"מסכנים חיים של מאות תושבים והכל בידיעת גורמים בכירים בעירייה"

יהודה גולן

עורך הדין דוד שור ממודיעין טוען כי הרחבת הדירות בשני מגדלים ברחוב חטיבת הראל מסכנת את שלמות המבנים ועלולה לגרום לאסון • בחוות דעת שקיבל מהקונסטרוקטור המקורי של המגדלים נכתב בין השאר:" התכנון ושלבי הביצוע אינם תואמים את הסכמה הסטטית של המבנה ומהווים סכנה ליציבות המרפסות הקיימות והחדשות" • העירייה, שאישרה את העבודות, בתגובה: "תפקיד העירייה הוא לוודא כי בפרויקט מעורב מהנדס בעל רישיון בתוקף ממדינת ישראל וכי כל המסמכים הנדרשים ע"פ חוק, כתנאי להיתר בנייה בתחום הקונסטרוקציה, מצויים בידיה. וכך היה"

ביטול המרפסות הקיימות תוך שבירת קורות התמיכה שלהן (צילום מתוך המכתב שנשלח לעירייה)

פרוייקט שלושת המגדלים שהקימה חברת "מי ערד" ברחוב חטיבת הראל נמצא כיום במוקד סכסוך חריף בין דיירי שני מגדלים (המרכזי והדרומי) לדיירי הבניין הצפוני, בשל העבודות שמתבצעות בשני המגדלים הראשונים להרחבת הדירות אל תחום המרפסות. הטענה העיקרית של דיירי הבניין הצפוני היא שהעבודות בשני המגדלים האחרים עלולות לגרום לאסון ולקריסת אזורי התמך של המרפסות המורחבות בבניינים האחרים.

את דיירי הבניין הצפוני מייצג עורך הדין דוד שור, שבעצמו מתגורר בבניין. הוא מציג חוות דעת הנדסיות של מי שתיכנן את הבניינים ומזהיר שאם לא תהיה התערבות – קריסה של ההרחבות בבניינים האחרים עלולה להתרחש. שור גם פנה בעניין לעירייה, מאחר שמהנדס העיר אישר את תוכניות ההרחבה. תגובת העירייה מופיעה בסוף הכתבה ותמציתה היא שמדובר במחלוקת בין דיירים וכי מהנדס העיר סומך את ידיו על תוכנית הקונסטרוקציה של ההרחבה כפי שהוגשה לו.

בתוך כך אפשר לציין כי ללא קשר לסכנה המבנית לכאורה, לעבודות ההרחבה הוצאו מספר צווי הפסקת עבודה משיקולי בטיחות העובדים במקום. פעמיים בידי העירייה ופעמיים בידי משרד העבודה.

בכל מגדל יש 93 דירות בעשרים ואחת קומות. לפני כשנתיים השיקה העירייה רפורמה המאפשרת הרחבת דירות ודיירי שני בניינים בפרוייקט התארגנו לקבלת אישורים כאלה. כדי להרחיב את הדירות ביקש הקבלן המבצע, וקיבל, אישור לשבור קורות חיצוניות, המהוות חלק מהשלד החיצוני של המבנה. יש לציין כי מדובר בקורות שאינן קשורות לעמודי הבניין אלא למרפסות בלבד. המתנגדים טוענים כי שבירת קורות אלו עלולה לסכן את יסודות המבנים ולחוסר יציבות של המגדלים, אך לטענות אלו לא נמצאו תימוכין מוסמכים שהגיעו לידי "מודיעין News". עוד יש לציין כי הקבלן המבצע את העבודות הציג אישורים של מהנדס מבני לפיהם לא נשקפת סכנה כזו.

עו"ד שור, לעומת זאת, סבור אחרת: . בניגוד לחוות דעתו של הקונסטרוקטור שבנה את המגדלים האלה לפני עשרים שנה, עכשיו שוברים קורות תומכות ומסכנים חיים של מאות תושבים והכל בידיעת גורמים בכירים בעירייה".

שור קיבל לידיו חוות דעת של מהנדס המבנים ("קונסטרוקטור") ישראל דוד, שתיכנן בזמנו את המגדלים ולדבריו נחשב למומחה בעל שם עולמי בתחום מגדלי מגורים שזכה בפרס יוקרתי על עבודתו. לפני מספר שבועות כתב דוד את חוות דעתו המקצועית והיא נחרצת: "יש להפסיק את העבודות לאלתר. התכנון ושלבי הביצוע אינם תואמים את הסכמה הסטטית של המבנה ומהווים סכנה ליציבות המרפסות הקיימות והחדשות".

כשהוא מסביר היכן נעוץ הסיכון לחיי אדם הוא מציין כי "הסכמה החדשה מעמיסה את רצפת המרפסת בעומסים אשר אינה מתוכננת אליהם והכי חמור שהיא מעמיסה על התקרה הקיימת בדיוק על הקו של הקורה שנהרסת כך שגם למרפסת הקיימת אין תמיכה וגם קו התמיכה של החלק החדש איננו".

ציטוטים נוספים מחוות הדעת: "התקרה הקיימת והחדשה נשענת על הקורה שהורסים"… "התכנון ושלבי הביצוע אינם תואמים את הסכמה הסטטית של המבנה ומהווים סכנה ליציבות המרפסות הקיימות והחדשות"… "קיים פוטנציאל סיכון לעמודים הקיימים ליסודות המבנה בגין תוספת עומס מהמרפסות החדשות".

חוות הדעת הועברה לגורמי התיכנון והפיקוח העירונים בהם מהנדס העיר צחי כץ, היועצת המשפטית דנה חפץ טוכלר, ראש העירייה חיים ביבס, סגניו מויש לוי ושלמה פסי וגם לאכרם חאג' יחיא – מנהל מחלקת הפיקוח בעירייה. שור: "שלחתי לעירייה את חוות הדעת עוד באותו יום, ב-2 ליולי".

לדברי שור, כבר עם שבירת קורות התמיכה הוא ביקש מהפיקוח העירוני להוציא צו להפסקת עבודות. זה אכן הוצא, אך בוטל לאחר זמן קצר. לדבריו, עבודות הבנייה של המרפסות החדשות לא תואמות את היתר הבנייה שניתן במקור. במקביל הוא תיצפת על הפועלים העובדים באתר וגילה – לטענתו – עבירות בטיחותית לא מעטות ושהפועלים למעשה אינם מוגנים בעבודתם בגבהים: "פועלים עמדו על החלק החדש של מרפסות שנבנו שעוד אין עליהן מעקה כשהם ללא ציוד מגן ללא רתמות שימנעו את נפילתם, היו שם עבירות בטיחות חמורות מאד וגם מנהל עבודה לא נכח במקום במשך ימים רבים".

אז פנה עו"ד שור למשרד העבודה ששלח מפקח בטיחות שהוציא מיד צו הפסקת עבודה שלישי במספר, גם הוא לא החזיק מעמד זמן רב והפועלים חזרו לעבודה. שוב חזרו עבירות הבטיחות ושוב הוזעקו פקחי משרד העבודה שהוציאו צו הפסקת עבודה רביעי במספר. גם צו זה לא שרד זמן רב והעבודה נמשכה.

לשאלה "מדוע ענייני בטיחות הפועלים צריכים לדרבן את המתנגדים לבנייה להוציא צו הפסקת עבודה?" השיב עו"ד שור: "אפשר לטעות שלחשוב שהאחריות לשלום הפועלים היא על הקבלן המבצע אבל זה לא כך. האחריות נופלת גם על כתפי הדיירים בעלי הדירות".

שור ביקש לקיים פגישה דחופה עם ראש העירייה חיים ביבס אך לדבריו לא נענה. הוא כתב לעירייה כך: "מובא לידיעתכם כי צו הפסקת עבודות שהוטל על-ידי מינהל הבטיחות של משרד העבודה הוסר. פירושו של דבר הוא שאם עיריית מודיעין-מכבים-רעות לא תקפיא (לכל הפחות עד תום בדיקה מקצועית אובייקטיבית ומהימנה) מיד היתר שנתנה להמשיך להרוס קורות קונסטרוקטיביים של המגדלים שבנדון חרף התראה מפורשת על סכנה חמורה הנשקפת למגדלים אלה ולמאות דייריהם – אתם נושאים באחריות לכך".

לפי שור הוא ניסה להיפגש גם עם מהנדס העיר לאחר הוצאת צו הפסקת העבודה אבל הדבר לא עלה בידו: ב- 25 ליולי הוא שיגר פניה ללשכת ראש העיר: "בהיעדרו של מהנדס העיר, מר צחי כץ, הופניתי אל גב' מירב אדמור  (סגנית מהנדס העיר – י.ג) שהודיעה באמצעות המזכירה שהיא לא מוכנה לטפל בנושא זה. גם מנכ"ל העירייה, יורם כרמון, סירב להיפגש עימי. על כן אני שב ומבקש שוב ובכתב להיפגש בדחיפות עם ראש העיר. הודעתי למזכירתו, גב' סיון כליף, כי אפגש עם כבודו בכל מקום ושעה שיתאימו לכבודו".

תגובת העירייה

"מודיעין News" הפנה לעיריית מודיעין את השאלות הבאות:

1. האם מי מגורמי העירייה התייחס לחוות הדעת של מתכנן המגדלים הקונסטרוקטור ישראל דוד שמתריע על הסכנה בשבירת קורות התמיכה? ואם כן כיצד התייחסו?

2. האם הועבר לידיעת המחלקה המשפטית בעירייה המידע על הפרת צווי הפסקת עבודה והאם ננקטו צעדים משפטיים נגד המפירים?

בתגובה השיב דובר העירייה כך:

"העבודות המתבצעות להרחבת המרפסות בפרויקט המדובר מבוצעות בהתאם להיתר בנייה שהונפק כחוק. העירייה אינה מתערבת בסוגיות של מהות התכנון הקונסטרוקטיבי שהם באחריות בלעדית של הקונסטרוקטור, הגוף המקצועי בפרויקט, אשר אישר כאמור את הרחבת המרפסות.

תפקידה של העירייה הוא לוודא כי בפרויקט מעורב מהנדס בעל רישיון בתוקף ממדינת ישראל וכי כל המסמכים הנדרשים ע"פ חוק, כתנאי להיתר בנייה בתחום הקונסטרוקציה, מצויים בידיה, וכך היה.

לא הייתה במהלך העבודות הפרה של צווי הפסקת העבודה שהוצאו על ידי העירייה. רשאים הדיירים לפנות לערכאה משפטית ואפשרות זו אף צוינה בפניהם פעמים רבות והעירייה תפעל בהתאם לכל החלטה של בית משפט בעניין".

2035-08-01 01:56:00
2035-08-01 01:56:00

כתבות נוספות

למה? ככה!

מה אומרים לאלפים, ויתכן אף שמדובר ברבבות, שריצו עונשי מאסר על פרומיל מהאישומים נגד ביבי?

נשארים בצמרת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מכירות הדירות החדשות בחודשים ספטמבר-נובמבר, מהם עולה כי מודיעין ניצבת במקום ה-4 בארץ עם מכירה של 842 דירות

תנו ללמוד בשקט

סטודנטים תושבי העיר שרכשו מנוי לתקופת המבחנים במתחם חללי העבודה של העירייה הופתעו לגלות כי שעות הפעילות השתנו ללא התראה: "הבטיחו לנו משהו ופתאום החליטו לשנות"

למה? ככה!

מה אומרים לאלפים, ויתכן אף שמדובר ברבבות, שריצו עונשי מאסר על פרומיל מהאישומים נגד ביבי?

המשך קריאה »

נשארים בצמרת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מכירות הדירות החדשות בחודשים ספטמבר-נובמבר, מהם עולה כי מודיעין ניצבת במקום ה-4 בארץ עם מכירה של 842 דירות

המשך קריאה »

תנו ללמוד בשקט

סטודנטים תושבי העיר שרכשו מנוי לתקופת המבחנים במתחם חללי העבודה של העירייה הופתעו לגלות כי שעות הפעילות השתנו ללא התראה: "הבטיחו לנו משהו ופתאום החליטו לשנות"

המשך קריאה »

שעתם הקשה של המנהלים

הגל הנוכחי של הקורונה מעמיד את מנהלי בתי הספר במצב בלתי אפשרי, בו מלבד המאומתים והמבודדים נעדרים מהלימודים גם תלמידים רבים שהוריהם חוששים לשלוח אותם ללימודים • מנהלי בתי הספר במודיעין מספרים איך בכל זאת מצליחים לשמור על שגרת לימודים כאשר רבע מהמורים נעדרים

המשך קריאה »

הפתרון למחסור בסייעות?

עיריית מודיעין תשיק בקרוב קמפיין פרסומי לגיוס חיילים משוחררים כתומכי הוראה בגני הילדים והצהרונים, ותעניק להם מלגה של עד ל-8,000 שקל בתום שישה חודשי עבודה

המשך קריאה »

תוכן שיווקי » אולי יעניין אותך