לאן נעלמים הרבנים?

יהודה גולן
2035-01-23 01:44:00
2035-01-23 01:44:00

מועצת העיר קיבלה לידיה את דו"ח הביקורת על העירייה שסקר את 2017 •  במרכזו – ביקורת חמורה על מחלקת הדת ובעיקר על שני רבני העיר, אליהו אלחרר ויעקב צ'יקוטאי • מהדו"ח עולה כי השניים מנהלים מערכת יחסים אישית עכורה, נעלמים מהמשרד לשעות וימים, לא מחתימים כרטיסי נוכחות ואפילו סיפרו למבקר (כל אחד בתורו) מדוע הרב השני איננו מתאים לתפקיד • בתחום הכספי העירייה אינה מתאמצת לגבות כספי קנסות • ובתחום הגינון שמודיעין מצטיינת בו – איש לא יודע כמה פועלים מגיעים בכל יום לעבודה

אריק משיח, מבקר העירייה, הציג בפני מועצת העיר את דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017. בדו"ח עסק משיח בשלושה נושאים מרכזיים: מחלקת הדת בעירייה, השירות הווטרינרי ומחלקת הגינון. אם בשני הנושאים האחרונים הביקורת היא בעיקר פרוצדורלית – הרי שבנושא הראשון היא אישית לחלוטין וכוללת לא מעט "פנינים" שספק אם תושבי העיר היו מודעים להם, בהקשר של מחלקת הדת בעירייה ובעיקר שני הרבנים המכהנים במודיעין בשכר גבוה בתפקיד "רב עיר".

מדו"ח הביקורת עולה כי עובדים במחלקת הדת, כולל אליהו אלחרר ("רב העיר" של מודיעין) ויעקב צ'קוטאי ("רב העיר" של רובע מכבים רעות) אינם נוהגים להחתים כרטיס נוכחות כנדרש ולמעשה אינם נוכחים בשעות העבודה במשרד. המבקר מתריע כי על רבני העיר להתחיל את יום עבודתם במשרדי העירייה כמקובל בקרב עובדי ציבור. כמו כן הוא קורא לקבוע שעות קבלת קהל לשני הרבנים במשרדי מחלקת הדת.

המבקר גילה כי אדם שמונה לתפקיד "אב בית" במחלקת הדת אינו עומד בדרישות התפקיד שפורסמו על ידי משרד הדתות. מבקר העירייה מציין לטובה את ההתנהלות המנהלית של מערך הכשרות בעיר, שהשתפר מאד בשנים האחרונות וכתב כי הנתונים לגבי העסקים בעיר, שמות המשגיחים ושעות ההשגחה לכל עסק, הוצגו לו על ידי מפקחי הכשרות ובאישור הרבנים. הוא סיכם: "יש שקיפות מלאה לכלל הנתונים בתחום הכשרות המנוהלים במחלקה".

בתחום תיפעול המקוואות בעיר מציין משיח כי "יש לקבוע זמני תקן לתיקון התקלות השונות במקוואות". לגבי המקווה ברעות הוא כתב: "ההכנסות במקווה הדרים ברעות נמוכות, מה שמעיד על מיעוט משתמשות בשירות ויש לבחון את המשך תפעול המקווה". בהקשר זה גילה המבקר כי "העירייה ביצעה תשלומים לשני ספקי גז (לחימום מקוואות), גם לאחר שתקופת ההסכם עימם הסתיימה, כל זאת ללא מכרז, ללא הצעות מחיר או הזמנת עבודה".

הרוצה את הרב יבוא אליו?

הנושא המרכזי בדו"ח הביקורת הוא יחסי האנוש הרעועים שבין שני הרבנים. משיח לא חוסך מילים קשות מהשניים וכותב "תהום פעורה בין שני הרבנים והדבר פוגע אנושות בתיפקוד מחלקת הדת של העירייה. זאת לצד השיפור שחל בכל אחד מהתחומים שנבדקו. הביקורת ממליצה כי מנכ"ל העירייה או מי מטעמו יעשה לקירוב לבבות ככל שניתן".

בהקשר זה של יחסים בין שני הרבנים ציין המבקר בדברי הסברו בישיבת המועצה כי כשדיבר עם שני הרבנים כל אחד בנפרד, "כל אחד מהם אמר לי כמה הרב השני לא מתאים לתפקידו". והמשיך: "הרבנים לא מכירים האחד בסמכותו של השני". הוא הוסיף כי בדק את נוכחותם במשרדיהם ולא מצא אותם במשך שעות ארוכות  וימים כשאף אחד במשרדי מחלקת הדת לא ידע לומר לו להיכן נעלמו שני הרבנים.

ראש העירייה חיים ביבס (שכמובן ראה את הדו"ח קודם והכיר את תוכנו) דפק בנקודה זו על השולחן בכעס, אמיתי או מדומה. "החתמה על כרטיס נוכחות זו חובה", פסק. "אחרת תעשו להם קיזוזי שכר. לא יחתמו על כרטיס נוכחות – תורידו להם מהמשכורת!".

לקינוח החלק של מחלקת הדת חשף המבקר הפרה מתמשכת של החוק הקובע כי חל איסור מוחלט לעשן במשרדי העירייה. לפי המבקר, במשרדי מחלקת הדת לא שמעו על החוק ומעשנים שם באופן חופשי. "הביקורת מבקשת להדגיש שאין לעשן במשרדי מח' הדת. במקום מתקיימת קבלת קהל וחל איסור מוחלט לעשן במשרדים. האיסור מודגש גם בשל החשיפה של הרשות לתביעה של אלה שרואים עצמם נפגעים מעישון תוך הוכחה שהרשות אינה אוכפת את איסור העישון במשרדיה. יש לאכוף את האיסור המוחלט לעשן, בכלל משרדי העירייה". 

חוייבת? נקנסת? לא נורא

הנושא השני שבדק המבקר היה אכיפה וגבייה של קנסות שנפסקו לעבריינים בתחום הפיקוח העירוני והשירות הווטרינרי. מדובר בקנסות שהוטלו על אזרחים והעירייה אינה מתאמצת לגבות אותם מהחייבים.

משיח ציין כי בביקורת של 2015 גילה כי העירייה לא עדכנה כמה מהקנסות שהושתו על אזרחים אכן שולמו. בביקורת הנוכחית נמצא כי הועבר דו"ח של החברה לאוטומציה למנהלת מזכירות בתי המשפט בלשכה המשפטית של העירייה. הדוח כלל פירוט של חייבים וגזרי דין בתחום פיקוח עירוני ופיקוח ווטרינרי בסכום  כולל של כ 1.6 מיליון שקל. משיח ציין כי מחד בוצעה עבודה מאומצת להסדרת הרישומים החשבונאיים בעירייה, אך היתה אי הסכמה בין המחלקות העירוניות לגבי זהות הגורם שהיה צריך לעקוב ולגבות את הקנסות.

דו"ח המבקר קבע כי חברת הגבייה לא ביצעה אכיפת גבייה ולא ברור היכן התיקים והיקפם של החובות שהועברו לטיפול חברת הגבייה. עוד עלה כי יש בעיה של הסמכה לממונה על הגבייה.

במסקנות המבקר עולה כי התנהלות העירייה בנושא אכיפה/גבייה של הכספים שנקבעו בגזרי דין של ביהמ"ש לוקה בחסר ומשליכה באופן ישיר על הכנסות העירייה ופוגעת בהן. אי גביית הכספים שנקבעו בביהמ"ש בגזרי הדין גורמת נזק ישיר לקופת העירייה המוערכת במאות אלפי שקלים.

עוד הוסיף המבקר כי תחום ההכנסות, תשלום גזרי דין, צריך להיות מנוהל על ידי גזברות העירייה ולא על ידי הלשכה המשפטית. בנוסף המליץ המבקר כי יוקם צוות חשיבה שימפה את התהליכים שהתקיימו עד ימים אלה, כולל הממשקים בין המודולים השונים לעניין גזרי דין.

איפה הם הגננים כולם

הנושא השלישי שעלה בדו"ח המבקר עסק ב‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מחלקת הגינון: המבקר מציין כי "לא בוצעה בקרה אחר כמות הפועלים באמצעות המפקחים החיצוניים, כאשר דבר זה אינו עומד בקנה אחד עם חוזה ההתקשרות של העירייה עם החברה המבצעת".

באשר לליווי המקצועי המבקר קובע כי לא נמצא כל תיעוד בדו"חות הביקורות של כלל מפקחי החברה המייעצת על פעילותה ועל השירות שהעניקה לעירייה במהלך שנת 2017. המלצת הביקורת בעניין זה היתה כי מנהל המחלקה ינחה את כלל המפקחים אחר יישום מלא של פעולות הפיקוח המצוינות בחוזה, חו"ד מומחים, לרבות תכולת הדוחות היומיים המופקים על ידם, וכן יבצע בחינה תקופתית כי הנחיות אלו מיושמות במלואן.

באשר לבקרה אחר מספר הפועלים באמצעות מפקחי העירייה עולה כי דו"חות הפיקוח של המפקחים אינם כוללים התייחסות למספר העובדים אשר צריכים היו להתייצב על ידי הקבלנים על פי סעיפי החוזה. כמו כן קובע המבקר כי לא מתקיימת בחינה של הקצאת העובדים על ידי הקבלן על ידי המפקחים.

המבקר ממליץ כי מנהל המחלקה ינחה את כלל המפקחים אחר יישום מלא של פעולות הפיקוח המצוינות בחוזה כולל בקרה אחר כמות העובדים, וכן יבצע בחינה תקופתית כי הנחיות אלו מיושמות במלואן.

באשר לעבודת מחלקת הגינון במוסדות חינוך ברחבי העיר עולה כי לא קיים מפקח גנים ונוף אשר מבצע בקרה שוטפת אחר פעילות קבלן מוסדות החינוך. המלצת הביקורת בנושא זה היא שמנהל המחלקה יבצע מעקב כי מתבצע פיקוח בפועל אחר פעילות כל הקבלנים הנמצאים תחת אחריות המחלקה.

 מבקר העירייה הוסיף כי במסגרת הסכם שנחתם מול החברה היא נדרשת לבצע עבודות גינון באתרים שונים בעיר שאינם שייכים לאגף החינוך, אולם נמצא כי הקבלן מבצע חלק קטן מהפעולות המצוינות בחוזה ההתקשרות עימו, ובמרבית המקרים כלל אינו מגיע למקומות המצוינים במסמך. המלצת הביקורת היא שמנהל המחלקה יבצע בקרה על כך שהתשלומים המועברים לקבלן תואמים לביצוע עבודות בפועל והינם בהתאם להסכם ההתקשרות.

מבקר העירייה אף בחן את תדירות הביקורים במוסדות החינוך ומצא כי ממוצע פעולות התחזוקה נמוך משמעותית מהקבוע במכרז וקבע כי יש להטמיע בקרה אחר פעולות הספק המבוצעות עבור כל מוסד.

בנושא הפיקוח על המים (השקייה) הביקורת מציינת בדו"ח כי "לא מתבצעת כלל בקרה אחר חיובי התאגיד, באמצעות גזברות העירייה ו/או המחלקה. אמנם עובדת הגזברות בשיתוף מפקחת ההשקייה מאתרות/מקבלות חיובים חריגים אך אין להם את היכולת לפתור אותם בעיקר נוכח העובדה כי ישנם שני שעונים, האחד של העירייה והאחר של תאגיד מי מודיעין וכתוצאה מכך חיובי המחלקה אינם מבוקרים כלל".

תגובות

הרב יעקב צ'קוטאי (מתוך התגובה המופיעה בדו"ח עצמו):
"אני עושה את עבודתי מלאכת הקודש בלי מחנאות ביחס חברי והוגן תוך מתן כבוד ואהבה כל אחד לפי כבודו ומעלתו. באהבת הבריות כמו שלמדנו הלל הזקן הוי מתלמידיו של  אהרון, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. (פרקי אבות). וכדברי שלמה המלך במשלי "כמים פנים לפנים כן לב איש לרעהו".

"מאז שהטיב עמנו ראש העיר היקר, והעביר את חבר המועצה כותב המכתב. יש אוירה טובה, ולא עכורה. יחסי אנוש תקינים. דבור חברי. ואיש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, בנועם, ובסבלנות וסובלנות.

"אין דרכנו בקטטות ומריבות. אלא הליכותינו בקודש  בדרך של זיכוי הרבים. להגדיל תורה ולהאדירה.  ולקדש שם שמים. לא נטלנו ולא ביקשנו לעצמנו שררה או כבוד. אלא להיות עבד ד' לעם הקודש היושב בעיר החשמונאים עם מסורת דורות מקודשת, ומרצוננו לשרת את הציבור בעיר. ובארצנו. מתוך מסירות ואהבה".

הרב אליהו אלחרר (מתוך התגובה המופיעה בדו"ח עצמו):

"לגבי תפקידו של רב העיר: אבקש לציין כי בנושא זה ישנה אי הבנה בסיסית, הרב אינו פקיד המקבל שכר על ישיבה במשרד, אלא הוא אמון על כל שירותי הדת בעיר, הכוללים בין היתר כשרויות, אבלות, נישואין, חופות, עירובין, פסיקת הלכה מתן שיעורים ועוד ועוד, לא לחינם נבחרים הרבנים לתפקידם – ולא ממונים על ידי מאן דהוא, ולא לחינם אין לרב כל ממונה הקובע ומשלם את שכרו בדיוק כמו בכלל הרבני ערים בארץ כלפי ראשי הראשיות.

הערה כללית: אין ספק שנעשה ניסיון בדו"ח זה להקיף את הבעיות שיש בהפעלת מחלקת הדת. אולם נראה על פניו כי מחד בעיות מסוימות "גומדו" ומאידך בעיות אחרות זכו להתייחסות יותר רצינית".

 

חבר המועצה אבי אלבז:

"לא נפלתי מהכיסא. מסקנות הדו"ח חמורות מאד והתחושה היא שלית דין ולית דיין ואיש הישר בעיניו יעשה. אי נוכחות הרבנים במשרדים היא שערוריה והרושם המתקבל הוא של מלחמות יצרים, אגו, כבוד, אוירה עכורה, מחנאות וחוסר אמון בין העובדים כשכל רב מפקפק בהכשרתו של השני להיות רב".

חבר המועצה ומחזיק תיק הדת עמיעד טאוב:

"הדו"ח מתייחס לשנים עברו כשלא החזקתי בתיק. אני תומך בדרישת ראש העיר שכל עובדי העירייה יחתימו כרטיס נוכחות".

חבר המועצה ברוך בוחניק:

"כפי שהתחייבתי לציבור, בכל מקום בו אגע אפעל לשינוי ומינהל תקין. בשנים 2014-2016 החזקתי בין היתר בתיק הדת בעיריה, בשנים אלו פעלתי במחלקה לשינוי משמעותי בנושאים רבים שהגיעו לפיתחי והיעדים העיקריים עסקו בשקיפות, הסרת חסמים, היעדרות עובדים, העסקת מקורבים, תקנים, והטמעת טכנולוגיה כמו מיחשוב בית העלמין ומערכת רישום נישואין.

"היו מספר נושאים שלדעתי דרשו את התערבות המבקר ובברכת ראש העיר מר חיים ביבס הופנתה בקשה רשמית למבקר. הדו"ח שפורסם באיחור שנידון במועצת העיר ב-2019 עוסק בשיירים של התהליך, שהרי הרבה נעשה בתוך תקופת הזמן כולל הגדרות תפקידים מאד מאד ברורות ונמצא שרב מודיעין הרב אלחרר עוסק בעיר מודיעין והרב צ'קוטאי עוסק ברובע לרובע מכבים רעות עם כל המשתמע (במיקוואות, כשרות וקבורה וכו'). הגידול בפעילות ניכר ומעיד על אמון הציבור.

"בתווך נמצא מנהל מחלקה שתפקידו לנהל כפי שצריך ולהבטיח שהגדרות התפקידים והתהליכים שנכתבו על ידי יועץ ארגוני שגייסנו מיושמים כראוי ותו לא. על מנהל המחלקה חלה האחריות ליצור אווירה, להיפגש עם עובדיו, לדון בעדכונים ולקבוע יעדים משותפים כולל דגש על פיתוח העובדים. הדוגמא של אב הבית שמנהל המחלקה לא נפגש עימו כמעט חמש שנים בצורה מסודרת מעידה על צורך ביותר ניהול ועל הנהלת העיר להבטיח שכשלים מעין אלה לא חוזרים על עצמם".

כתבות נוספות

עוד דירות קטנות במרכז העיר

ועדת המשנה לתכנון ובניה של עיריית מודיעין אישרה להפקדה את התכנית להקמת 42 יחידות דיור חדשות במקום מבנה בזק ההיסטורי, כאשר 60% מהן יהיו בגודל של עד ל-80 מ"ר

עברו למרכז

חברת פירספוט, המספקת סקירות וחוות דעות על מוצרים טכנולוגיים לחברות ענק בעולם, העבירה לאחרונה את משרדיה מהפארק הטכנולוגי לבניין דונה 2 במע"ר

ברחה וניגחה

תושבת רחובות שהייתה מעורבת בתאונת דרכים קלה באזור מודיעין נמלטה מהמקום, פגעה במספר רכבים, ביניהם גם ניידת משטרה, ונעצרה לבסוף רק בכביש 6

צפירת אמת

פרשת החיילות-סוהרות שהוקרבו בידי שירות בתי הסוהר כדי להשיג "שקט תעשייתי" היא מהחמורות שידעה המדינה

עוד דירות קטנות במרכז העיר

ועדת המשנה לתכנון ובניה של עיריית מודיעין אישרה להפקדה את התכנית להקמת 42 יחידות דיור חדשות במקום מבנה בזק ההיסטורי, כאשר 60% מהן יהיו בגודל של עד ל-80 מ"ר

המשך קריאה »

עברו למרכז

חברת פירספוט, המספקת סקירות וחוות דעות על מוצרים טכנולוגיים לחברות ענק בעולם, העבירה לאחרונה את משרדיה מהפארק הטכנולוגי לבניין דונה 2 במע"ר

המשך קריאה »

ברחה וניגחה

תושבת רחובות שהייתה מעורבת בתאונת דרכים קלה באזור מודיעין נמלטה מהמקום, פגעה במספר רכבים, ביניהם גם ניידת משטרה, ונעצרה לבסוף רק בכביש 6

המשך קריאה »

צפירת אמת

פרשת החיילות-סוהרות שהוקרבו בידי שירות בתי הסוהר כדי להשיג "שקט תעשייתי" היא מהחמורות שידעה המדינה

המשך קריאה »