פחות זה יותר

ערן קמינסקי
2037-11-03 05:38:00
2037-11-03 05:38:00

העירייה הגישה את התנגדויותיה לתכנית המתאר החדשה, ודורשת את צמצום מספר יחידות הדיור שמבקשים במנהל התכנון להקים בשלב ב' של העיר: "תוספת היח"ד המוצעת משקפת במתחמי המגורים החדשים צפיפות גבוהה מהמקובל"

(צילום: דוברות העירייה)

עיריית מודיעין הגישה לאחרונה את מסמך ההתנגדויות הרשמי שלה לתכנית המתאר החדשה, שבקרוב תעלה לדיון סופי במנהל התכנון, כאשר אחת ההתנגדויות העיקריות של העירייה היא למספר יחידות הדיור שייבנו בשלב ב' של העיר.

על פי המסמך, שהגיע לידי מודיעין NEWS, גורמי התכנון מבקשים למעשה בנייתן של למעלה מ-46 אלף יחידות דיור חדשות, כאשר המשמעות היא שמספר התושבים הסופי של מודיעין יעמוד על 270-300 אלף תושבים. בעירייה, לעומת זאת, מבקשים להגביל את המספר ל-240 אלף תושבים.

כידוע, בסיומה של בניית שכונת מורשת החדשה, המהווה למעשה את סיומו של שלב א' של העיר, צפויה אוכלוסיית מודיעין לעמוד על 127 אלף תושבים, המתגוררים ב-35 אלף יחידות דיור. על פי התכנון המקורי היה אמור שלב ב' להוסיף לעיר עוד 100 אלף תושבים, ב-27 אלף יחידות דיור (על פי מפתח של 3.65 נפשות ליחידת דיור  – משק הבית הממוצע בעיר).

עם זאת, בתכנית שמקדמים במנהל התכנון עומד מספר יחידות הדיור הצפויות להיבנות בשלב ב' על 46,365, כאשר המשמעות היא תוספת של 170 אלף איש (לפי מפתח של 3.65 נפשות ליח"ד), או לכל הפחות 150 אלף (לפי מפתח של 3.2 נפשות ליח"ד). במסמך ההתנגדות כותבת העירייה כי מדובר בצפיפות החורגת מהמקובל: "תוספת היח"ד המוצעת משקפת במתחמי המגורים החדשים צפיפות גבוהה העומדת על ממוצע של כ-20 יח"ד לדונם נטו. בהתאם לסיכומים שבין יו"ר הוועדה המקומית וראש העיר מודיעין לבין מנהל התכנון, ובהתאם לצפיפות המקובלת בתמ"א 35/ 1, הוועדה המקומית דורשת לצמצם את מס' יחידות הדיור המוצעות בתכנית, כדי שניתן להעמיד את הצפיפות על כ-15 יח"ד לדונם נטו". 

מהמסמך עולה כי במנהל התכנון מבקשים להגדיל את מספר יחידות הדיור בשלב ב' ואת מידת הצפיפות בשכונות החדשות, על מנת שלא "להפסיד" בניית יחידות דיור בשל ביטול הבנייה בגבעות הדרומיות, שיוכרזו כזכור כגן לאומי. "בחלקה הצפוני של העיר תוכננו כ-10,000 יח"ד חדשות אליו נוספו יח"ד שהיו אמורות להיות מוקמות בגבעות הדרומיות, סה"כ תוספת של 27,000 יח"ד. אולם לא ניתן לפצות על גריעת הגבעות הדרומיות באמצעות ציפוף בלתי סביר של השכונות הקיימות", נכתב בהתנגדות העירייה. כעת מבקשים בעירייה את הגבלת תוספת הבנייה ל-27 אלף יחידות דיור, בנוסף ל-3,500 יחידות בשכונות הקיימות ובמע"ר. כך למשל מציעה העירייה תוספת של 11,550 יחידות דיור במתחם 5 (ממערב לשכונת מורשת), 7,400 במתחם 4 (ממערב לכרמים, הנביאים והמגינים), 3,550 במתחם 8 (רובע העסקים החדש) ו-3,500 יחידות דיור במתחמים 1,3 ו-7 (השכונות הקיימות והמע"ר).

דיור בר השגה – בכל השכונות

עוד עולה ממסמך ההתנגדויות של העירייה כי בנוגע להמשך תוואי הרכבת בתוך העיר, שיסתיים כזכור בתחנה חדשה ברובע העסקים, מבקשת העירייה כי ייקבע שסיום הקמת הקו החדש יהווה תנאי להוצאת היתר בנייה מעבר ל-50% מיחידות הדיור באזור.

נקודה מעניינת נוספת במסמך של עיריית מודיעין נוגעת לדיור בר השגה ודיור להשכרה. כזכור, לפני כשנה וחצי החליטה מועצת העירייה כי בכל בנייה עתידית בעיר יוקצו 30% מהיחידות לטובת דיור מסוג זה באמצעות בניית דירות 3 חדרים. על פי התכנית של מנהל התכנון התמונה שונה, וכעת מבקשת העירייה להכליל קביעה דומה לא רק לגבי מתחם 8 (רובע העסקים), אלא גם לגבי המתחמים 4,5 ו-6. לטענת העירייה נקבע בתכנית המתאר כי השטח הממוצע ליחידת דיור במתחמים אלו יעמוד על 110 מ"ר, ובנוסף נקבע כי שיעור יחידות הדיור הקטנות לא יפחת מ-30% (במתחם 8  – 40% ו-10 אחוזים נוספים יהיה דירות סטודיו הקטנות מ-60 מ"ר). בעירייה טוענים כעת כי משמעות הדבר שהשטח הממוצע של הדירות שאינן קטנות יהיה גבוה, ולכן יש לתקן את ההגדרה ל"יחידת דיור קטנה" ולקבוע כי זו תהיה בשטח של 30 מ"ר לפחות ולא יותר מ-80 מ"ר.

גם בנושא תמהיל הדירות המתוכנן מציעה העירייה שינויים, ומבקשת כי במתחמים 4,5 ו-6 שיעור היחידות הקטנות לא יפחת מ-25%, ויתרת היחידות במתחם יהיו בשטח ממוצע של 110 מ"ר. בהתייחסה למתחם 8 מבקשת העירייה כי שיעורן של הדירות הקטנות לא יפחת מ-40%, ויתרת הדירות במתחם יהיה בשטח ממוצע של 90 מ"ר.

גם בנושא תוספות השימושים המשניים במבני ציבור עוסק המסמך שהגישה העירייה. כזכור, כפי שפורסם במודיעין NEWS לפני כשנתיים, מבקשת העירייה להעניק אפשרות להגדלת זכויות הבנייה במבני ציבור בעד ל-20%, בהם יתאפשר מסחר. כעת מבקשת העירייה את עיגון ההחלטה בתכנית המתאר, כך שהמבקרים במבני הציבור בעיר יוכלו ליהנות גם מקפיטריה או בית עסק דומה שייבנו במקום. כמו כן מבקשים כעת בעירייה כי ניתן יהיה להוסיף יחידות דיור בהיקף של עד 10% בשכונות הקיימות ובמע"ר, ששטחן הממוצע יעמוד על 100 מ"ר.

הנה עוד כמה סעיפים עיקריים במסמך העירייה:

  • בנוגע לנטיעות עצים ברחבי העיר ייקבע כי המרחק המקסימלי בין עץ לעץ יעמוד על 6-8 מטר.
  • כביש 3, המחבר בין אזור מחלף לטרון וכביש 1 לכביש 443, יעבור בתוואי החלופי שהציעה העירייה ממזרח לבתי מכבים וימנע מעבר משאיות דרך העיר.
  • העירייה מבקשת כי בכל מתחם המיועד לבינוי ניתן יהיה להקים שטחי מלונאות, בהיקף זכויות בנייה של עד ל-250% משטח המגרש.
  • על פי המסמך עולה כי לטענת העירייה התחברו עד כה באופן בלתי חוקי יישובי המועצה האזורית חבל מודיעין ומודיעין עילית לקו ביוב שתוכנן לפעול בשלב ב' של העיר. כעת דורשים בעירייה כי תנאי להיתר בניה מעבר  ל-50% מסך יחידות הדיור שיתווספו בתכנית זו יהיה ביצוע קו ביוב עוקף מודיעין.
  • יבוטל הסעיף בנספח התנועה בו מופיע מסוף אוטובוסים בצד המזרחי של מכבים, בו קיים כעת בוסתן מכבים והאתר להנצחת יקירת העיר, ד"ר עופרה אורבך, שנפטרה לפני מספר שנים.
  • הקצאת שטחים לצרכי ציבור בהיקף של עד 50%, במקום עד 40% כפי שמוצע כעת בתכנית המתאר.
  • בתחנת הרכבת החדשה מבקשת העירייה כי ניתן יהיה לבחון בנייה לגובה של יותר מ-9 קומות, ועד לרום מירבי של 296 מטר מעל לפני הים.
  • באזור המלאכה במרכז עינב מבקשת העירייה כי במגרשים ביעוד קרקע "רב תכליתי" ניתן יהיה לבנות לגובה של עד 9 קומות.

עוד התנגדויות

בימים האחרונים לפני תום מועד האפשרות להגיש התנגדויות לתכנית המתאר המופקדת, הצטרפו גם כמה גופים נוספים המבקשים לערוך שינויים בתכנית שתעצב את פני העיר.

בתנועת מכבי העולמית, הגוף שלמעשה הקים את היישוב מכבים, כתבו במכתב ההתנגדות שלהם כי "בצל התבגרות היישוב תיגרם פגיעה משמעותית אם לא יינקטו צעדים אופרטיביים מיידיים המעודדים תהליך של 'הצערת' היישוב…שיגרמו להפיכת מכבים ל'ישוב רפאים". לטענת הארגון תכנית המתאר החדשה מאפשרת בנייתן של 150 יחידות דיור חדשות במכבים בלבד, "ללא השפעה על המרכז המדובר". במכבי העולמית מבקשים "רענון תכנוני והגמשה של תמהילי השימושים" באזור המרכז המסחרי ביישוב, ולקבוע כי במגרש 2010 תוכל חברת מכבים בע"מ לבנות תוספת יחידות דיור בר השגה או דיור מוגן, כמו גם פיתוח המרכז החינוכי הקיים כעת והוספת שטחים לאירוח/מסחר. בקשה דומה מבקשים כעת במכבי העולמית גם לגבי מגרש 2775 ביישוב. גם חברת לוי פלד השקעות, בעלת מרכז רננים, מבקשת לאפשר תוספת זכויות בנייה במרכז לטובת שטחי מסחר ותעסוקה. בבקשתם מציינים בחברה כי תוספת כזו תאפשר להם בניית קומות נוספות למרכז, או לחלופין ניצול שטח הגג למטרות תעסוקה.

הקרן הקיימת לישראל הגישה תוספת להתנגדותה לתכנית המתאר השבוע. על פי המסמך מבקשת קק"ל לבטל קביעת ייעוד של שטחים פתוחים ומבני ציבור לגבי שטח בן 143 דונם, בו קיים כיום יער בפאתי מכבים.

התנגדות נוספת הוגשה מטעם אנשי 'חווה ואדם' – החווה האקולוגית של מודיעין, שטוענים כי התכנית החדשה אינה תואמת את הסיכומים שהושגו עימם לפני מספר שנים לגבי הרחבתה של החווה.

גם חברת עזריאלי הגישה הסתייגויות משלה לגבי התכנית, כאשר היא מבקשת להתיר לה לבנות תוספת של 200 יחידות דיור במגרש 10 במע"ר (בו מתוכננת הקמת המרכז הרפואי המתקדם החדש) ושל 100 יחידות נוספות במגרש המיועד לבניית דיור מוגן. עוד מבקשים בעזריאלי כי בתכנית החדשה תעוגן זכותה לבנות לגובה של 17 קומות במגרש 21, וכך גם במגרש 10 ובמגרש הצמוד לקניון.

כתבות נוספות

משוגעים עליכם

גם על במת התיאטרון מצליח הצמד עמיר את סביון להפגין כשרון גדול בקומדיה המשובחת "משוגע עליה". משחק מעולה של כל הקאסט. שאפו.

חגיגה או הסתרה?

את האווירה החגיגית באירוע הגאווה העירוני העכירו טענות מצד עיתונאי הארץ וחברי סיעת מודיעין חופשית, שטענו כי המשטרה הורתה להסתיר את האירוע מהעוברים ברחוב וכי העירייה לא פרסמה מספיק את האירוע, מה שהביא למיעוט משתתפים • העובדות: פריסת בד אטום מאחורי בימת ההופעות היא אחת מהדרישות לקיום אירועים המוניים, והעירייה פרסמה את האירוע בשלטי חוצות ובפלטפורמות הדיגיטליות

משוגעים עליכם

גם על במת התיאטרון מצליח הצמד עמיר את סביון להפגין כשרון גדול בקומדיה המשובחת "משוגע עליה". משחק מעולה של כל הקאסט. שאפו.

המשך קריאה »

חגיגה או הסתרה?

את האווירה החגיגית באירוע הגאווה העירוני העכירו טענות מצד עיתונאי הארץ וחברי סיעת מודיעין חופשית, שטענו כי המשטרה הורתה להסתיר את האירוע מהעוברים ברחוב וכי העירייה לא פרסמה מספיק את האירוע, מה שהביא למיעוט משתתפים • העובדות: פריסת בד אטום מאחורי בימת ההופעות היא אחת מהדרישות לקיום אירועים המוניים, והעירייה פרסמה את האירוע בשלטי חוצות ובפלטפורמות הדיגיטליות

המשך קריאה »