה.

אני בהחלט תומכת בגביית תשלום דמי כניסה לפארק ממי שאיננו תושב העיר, על מנת שנוכל להמשיך ולפתח את הפארק ולתחזק אותו באופן נאות, כאשר המטרה היא שהפארק ישמש בראש ובראשונה את תושבי העיר".

גם חבר המועצה וסגן ראש העירייה אילן בן סעדון תומך במהלך ומבקש כי דמי הכניסה יהיו נמוכים: "התוכנית שמקדם כיום משרד הפנים באה לאור דרישות של ראשי ערים לאשר גביית תשלום לתושבי חוץ שאינם גרים בעיר. הואיל ותושבי העיר מודיעין מכבים רעות משלמים תשלומי ארנונה בשגרה בתמורה לקבלת שירותים שונים ובהם תרבות ופנאי, לרבות שימוש חפשי בפארקים השונים ובעיקר בענבה – הרי שחלק מכספי משלמי הארנונה מושקע בתחזוקת הפארקים וטיפוחם ולכן הגיוני שלא ידרשו לתשלום נוסף. עיקרון דומה מתקיים ופועל בנושא החניה שהיא ללא תשלום לתושבי העיר ואילו לתושבי חוץ החניה בתשלום במספר מגרשי חניה בעיר.

באופן כללי איני חש בנוח עם גביית כספים מאורחים שאינם תושבי עירנו, אבל בהחלט מבין את ההיגיון בגביית תשלום סמלי בלבד תושבי חוץ, אשר נוכחותם תגדיל את נפח השימוש בפארק ובמתקנים, לרבות הוצאות על בלאי, תחזוקה ושימור הקיים. אתמוך בהחלטה זו ובלבד שתשלומים אלו אכן יהיו סמליים בלבד ויהיו מיועדים אך ורק לפיתוח הפארק, כסף שיאפשר לעירייה להמשיך ולהשקיע במתקני שעשועים יחודיים ובפעילות תרבותית בגנים שבתחום העיר".

חבר המועצה ברוך בוחניק מציע גישה ביקורתית יותר, אך אינו פוסל את המהלך: "ראש העיר העלה את הנושא בישיבת הנהלה וביקש חוות דעת מקצועית. התנהלות חבר המועצה (שמעונוביץ) אינה ברורה, דווקא מהסיבה שהלה נכח בדיון שכלל היבטים רבים וברור שאף אחד לא ירוץ לקדם הצעה מקומית בשעה שתקנה חדשה ומקיפה מטעם משרד הפנים מונחת בפתח. 

צריך להבין את ההשלכות: פארקים רבים בארץ יגבו מחיר כניסה, כולל מקומות אפשריים כמו פארק הירקון. מה שמתחיל כנסיון הדרה של מיעוטים כמו חרדים וערבים ישפיע על הכלל ועל הכיס של כולם. לסיכום דעתי כדעת ראש העיר – צריך לקבל חוות דעת מקצועית כולל למידה על גישתן של ערים מקבילות".

התושבים מדברים על השכנים

שוחחנו השבוע גם עם שתי תושבות העיר שתומכות במהלך. שרון שוורץ: "אני תומכת בזה מהסיבה הפשוטה שאני חושבת שתושב העיר שחי ועובד כאן, ורוצה להיכנס עם ילדיו לפארק ומתקשה להיכנס בגלל שמרגישים עוינות כזאת או אחרת בגלל ענייני צניעות וכולי אז זה לא תקין. אני עובדת עם מגזר דתי ואין לי בעייה איתם, אבל מאז שפעם אחת הייתי בפארק עם שמלה עם כתפיות דקות וחטפתי יריקה, אז אני לא מתקרבת לשם יותר. זה ציבור שבא אלי הביתה ואני לא צריכה לברוח מהאזורים הציבוריים בעיר".

יכול להיות שהמקרה שלך היה חד פעמי ולא מאפיין?

"לא, ממש לא. אני נתקלת בדיווחים כאלה כל הזמן בקבוצות הפייסבוק של מודיעין. פשוט אף פעם לא נתנו לזה מענה. אין סיבה שכתושבת העיר לא אוכל להיכנס לפארק, לטובת אורחים מבחוץ. שוב, אין לי כלום נגד המגזר, רק שהעוינות שהם מפגינים היא בעייתית".

שלומית אלחדד: "נוצרת סיטואציה לא הגיונית שבה אני כתושבת העיר שאמורה ליהנות ממתקני העיר, שנבנו בכספי המיסים שלי, לא ממש יכולה ליהנות מהם. אני נתקלת בהתנהגות לא ראויה, הזנחה של המקום ועוד. הם לא מכבדים את המקום ואת תושבי העיר. אחינו החרדים ובני דודינו הערבים לא שומרים על הניקיון, זורקים הערות לא רצויות וזה לא מתאים. אני מדירה את רגלי משם ומוצאת את עצמי נוסעת לפארקים בערים אחרות שבהם לא אתקל בהתנהגויות כאלו".

אבל צפיפות ולכלוך הם לא ייחודים לימי החג במודיעין.

"זה נכון, אבל האוכלוסייה הזאת, עם ההתנהגויות הבעייתיות האלו, אני לא אמצא בכל מקום. אם אלך לפארק רעננה אז יהיה מלא ועמוס, אבל לא אתקל בתופעות האלו. זה נשמע מאוד מתייג וגזעני, אני יודעת. אני יהודיה שומרת מסורת ומשפחתו של בעלי חרדים. אין לי שום בעייה איתם, בלבד שיישארו עם דרך ארץ ויכבדו את הסביבה אליה הגיעו מבלי לכפות את התפיסות שלהם. החיים במודיעין הם לא זולים ואני רוצה לדעת שיש תמורה לאגרה. והתמורה היא בין השאר המסוגלות שלי ללכת עם ילדי למקומות בהם לא אתקל בביקורת על ההתנהלות או הלבוש שלי".

חווית מקרים כאלה בעבר?

"בוודאי. הבת שלי הייתה עם גופיה והיו שם ילדים חרדים שהעירו הערות שלא במקום. מבלי לדבר על משפחה שתופסת את כל המתקן ודוגמאות נוספות כאלו. זה לא תקין. הם מתנהגים במקום כאילו הם אדוני האדמה ואני במקרה שם. זאת הזייה, הפארק הזה נבנה מכספי המיסים שלי. אין לי בעייה איתם, כל עוד הם יתנהגו כמו בני אדם. משפחתי החרדית הם אנשי תרבות שאם ייקלעו למקום כזה אז הם יתנהגו בדרך ארץ או יוותרו על הביקור בכלל. אתה לא תראה אצלם התנהגות של 'אני פה ואתם תתנהגו לפי הכללים שלי'".

כתבות נוספות

מנהל חדש לבית הספר נוף הרים

לאחר שהמנהלת הראשונה של בית הספר הממלכתי-דתי בשכונת נופים סיימה את תפקידה, מונה השבוע לתפקיד יוסף מנדל, שכיהן קודם לכן כסגן מנהל ברשת אמי"ת

מכה כפולה

המשטרה הגישה כתב אישום נגד בן 39, החשוד כי גנב בתוך שבוע מחשבים ניידים מתיכון עירוני ב' וטלפונים סלולריים מדוכן בקניון, וניסה למכור את הסחורה הגנובה בדרום תל אביב

כיתה בטבע

ב-1 בספטמבר תחנוך החווה האקולוגית את גן הילדים הראשון שלה, במתכונת "גן יער", בדרך להקמת בית ספר מקיים שייפתח כנראה כבר בשנה הבאה: "זה יהיה בית ספר מיוחד שיפעל בסימביוזה עם החווה"

מכה כפולה

המשטרה הגישה כתב אישום נגד בן 39, החשוד כי גנב בתוך שבוע מחשבים ניידים מתיכון עירוני ב' וטלפונים סלולריים מדוכן בקניון, וניסה למכור את הסחורה הגנובה בדרום תל אביב

המשך קריאה »

כיתה בטבע

ב-1 בספטמבר תחנוך החווה האקולוגית את גן הילדים הראשון שלה, במתכונת "גן יער", בדרך להקמת בית ספר מקיים שייפתח כנראה כבר בשנה הבאה: "זה יהיה בית ספר מיוחד שיפעל בסימביוזה עם החווה"

המשך קריאה »