נקיטת צעדים מרחיקי לכת בפן המיסוי לצמצום הגירעון

רו"ח אמנון בן שושן

אחד האתגרים המשמעותיים של הממשלה בשנת 2020 יהיה תכנון הצעדים לכיסוי הגרעון בקופה הציבורית מבלי לפגוע בעולם העסקי המתפתח
 

ניהול תקציב וחשיבותו בארגון

התקציב הוא כלי לניהול פעילות פיננסית בארגון, אשר קובע את תקרת הסכום המוקצה לפעילות הארגון תוך הערכה של מקורות ההכנסות הצפויות. 

כל גוף במשק זקוק לתקציב כדי לוודא שקיימת הלימה בין ההכנסות וההוצאות שנקבעו בתחזית לשנה מוגדרת לבין תוצאות הפעילות בפועל באותה תקופה ולכן זהו כלי בקרה הכרחי, שנחוץ לשמירה על הסדר וההתנהלות הכספית של כל גוף, בוודאי כשמדובר במדינה שבה משרדיה מתוקצבים בעשרות מיליארדי שקלים. גוף אשר אינו מנוהל ומונחה באמצעות תקציב, הוא גוף אשר אינו נותן משקל ראוי לבקרה התקציבית על התנהלותו הפיננסית ולכן היעדרו יכול להעיב על תזרים המזומנים ויציבותו הפיננסית ומכאן הדרך לחדלות פירעון קצרה.

ניהול תקציב המדינה

מידי שנה מתכנסת צמרת בכירי האוצר במטרה לחזות ולתכנן את ההוצאות וההכנסות של המדינה בשנה העוקבת.

הוצאות ניהול משרדי הממשלה מסתכמות במיליארדי שקלים, כאשר המשרדים המתוקצבים ביותר הנם משרד הביטחון, משרד החינוך והמוסד לביטוח לאומי ומנגד, נערכים באוצר לחזות את הכנסות המדינה שעיקרן מגביית מסים ישירים ועקיפים שנאכפת באמצעות רשות המסים.

נקיטת צעדים בפתח שנת 2020

שנת 2019 הסתיימה בקול תרועה בכלכלת ישראל. מעבר לעובדה, שנקלענו לשתי מערכות בחירות בתוך מספר חודשים (אחת נוספת עוד לפנינו), שנת 2019 העמיקה את הגירעון בקופת המדינה בעשרות מיליארדי שקלים. הגירעון של הממשלה מבטא את ההפרש בין סך כל הוצאות הממשלה לקניית סחורות ושירותים לבין הכנסותיה מגביית מסים ישירים ועקיפים וממכירת סחורות ושירותים. ע"פ "אומדן ראשוני לביצוע התקציב וגירעון הממשלה", שפורסם ע"י אגף החשב הכללי, לתקופה ינואר- נובמבר 2019, צפוי להירשם עד תום שנת 2019 גידול בגירעון של כ- 50 מיליארד ₪ שמהווים כ- 3.6% מהתמ"ג. 

אחת הסיבות לגידול בגירעון הנה עצירה בהכנסות המדינה ממסים בשנת 2019 וזאת על אף העובדה שהשנה צפויה להיחתם בגידול בצמיחה במשק בשיעור של כ- 3.3%. הצמיחה במשק משפיעה באופן ישיר על תחזית ההכנסות ממסיםכאשר תחזית הצמיחה גבוהה, כך מניחים באוצר שתימשך היציבות בצריכה הפרטית ובשוק העבודה, שתוביל לגידול בגביית מסים.

נקיטת פעולות לצמצום גירעון תקציבי

כדי להתגבר על הגירעון התקציבי, נערכת הממשלה להפעלת כלים לצמצום הגירעון. אחד האתגרים המשמעותיים של הממשלה בשנת 2020 יהיה תכנון הצעדים לכיסוי הגרעון בקופה הציבורית מבלי לפגוע בעולם העסקי המתפתח.

ביטול פטורים

לפי פרסומים, רשות המסים שוקלת לנקוט מספר החלטות לצורך הגדלת ההכנסות מגביית מסים, שתשפענה על ציבור האזרחים כגון: העלאת שיעור מס ערף מוסף שעומד כיום על שיעור של 17%, הטלת מע"מ על פרות וירקות, ביטול פטור על הכנסות משכר דירה למגורים בישראל, ביטול הפטור ממע"מ באילת ובין היתר גם "מבצע" חדש לתשלום מס מופחת על "רווחים כלואים".

כחלק מהגברת המאמצים לאיתור דרכים לגביית המסים, החלו פקידי השומה להדק את החבל סביב צווארם של נישומים באמצעות נקיטת מדיניות אכיפה אגרסיבית, במיוחד נגד מנהלים בחברות ועצמאים המאחרים בהגשת דוחות מס.

"מבצע" מיסוי רווחים כלואים

רווחים כלואים הנם יתרת עודפים חיובית בחברות שבעליה נמנעים למשוך לכיסם מפאת תשלום המס הכרוך במשיכתם. כיום שיעור המס על הכנסות מדיבידנד הנו 33% (כולל מס יסף). נראה, כי ישנה כוונה להחזיר את ה- "המבצע" (שיעור מס מוטב על משיכת דיבידנד) שהיה קיים בשנים 2012 ו-2017, שוב בשנת 2020, כדי לתמרץ את החברות למשוך את "הרווחים הכלואים" ולשלם את המס בגין משיכתם ובכך תגדיל רשות המסים את קופת המדינה מגביית המס, ותגרום להזרמת כספים לפעילות הכלכלית של המשק.

צמצום גירעון תקציבי בעידן הכלכלה השיתופית

כלכלה נוספת שמתפתחת מחוץ לגלאי רשות המסים היא הכלכלה השיתופית ולכן מדובר באתגר מיסויי בשנת 2020.

כלכלה זו כוללת פעילויות בעלות גוון עסקי, שמניבות רווח, אך מבוצעות על ידי אנשים פרטיים, בין היתר בשירותי הסעות למיניהם, כאשר אנשים פרטיים אוספים נוסעים בתשלום מבלי לדווח על ההכנסה, מתן בשיעורים פרטיים, בהשכרת רכבים פרטיים לפי שעות, במכירות של בגדים ומוצרים ושירותים שונים ברשתות החברתיות.

המלחמה בהון השחור

אתגר נוסף של הרשות במציאת פתרון לצמצום גירעון תקציבי, הוא להעמיק את המאבק בהון השחור ובחשבוניות הפיקטיביות.

הלבנת הון הנה פעילות שבה מועברים כספים, שמקורם בפשיעה כגון סחר בסמים, סחר בנשק, סחר באנשים, עבירות מס וכדומה, לשם הסתרה או הסוואה, בין היתר, באמצעות המערכת הבנקאית. בדרך זו ניתן להפוך "הון שחור" להון חוקי.
הדרך להתמודד עם האתגר הזה היא לבנות מערכת טכנולוגית שתבצע מניעה של עסקאות פיקטיביות מראש ולשפר את היכולת לקבל מידע מהעולם הפיננסי בזמן אמת.
קבלת נתונים בזמן אמת ממוסדות פיננסיים ומכל מקור אפשרי, תשפר את היכולת להגיע לעברייני מס בעידן הדיגיטלי, האפליקציות והביג דאטה.

כותב המאמר הנו רואה חשבון אמנון בן שושן. מומחה בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי ומרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום הכלכלה והכשרת מנהלי כספים, חשבי שכר ויועצי מס.

2036-01-07 08:50:00
2036-01-07 08:50:00

כתבות נוספות

מוניות השירות יגיעו לעיר?

משרד התחבורה מקדם תכנית שתאפשר לרשויות כמו מודיעין להפעיל את השירות באמצעות מפעילים שייבחרו במכרז, כאשר השירות צפוי לפעול גם בשבתות • אור גרינפלד: "אין ספק שהפיתרון הנכון הוא להעביר את הסמכויות לידי הרשויות המקומיות"

הדרך לגימלים קלה יותר

לאחר שנים של תלונות מצד חיילי מודיעין על השירות הלקוי לו הם זוכים בסניף ביקורופא המקומי, מסתמן כי עידן חדש בפתח: הסניף יוגדל, שעות הפעילות יורחבו ותתאפשר הזמנת תור מראש

מוניות השירות יגיעו לעיר?

משרד התחבורה מקדם תכנית שתאפשר לרשויות כמו מודיעין להפעיל את השירות באמצעות מפעילים שייבחרו במכרז, כאשר השירות צפוי לפעול גם בשבתות • אור גרינפלד: "אין ספק שהפיתרון הנכון הוא להעביר את הסמכויות לידי הרשויות המקומיות"

המשך קריאה »

הדרך לגימלים קלה יותר

לאחר שנים של תלונות מצד חיילי מודיעין על השירות הלקוי לו הם זוכים בסניף ביקורופא המקומי, מסתמן כי עידן חדש בפתח: הסניף יוגדל, שעות הפעילות יורחבו ותתאפשר הזמנת תור מראש

המשך קריאה »

תוכן שיווקי » אולי יעניין אותך