לכסף אין ריח

יהודה גולן ואיילת לוין
2014-04-02 01:00:00
2014-04-02 01:00:00

אחד התחומים שנוגסים חלק גדול מתקציב העירייה והוא תחום החינוך בעיר: עשרות בתי ספר, אוכלוסיה שחלק ניכר ממנה בגיל בתי הספר ועיר צומחת ומתפתחת דורשת תקציבי חינוך גדלים והולכים.

בתוך ההשקעה העצומה מסתתר בכל בית ספר סעיף שלא ממש עוסק בעניינים חינוכיים, הלא הוא סעיף הניקיון של בית הספר. עיריית מודיעין מוציאה בשנה למעלה מעשרה מיליון שקלים לצורך ניקיונות בתי הספר שברחבי העיר. פרט למספר בתי ספר השייכים לרשתות חינוך כמו אורט ואמי"ת (שמממנות את הניקיון בעצמן) – השאר מגיע מהתקציב העירוני.

העירייה מחוייבת על פי חוק לפרסם מכרז לביצוע המטלה וכך קרה גם בשנה שעברה, כאשר מספר חברות ניגשו למכרז. בסיומו זכתה חברת "י.מ הברקות נדל"ן". מי שאירגנה את המכרז היא החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי, שעושה זאת בתחומים שונים עבור הרשויות המקומיות בכל הארץ. היא גם לקחה עמלה בגובה  4.5%. כלומר – כחצי מיליון שקל.

החברה למשק וכלכלה בדקה מספר קבלני ניקיון. לאחר שפירסמה את נתוני המכרז בחרה מספר חברות מבין החברות שזכאיות להתמודד על מכרזי ניקיון לרשויות המקומיות, והעירייה עצמה היא זו שבחרה לבסוף את החברה הזוכה. זאת לאחר הליך התמחרות בין חמש חברות שזכו להיכלל ברשימה.

בפברואר 2013 קיבלה שבי דרעי,  גזברית העיריהן, מכתב משי רינסקי, סמנכ"ל החברה למשק וכלכלה ובו הודעה מפורטת לגבי חמש החברות שהגישו הצעות מחיר וגם הערות אזהרה כי חלק מהחברות ניסו לתאם מחירים ביניהם וחלקן לא הציגו הסברים הגיוניים לנוהל תימחור ההצעה.

חמש ההצעות שהגיעו לקו הסיום היו של חברת "רוטנה מידל- איסט" שדרשה 834,131 שקלים לחודש ותוספת מע"מ, חברת "י.מ. הברקות נדל"ן" שדרשה 835,358 שקלים ותוספת מע"מ,  חברת "פרח השקד" שדרשה 835,672 שקלים ותוספת מע"מ, חברת "רם קרם" שדרשה 863,763 שקלים ותוספת מע"מ וחברת "התאמה" שדרשה 1,037,787 שקלים לחודש ותוספת מע"מ.  

הצעות המחיר כללו את ניקיון הכיתות והמסדרונות, שעות עבודה של "חצרן" שמטפל במהלך היום בניקיון השוטף של השטחים הפתוחים, ניקוי שירותים, אספקת נייר טואלט ומגבות נייר ועוד כהנה וכהנה כפי שנדרש. בתוספת המע"מ הנדרש עלות הניקיון החודשית של בתי הספר בעיר היא סביב מיליון שקל בחודש. כ-12 מיליון שקל בשנה.

יצויין כי החברה למשק וכלכלה בדקה בהליך המכרז את מחוייבות הקבלנים לשלם לעובדי הניקיון שכר כחוק, כולל התנאים הסוציאליים ותשלום כל התוספות הקבועות בחוק. החברה למשק וכלכלה בוחנת גם את התחשיבים של כל קבלן ניקיון  כולל החזקת מפקחי ניקיון והוצאותיו כולל רכב לניוד עובדות, טלפון, עלות חומרי ניקוי ושאר מרכיבי העלויות הנדרשים במכרז.

חברת "רם קרם" וחברת "התאמה" נפלו בשלב הזה בגלל הצעות המחיר הגבוהות שלהן, אלא שהחברה למשק וכלכלה לא אהבה את מחירי ההצעות של שלוש החברות הנותרות, שהיו די דומות בצורה מחשידה. שלושת קבלני הניקיון זומנו לישיבת הבהרה, שבה הם היו אמורים להסביר כיצד הגיעו להצעות המחיר שהגישו.

על סמך הדיווח שהועבר ממרכז השלטון המקומי נערכה העירייה לבחירת הקבלן הזוכה. מי שבחר לבסוף את הזוכה היא "ועדת השלושה" שבה חברים מנכ"ל העירייה יורם כרמון, היועצת המשפטית דנה חפץ-טוכלר והגזבר רם סידס (שהחליף את שבי דרעי בתפקיד).

וכך כתבו השלושה בסיכומם: "התעורר חשד מעשי לתיאום מחירים בין ההצעה של רוטנה מידל-איסט לבין ההצעה של פרח השקד. יודגש כי ההסברים לתחשיבים של שתי החברות נעשו על אותו נייר ממש, עם אותן טעויות קולמוס, ואותן שגיאות כתיב ותחביר. לכן החליטה הוועדה לבחור בהצעת חברת י.מ. הברקות נדל"ן כהצעה הזוכה".

כאן ראוי להאיר שוב את המספרים, כדי לגלות שגם הצעת "י.מ. הברקות" נקבה במחיר דומה מאד.

מי מרוויח מזה?

אבל השאלה המהותית היא בכלל אחרת: מדוע היתה צריכה עיריית מודיעין להשתמש בשירותיה של החברה למשק וכלכלה כדי להכין מכרז כזה? נכון שמדובר בארבעים מבנים (המכרז כולל פרט לבתי הספר גם מבני ציבור כמו ספריות, אולמות ספורט ועוד), אבל זהו מכרז לא מסובך ובעיקר – כזה שכבר נעשה בעבר בתנאים דומים מאוד. יש להניח כי בעירייה ניתן למצוא אנשי מקצוע בלשכה המשפטית שהיו מסוגלים להכין את המכרז ובכך לחסוך לפחות חצי מיליון שקלים מכספי העירייה.

מהעיריה נמסר בתגובה לשאלתנו זו: "העירייה רואה חשיבות רבה לשמירת הניקיון במוסדות החינוך בעיר ומשקיעה בכך משאבים רבים. רק בשנה האחרונה עלה תקציב המיועד לניקיון בתי הספר בכ-20% לכדי 900 אלף שקלים לחודש, וזאת מתוך מטרה להמשיך ולעמוד בסטנדרטים הגבוהים הנדרשים על ידי העירייה".

דובר העיריה אייל מלול, כמה מנקים יש בכל בית ספר? כמה שעות ביום הם עובדים?

"בבתי הספר היסודיים יש מנקה אחד קבוע הנמצא לאורך כל שעות פעילות בית הספר והוא אחראי על הניקיון השוטף. לאחר שעות הפעילות מגיע צוות ניקיון נוסף שהוא אחראי על ניקיון בית הספר לקראת יום הלימודים הבא. בבתי הספר העל יסודיים יש לאורך שעות היום בין שניים לשלושה מנקים בכל בית ספר, בהתאם לגודלו של המוסד, והם אחראיים על ניקיון השוטף של בתי הספר. גם כאן בסיום יום העבודה מגיע צוות ניקיון נוסף שאחראי על ניקיון בית הספר לקראת יום הלימודים הבא. בנוסף, במקביל לעובדים אלה, בכל יום מגיע לכל בתי ספר בעיר חצרן שתפקידו לנקות את השטח הפתוח של בית הספר. כמו כן, החל משנת 2013 הקצתה העירייה מפקח מטעמה שתפקידו להיות איש הקשר בין הנהלות בתי הספר העירייה לבין חברת הניקיון. המפקח מסייר בכל בתי הספר ומעביר דו"ח יומי על ניקיון בתי הספר. כמו כן בין בתי הספר לאגף לשיפור פני העיר יש קשר ישיר והאגף מטפל בכל פניות בתי הספר באופן מיידי".

למה צריך לשלם לגורם חיצוני שיעשה מכרז כזה?

"לחברה למשק וכלכלה יש מערכת לבקרת זכויות העובדים. הם האחראים על בדיקת התלושים, קיום חוקי העבודה וכדומה".

בחרתם חברה שהציעה סכום דומה מאוד לאלו שנפלטו מהמכרז בשל חשדות…

"י.מ הברקות נדל"ן זכתה על פי חוק, מאחר והיא הציגה את המחיר הריאלי הנמוך ביותר. ההצעה הזוכה היתה בנויה על תשלום פר מטר כאשר המחיר נע בין 4-8 שקלים למטר. בנוסף התשלום עבור ניקיון עבור תא שירותים אחד הוא 15 שקלים. המחיר כולל בתוכו את שכר העובדים, אש"ל, ביגוד, הסעות וכו' וכן רכישת חומרי ניקוי עבור ניקיון בית הספר ואת כל הציוד הנדרש לביצוע הניקיונות".

במקומות אחרים – חוסכים

הכי בלתי צפוי היה שהוא יהיה זה שיוביל מהלך שבמסגרתו "מוותרת" העיריה על שירותיה – בתשלום – של החברה למשכ"ל. עוד ראוי לציין בהקשר זה כי באחרונה מונה אלעד שמעונוביץ – לשעבר דובר העיריה, מקורבו של ביבס וכעת חבר מועצת העיר – לתפקיד ראש מטה יו"ר המרכז. כלומר חיים ביבס.

חבר המועצה שרון מעוז, שהעביר לנו את הנתונים, אומר: "כאופוזיציה יחידה לראש העיריה במועצת העיר לקחתי על עצמי לפקח ולבקר את התנהלות העירייה והעומד בראשה בכל הקשור לכספי הציבור בכלל ובכל הנוגע לתקציב החינוך בפרט. אין מדובר כאן ברדיפה פוליטית אישית כנגד ראש העירייה אלא פיקוח ובקרה על תהליכים עירוניים. לא הגעתי למועצת העיר כדי להיות חותמת גומי של ראש העירייה. ראש העירייה, בהיותו חבר דירקטוריון בחברה למשק וכלכלה, נמצא בניגוד עניינים בין תפקידו זה שמטרתו להגדיל את הכנסות החברה לבין תפקידו כראש עירייה ומקבל השירות. חשוב שכספים המיועדים לחינוך באמת יופנו לרווחתם של התלמידים ולא לקבלנים ולחברה למשק וכלכלה.

עיריית מודיעין מכבים רעות נמצאת בגרעון של עשרות מיליוני שקלים, והעובדה היא שהשנה לא נכללנו ברשימת הערים האיתנות כלכלית של משרד הפנים, ועל כן מחובתנו לייעל תהליכים ולצמצם עד כמה שניתן בזבוז כספי ציבור".

איפה אתה רואה בעייה?

"עבדנו על בדיקת מכרז הניקיון במוסדות החינוך במשך שלושה חדשים. עברנו בית ספר בית ספר, ראיינו את סגל ההוראה, אבות בית ומנקות. לצערי, כל פניותינו לחברה למשק וכלכלה במרכז השלטון המקומי לקבלת מידע אודות מכרז הניקיון עלו בתוהו. פעם אחר פעם נתקלנו במשיכת רגליים והתעלמות מחשידה".

אבל כך נוהגים בכל הארץ, לא?

"לא. עיריות אחרות במדינת ישראל מוותרות על שירותיה של החברה למשק וכלכלה שעלו לנו משלמי המיסים כחצי מיליון שקל במכרז זה בלבד. מדוע צריך את החברה למשק וכלכלה? במשק קיימות הרבה חברות ניקיון ואם המכרז היה נעשה על ידי העירייה, היו מתקבלות הרבה יותר הצעות מחיר ללא הצורך לשלם עמלה כה גבוהה. שירותיה של החברה למשק וכלכלה אינם מבטיחים שירות טוב יותר או זול יותר כפי שהיא מתיימרת להשיג".

תכירו: הנשים שמנקות את הלכלוך שעושים ילדינו

גם בסיור שערכנו בשטח, כל המנקים התגלו כנשים. רובן קשות יום, בקושי מצליחות להביא הביתה 5,000 שקל

בשעה שבחברה למשק וכלכלה ובחברה הזוכה סופרים את הכסף הגדול, המנקים בשטח רואים סכומים הרבה יותר קטנים. יצאנו לשטח כדי לשמוע מהם ממקור ראשון איך העבודה ומה התמורה. ייאמר מיד כי ככל שהצלחנו לגלות – עושק אין כאן. לגבי צדק חברתי – שפטו בעצמכם.

ש' עובדת יחד עם בעלה בבית ספר על יסודי ויש להם 11 ילדים. היא עובדת חמש שנים בבית הספר וסיפרה כי זו עבודה יציבה. הם עובדים במשמרת צהריים כשש שעות עבודה בממוצע. לדבריה מדובר בעבודה קשה. "אין היום עבודות פשוטות, הכול קשה" הסבירה.

יש לך 11 ילדים. המשכורת מספיקה לפרנס משפחה כה גדולה?

"לא, אבל אין מה לעשות, לומדים להסתדר".

את עובדת בעבודה נוספת?

"לא, למרות שהמשכורת לא מספיקה אני לא חושבת שצריך להרוג את עצמך בשביל עבודה".

כמה את מרוויחה בחודש?

"אני לא יודעת כמה בדיוק, בעלי מטפל בכספים אצלנו".

י' עובדת במשמרת הבוקר משמונה עד חמש אחר הצהרים בבית ספר יסודי, בית הספר לא גדול במיוחד ויש בו גם שני גני ילדים. י' מספרת שזו עבודה קשה יותר מאשר בניקיון בניינים, היות והילדים משאירים אחריהם הרבה לכלוך. בעיקר בגן.

כמה את מרוויחה בחודש?

"משכורת מינימום".

ג' עובדת בבית ספר יסודי בעיר מזה שש שנים, במשמרת צהריים. החל מהשעה 14:30 במשך 6 שעות בממוצע. היא אם חד הורית לחמישה ילדים, מתגוררת בלוד. בנה הגדול כבר נשוי, הבת הגדולה לומדת הוראה לאחר שסיימה שנתיים בשירות לאומי. האם מפרישה לה מדי חודש 2,000 שקל ממשכורתה. היא לומדת פעמיים בשבוע ובשאר הזמן מגיעה לעזור לאמה לנקות את בית הספר.

העבודה קשה?

"כן. יש בבית הספר גם צהרונים ואז קשה יותר לנקות. נשאר אוכל על הרצפה ובימים אלה לפני פסח מנקים באופן יסודי יותר מהרגיל, אז לפני החג אפילו קשה יותר".

את מרוצה מהעבודה?

"אם אנחנו בסדר, המעביד בסדר. זה כמו הבית השני שלי פה ואין עלי תלונות. אז היחסים טובים".

כמה את מרוויחה בחודש?

"קרוב לחמשת אלפים שקל".

איך אם חד הורית במשכורת כזו מפרנסת חמישה ילדים?

"אחי הגדול עוזר לי לשלם את החשבונות ואני יודעת שאני חייבת לגמור את החודש אז אני חיה בהתאם. הכי חשוב שנכנסת משכורת קבועה. אנחנו לא כמוכם, לא מבלים. אצלי זה עבודה-בית. מה גם שאני מכינה כמעט הכל בעצמי, אני מכינה את הלחם, תבשילים אז אני לא מוציאה יחסית הרבה על מצרכים יקרים. הבן הגדול כבר נשוי, לנו יש מזל. אנחנו משפחה קטנה ביחס לבתים אחרים עם עשר נפשות ויותר".

ד' עובדת בבית ספר על יסודי בעיר, לא גדול במיוחד. משלמים לה "גלובלי" ולא לפי שעה. זה יוצא בסביבות 7.5 אלף שקל לחודש. היא עובדת במשמרת הבוקר בין השעות 8 בבוקר עד חמש אחה"צ, אם היא מסיימת לפני כן היא יכולה לצאת מוקדם יותר. לדבריה, היא מרוצה מעבודתה ובניגוד לאחרות סיפרה כי לא מדובר בעבודה קשה במיוחד: "בשעות הבוקר אין יותר מדי עבודה. אני צריכה לנקות את השירותים וחדר המורים וזהו פחות או יותר. רק כשהילדים יוצאים הביתה מתחיל הניקיון הרציני יותר".

אז את מרוצה מעבודתך?

"משלמים לי פה טוב. גם אם אני צריכה חופש, הילד חולה, אני מבקשת מהבעל בית והוא נותן לי בלי בעיות. אם הוא מרוצה – היחס טוב. יש כאלה ותיקים יותר שמרוויחים גם שמונה אלף".

בבית ספר יסודי נוסף שביקרנו פגשנו את פ' מרמלה. עובדת הניקיון היחידה במתחם ואין מי שמחליף אותה בשעות הערב. פ' היא מנקה ותיקה בבתי ספר היא עושה זאת במשך 15 שנים. חלק נכבד מהזמן הזה היא נמצאת עם אותה החברה ולדבריה היא סיכמה על משכורת חודשית של 10 אלף שקלים. היא מגיעה בשמונה בבוקר ונשארת בדרך כלל עד שש בערב. בחגים או אירועים בית ספריים המתקיימים בשעות הערב היא נשארת עד שעות מאוחרות יותר.

זו עבודה קשה?

"אני רגילה לניקיון בתי ספר. הייתה תקופה שניסיתי לעבור לניקיון מדרגות וזה היה קשה יותר בגלל העליות, לא אהבתי את זה".

( צילום: לינור לוי)

 

כתבות נוספות

צפירת אמת

פרשת החיילות-סוהרות שהוקרבו בידי שירות בתי הסוהר כדי להשיג "שקט תעשייתי" היא מהחמורות שידעה המדינה

דלתות מסתובבות

אחרי עונה טובה בקריית שמונה נדב נידם, שגדל בעירוני מודיעין, רצה לחזור למכבי תל אביב ואל המאמן שנתן לו צ'אנס ראשון בליגת העל. מבול ההחתמות הביא אותו בסופו של דבר בהשאלה אל הפועל ירושלים

כשמימון וצה"ל נפגשים במודיעין

השבוע בעיר: שירי מימון מגיעה לעיר עם להיטיה הגדולים ובליווי תזמורת צה"ל, לילה של כוכבים בגבעת רגב, חגיגת קיץ במע"ר והופעה של הגרובטרון

טובה לסביבה?

אישור תכנית המתאר החדשה קבע עובדות בשטח גם בנושא סוגיות סביבתיות רבות, ובקרב הפעילים הירוקים הדעות חלוקות

צפירת אמת

פרשת החיילות-סוהרות שהוקרבו בידי שירות בתי הסוהר כדי להשיג "שקט תעשייתי" היא מהחמורות שידעה המדינה

המשך קריאה »

דלתות מסתובבות

אחרי עונה טובה בקריית שמונה נדב נידם, שגדל בעירוני מודיעין, רצה לחזור למכבי תל אביב ואל המאמן שנתן לו צ'אנס ראשון בליגת העל. מבול ההחתמות הביא אותו בסופו של דבר בהשאלה אל הפועל ירושלים

המשך קריאה »

טובה לסביבה?

אישור תכנית המתאר החדשה קבע עובדות בשטח גם בנושא סוגיות סביבתיות רבות, ובקרב הפעילים הירוקים הדעות חלוקות

המשך קריאה »