המשרד להגנת הסביבה: ליקויים בטיפול במפגע האבק 

ערן קמינסקי
2035-12-11 02:38:00
2035-12-11 02:38:00

בעקבות פניות תושבים הגיעו אנשי המשרד לביקורת באתר הבנייה של שכונת מורשת ומצאו שורה של חריגות מהנהלים • סיור המשך במקום, הפעם עם אנשי העירייה, הראה שחלק מהתקלות טופלו • זה לא הפריע לקבלנים באיזור להמשיך להתחכם, ולספוג עקב כך צו להפסקת עבודות

אתר הבנייה כפי שתועד בידי תושבים לפני שבועיים (צילום: פרטי)

סאגת מפגע האבק בשכונת אבני חן הביאה לאחרונה להתערבות המשרד להגנת הסביבה, שנציגיו קיימו סיור באתר בניית שכונת מורשת ובתי הספר הסמוכים לו. בעקבות הסיור פירסם המשרד הממשלתי דו"ח שהועבר לעיריית מודיעין, בו נמצאו שלל ליקויים ועבירות על הנהלים.

הסיור, שהגיע בעקבות פניות תושבי השכונה למשרד הממשלתי, התקיים ב-20 בנובמבר. הממצאים ממחישים למעשה את טענות התושבים לגבי התנהלות הקבלנים הבונים ומידת האכיפה שמפעילה עיריית מודיעין בעניין.

כך למשל התגלה כי בצומת הרחובות פז ויהודה המכבים נראו סימני הרטבה לאורך מספר מטרים בודדים, ולאחר מכן הדרך יבשה. כל דרכי הגישה בתוך האתר נצפו יבשים וללא הרטבה כפי שהובטח לתושבים, בבית הספר עירוני ה' נצפה אבק "בכמות רבה מאוד" וגם הגידור שביצעה עיריית מודיעין בחלק הפונה אל אתר הבנייה אינו מספק.

נציגי המשרד להגנת הסביבה סיכמו כך:

1. יש להרטיב את כל הדרכים באתר המשמשות לנסיעה בתדירות שתשמור על יציבות הדרכים ותמנע עליית אבק לאוויר.

2. יש להקפיד על כיסוי ערימות חומרי החפירה באתר.

3. משאיות היוצאות מן האתר או נכנסות אליו יכוסו ביריעות כדי למנוע פיזור אבק.

4. יש להעביר לידי המשרד את תכנית הפיקוח מטעם העירייה על האתר.

5. יש להעביר לידי המשרד את דו"ח הניטור שבוצע, וכן את ציוני המקום של נקודות הדיגום.

6. יש לבחון סגירת הכניסה בצומת הרחובות פז יהודה המכבי גם לכניסת משאיות, כפי שנעשה לגבי יציאתן, כדי להפחית למינימום את התנועה בדרכים מכוסות האבק הסמוכות למוסדות הלימוד.

7. בימים שבהם יש רוחות חזקות במהירות מעל 12 מטרים לשנייה לכיוון מוסדות החינוך ובתי המגורים יש להפסיק עבודות חפירה וגריסה.

8. ככל שבאתר פועלת או תפעל מגרסה ו/או נפה, יש להעביר את תנאי הרישיון שלה לידי המשרד.

בעקבות הסיור והדו"ח שהועבר לעיריית מודיעין התקיים סיור נוסף באתר, הפעם משותף לנציגי העירייה והמשרד הממשלתי. הפעם – כך אמרו במשרד להגנת הסביבה ל"מודיעין News" –  "הדרכים באתר היו מורטבות כנדרש".

במשרד להגנת הסביבה מאשרים את הדברים: "למשרד להגנת הסביבה הגיעו פניות מתושבי מודיעין בנוגע למפגעי אבק בשכונת אבני חן. בעקבות הפניות, נציגי המשרד ערכו סיור במקום, וממצאיו הועברו לגורמים האמונים על הנושא בעיריית מודיעין, עם דרישות לנקיטת פעולות למניעת המפגעים. בעקבות דו"ח זה התקיימה פגישה בהשתתפות נציגי המשרד והעירייה, שבמסגרתה נערך גם ביקור באתר. במהלך הסיור פירטו נציגי העירייה את האמצעים הננקטים על-ידם לצמצום פיזור האבק והתחייבו להמשיך ולנקוט בהם. נציין כי בסיור זה הדרכים באתר היו מורטבות כנדרש. גורמי העירייה התחייבו להמשך פיקוח שוטף באתר על מנת למזער את מפגעי האבק ממנו. המשרד יוציא בימים הקרובים התייחסות לתגובת העירייה לדו"ח הראשון, שתביא בחשבון גם את ממצאי הסיור המשותף. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לעקוב אחר הנעשה באתר".

לדברי תושבים בשכונה, התנהלות עיריית מודיעין בנושא עדיין לוקה בחסר. אחד מהם סיפר השבוע: "ב-27 בנובמבר, אחרי שבועיים בהם טבעה השכונה באבק ולאחר שכל הפניות שלנו לעירייה ולמוקד 106 לא נענו כלל, נאלצנו להיכנס בעצמנו לשטח העבודות ולאתר את הסיבות לאבק המוגבר. נוכחנו לגלות כי בשטח העבודות החלו לפעול שתי מגרסות חדשות. האחת מרוחקת כחמישים מטר אווירי מבתי הספר והשנייה כמאה מטר. בסיור נוכחנו כי דרכי העפר יבשות לחלוטין, המגרסות גורסות בניגוד לתנאי ההיתר ללא כל הרטבה, משאיות יוצאות באין הפרעה מהכיכר שאמורה להיות סגורה ליציאה וטרקטורים מעמיסים עפר על משאיות ללא הרטבה".

לדברי התושבים הם העבירו מיד את הממצאים לעיריית מודיעין, כולל לראש העירייה עצמו, כאשר עוד באותו היום הוצאו צווי הפסקת עבודה לחמישה ימים למספר קבלנים. בעירייה הכחישו השבוע את הטענה הזאת ומסרו: "העירייה מבצעת פיקוח מלא על היזמים הפועלים במתחם לרבות נקיטת סנקציות והפסקות עבודה והטלת קנסות כנגד יזמים שלא עובדים בהתאם לנדרש. בנוסף, לבקשת התושבים העירייה ערכה בדיקות לניטור זיהום אוויר בבתי הספר, ותוצאותיה קבעו כי אין זיהום אבק באזור אבני חן. העירייה תוסיף לקיים פיקוח הדוק על העבודות בשכונה ולשמור על איכות החיים של התושבים".

אחד מראשי מטה המאבק אמר השבוע: "מטרת המאבק מלכתחילה היתה להביא את העירייה לנקוט צעדים אפקטיביים לצורך צמצום מפגעי האבק והרעש שנגרמים כתוצאה מסמיכות הרבה בין אתר הבנייה ובין מוסדות הלימוד בשכונה. צר לנו כי רק עתה, בחלוף כארבעה חודשים מתחילת המאבק, אנו עדים לשינוי כלשהו במדיניות האכיפה והפעולה של העירייה, וזאת לאחר שילדי השכונה ספגו במשך חודשים כמויות אימתניות של אבק שפגעו בבריאותם. יחד עם זאת אנו מברכים על כל צעד שיביא להקלה באבק ואנו מודים למשרד לאיכות הסביבה אשר היה קשוב לפניות התושבים והגיע לסייר באתר במטרה לקדם פתרונות יעילים. נדגיש כי יעילות הצעדים שננקטים על ידי העירייה נמדדת לאורך זמן ובכל תנאי מזג אוויר. לכן אנו ההורים נוסיף לעקוב אחר המתרחש באתר ונמשיך לדווח לעירייה על כל הפרה של תנאי ההיתר ושל התחייבויות העירייה כלפינו, בכדי למנוע פגיעה נוספת בילדינו".

כתבות נוספות

תסתדרו לבד

מצוקת כוח האדם במוסדות החינוך לגיל הרך מכה במודיעין במלוא העוצמה, ובסחלבים לא יפעילו ככל הנראה צהרונים לילדי כיתות ג'. העמותה: "במידה וייקלטו צוותים חדשים נשמח לתת מענה גם לתלמידי כיתות ג׳״

שעתו הקשה

דוח מבקר העירייה לשנת 2021 חשף סדרת ליקויים והתנהלות לא תקינה באגף הביטחון והחירום בעיריית מודיעין, והטיל את האחריות על העומד בראשו, שמוליק כהן. דוברות העירייה: "מדובר על אחד העובדים הטובים והמסורים ביותר"

המשבר בהיי טק הגיע למודיעין

יצרנית הרחפנים האוטונומיים פרספטו מהפארק הטכנולוגי בעיר הודיעה על פיטורי 12% מעובדיה: "בהתייחסות לתכנית ארוכת טווח של החברה, אנו נאלצים להיפרד מאנשים מוכשרים"

מנהל חדש לבית הספר נוף הרים

לאחר שהמנהלת הראשונה של בית הספר הממלכתי-דתי בשכונת נופים סיימה את תפקידה, מונה השבוע לתפקיד יוסף מנדל, שכיהן קודם לכן כסגן מנהל ברשת אמי"ת

תסתדרו לבד

מצוקת כוח האדם במוסדות החינוך לגיל הרך מכה במודיעין במלוא העוצמה, ובסחלבים לא יפעילו ככל הנראה צהרונים לילדי כיתות ג'. העמותה: "במידה וייקלטו צוותים חדשים נשמח לתת מענה גם לתלמידי כיתות ג׳״

המשך קריאה »

שעתו הקשה

דוח מבקר העירייה לשנת 2021 חשף סדרת ליקויים והתנהלות לא תקינה באגף הביטחון והחירום בעיריית מודיעין, והטיל את האחריות על העומד בראשו, שמוליק כהן. דוברות העירייה: "מדובר על אחד העובדים הטובים והמסורים ביותר"

המשך קריאה »

המשבר בהיי טק הגיע למודיעין

יצרנית הרחפנים האוטונומיים פרספטו מהפארק הטכנולוגי בעיר הודיעה על פיטורי 12% מעובדיה: "בהתייחסות לתכנית ארוכת טווח של החברה, אנו נאלצים להיפרד מאנשים מוכשרים"

המשך קריאה »