בנק ישראל חושש מהגידול בתקציב הביטחון

כתבי מודיעין News
הנגיד פרופ' אמיר ירון קרא לממשלה להקים ועדה ציבורית שתדון בצרכי הביטחון ותקבע מסגרת לתקציב העתידי
צילום: אורי פרקש, ויקיפדיה

נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, קורא לממשלת ישראל להקים ועדה ציבורית שתדון בצרכי הביטחון ותקבע מסגרת לתקציב העתידי.

פניית הנגיד מגיעה על הרגע החשש מהגידול המשמעותי בתקציב הביטחון בשל המלחמה, במקביל ליחס החוב תוצר והמיסים המושתים על הציבור. על פי דוח בנק ישראל לסיכום שנת 2023, "ההוצאה הממשלתית לביטחון בישראל היא הגבוהה ביותר, במונחי תוצר, בקרב המדינות המפותחות, על אף מגמה ארוכת טווח של צמצומה".

על פי הדוח, מאז פרוץ המלחמה עלה שיעור ההוצאות הציבוריות באופן חד, במקביל לירידה חדה בהכנסות הממשלה. יחס החוב לתוצר עלה ל-61.9% תוצר. בבנק ישראל התריעו כי "למרות הצרכים הדחופים של הטווח הקצר, חשוב שהממשלה תכריע בהקדם מה גודל תקציב הביטחון והיקף כח האדם הרצוי בטווח הארוך, תוך איזון בין הצרכים הביטחוניים, מחד גיסא, לבין העלויות התקציביות והעקיפות של הגדלת ההוצאה הביטחונית שיושתו על המשק הישראלי. ובהתאם לכך, מהם המקורות הזמינים לתוכניות ארוכות טווח לשם קידום המשק הישראלי, לנוכח האתגרים החדשים שנוספו השנה לאתגרים הקיימים ממילא, הנוגעים לפריון העבודה הנמוך בישראל".

כתבות נוספות