יזם נדל"ן גרם לעירייה נזק כספי המוערך ב-700-900 אלף שקל

ערן קמינסקי

מבקר העיריה מגלה כי יזם שזכה במגרשים רבים בפארק הטכנולוגי לא העביר לעירייה דיווחי אמת על ביצוע העבודות בשטח • בעקבות הדו"ח ננזפו מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה ופקח במחלקה • ועדת הביקורת העירונית הורתה לחייב את החברה להחזיר כספים לעירייה

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2018 שהתפרסם השבוע כולל פרק מיוחד העוסק בהתקשרות לקוייה של העירייה עם יזם נדל"ן גדול שרכש מגרשים בפארק הטכנולוגי והחל לפתח אותם ולבנות בהם. הליקויים כוללים דיווחים לא נכונים על היקף העבודות, עבודה בניגוד להיתרי הבנייה שניתנו לחברה, חריגה בחפירה במגרשים שבבעלותה ואפילו פגיעה בערכי טבע שבסמוך למגרש שבבעלותה. לפי המבקר, העבירות נעשו בתשעה מגרשים בפארק הטכנולוגי שבהם זכה היזם במכרזים של רשות מקרקעי ישראל והעירייה. הנזק המוערך לעירייה כתוצאה מהכשלים – לפי המבקר – הוא בין 700 ל-900 אלף שקל. המבקר אריק משיח מפנה אצבע מאשימה גם כלפי היזם וגם כלפי גורמי האכיפה העירוניים, שהיו אמורים לגלות את העבירות ולמנוע אותן בזמן אמת.

מתוך הפרק האמור: "הפיקוח על הבנייה, והמפקח באזור התעסוקה בעיר כשלו בתפקידם. כשל כאמור שאיפשר ליזם לעבוד, לחפור ולחצוב, מחוץ לגבולות המגרש בניגוד להיתר תוך פגיעה בערכי טבע. כשל כאמור שאיפשר ליזם לבצע עבודות חפירה בניגוד להיתר שהיה בידו".

מדובר בתשעה מגרשים, שחלק מהם כבר בנויים ומאוכלסים. המבקר מצא ליקויים בבדיקת חלקם ולאחר מכן החליט להרחיב את בדיקתו לכל המגרשים שבהם זכה היזם. הוא בדק את ההיתרים שניתנו לעבודות עפר שביצע הקבלן באותם מגרשים ואת הליך הוצאת היתרי בנייה למגרשים ובחן איך העבודות בוצעו בפועל בהשוואה למה שצויין בהיתר. שם התגלו פערים בין הנתונים למספרים מהשטח. התברר כי במקרה אחד חפר הקבלן עשרה מטרים עמוק יותר ממה שהיתר החפירה התיר לו. במקרה אחר הקבלן חפר 7,000 קוב עפר מחוץ למגרש שאותו היה אמור לחפור ובכך פגע בערכי טבע וחרג מההיתר שניתן לו.

לא רק העבודות בשטח לא תאמו את המציאות. גם הדיווחים על הנייר לעירייה לא התאימו: הביקורת העלתה כי הדיווח לעירייה מצד היזם, באמצעות הבקשות להיתרים, לא שיקף את הנתונים, הבקשות שהוגשו לאגף ההנדסה בעירייה "כללו מידע כוזב לכאורה, וזאת, ככל הנראה, בכוונה להימנע מתשלום כל האגרות, ההיטלים והתשלומים שהיו אמורים לעבור לעירייה".

כאמור – הביקורת היא בעיקר כלפי גורמי הפיקוח בעירייה: "מחלקת הפיקוח על הבנייה והמפקח באזור התעסוקה (הפארק הטכנולוגי) כשלו בתפקידם ולמעשה איפשרו ליזם לעבוד בניגוד להיתר תוך פגיעה בערכי טבע ולבצע עבודות חפירה בניגוד להיתר שהיה בידו". בהקשר זה הוסיף המבקר: "לעירייה אין כלי הרתעתי, סנקציה, שהיא יכולה להפעיל כנגד היזם מעבר לדרישה לשלם את ההיטלים הנדרשים. הבקרות של אגף ההנדסה לוקות בחסר, דבר שהביא לאובדן הכנסה של מאות אלפי שקלים לקופת העירייה".

המבקר המליץ למנכ"ל העירייה לזמן את מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה והמפקח האחראי על אזור הפארק הטכנולוגי ולנזוף בהם. כמו כן אגף ההנדסה יעביר תחשיב כספי חדש ליזם וידרוש ממנו את תשלום ההפרשים באגרות כפי שמצוין בדו"ח הביקורת. המבקר ציין בסייפא של הדיווח כי למרות שאין לביקורת "מעמד" אל מול יזם פרטי החליטה הביקורת לאפשר ליזם להופיע בפני הביקורת. היזם אכן הגיע לדיון אצל מבקר העירייה והציג את טיעוניו לתהליכים שעשה, לפי דו"ח המבקר הפגישה התקיימה במרץ 2019.

היזם עצמו הגיב ל"מודיעין News" כי "החברה לא קיבלה שום דו"ח ממבקר העירייה, כמו כן לא היינו צד לבדיקות המבקר. אנחנו לא קשורים לפוליטיקה הפנימית בתוך עיריית מודיעין ולמלחמות הפנימיות בתוך העירייה. חבל שעורכים דו"ח מבלי לבדוק את העובדות לעומק או לפחות להציג את הטענות כלפינו בכדי שנעמיד עובדות על דיוקן" (הערת המערכת: אנשי היזם פגשו את מבקר העירייה כבר בחודש מרץ ושמעו ממנו ממקור ראשון את הטענות).

תגובת מהנדס העיר צחי כץ: "אגף ההנדסה פועל מול היזם באופן שוטף במגרשים המוזכרים בדו"ח, מתוך הבנה שהמידע שמוצג בבקשות להיתר הינו מידע אמין המשקף את רצונו של היזם בפועל ובהתאם לכך נבדקות הבקשות להיתר. חשוב לציין כי חוק התכנון והבנייה מטיל את מלוא האחריות על הגשת מידע כוזב על עורך הבקשה שאף מוזהר וחותם על כך בגוף הבקשה".

2035-09-11 03:32:00
2035-09-11 03:32:00

כתבות נוספות

שנת שיא

רגע לאחר סיומה של שנת 2021 חושפים מתווכי הנדל"ן המקומיים את העסקאות הגדולות של השנה: וילה במכבים שנמכרה בקרוב ל-9 מיליון שקל, עסקת השיא לדירת 3 חדרים והדירה הכי יקרה במגדלי דמרי

חותכים את התור

מתחם בדיקות נוסף החל לפעול בעיר, בחניית הספריה העירונית, ובעירייה מקווים כי יחד עם השקת מתחם הדרייב אין בפארק הטכנולוגי יצומצמו העומסים הכבדים שנרשמו בשבוע שעבר

שנת שיא

רגע לאחר סיומה של שנת 2021 חושפים מתווכי הנדל"ן המקומיים את העסקאות הגדולות של השנה: וילה במכבים שנמכרה בקרוב ל-9 מיליון שקל, עסקת השיא לדירת 3 חדרים והדירה הכי יקרה במגדלי דמרי

המשך קריאה »

חותכים את התור

מתחם בדיקות נוסף החל לפעול בעיר, בחניית הספריה העירונית, ובעירייה מקווים כי יחד עם השקת מתחם הדרייב אין בפארק הטכנולוגי יצומצמו העומסים הכבדים שנרשמו בשבוע שעבר

המשך קריאה »

תוכן שיווקי » אולי יעניין אותך