נותנים לך – לא תיקח?

יהודה גולן
2014-12-21 00:00:00
2035-06-26 02:34:00

כדי לדעת מה בדיוק מותר ואפשר לעשות לקראת סוף השנה מבחינת מיסוי פנינו לרואה החשבון מיכאל מדר ממודיעין. הוא פוסק מיד: "בהחלט ניתן לחסוך כסף רב בפעולות פשוטות שנעשה בשבועיים שנותרו לנו וכך ולהשאיר בחשבון הבנק שלנו סכום כסף לא מבוטל. גם שכירים זכאים להטבות מס".

למה צריכים שכירים ועצמאים לשים לב?

"בעיקר להפקדה לקופות גמל, לקרנות השתלמות ולתרומות שתרמנו: ההפקדה לקרן השתלמות במיוחד היא אחד מאפיקי החיסכון המשתלמים והכדאיים ביותר עבורכם כעצמאים וכדאי מאד להפקיד כספים לקרן. הפקדה מקנה חיסכון מיידי במס לשנת 2014, פטור על הרווחים שייצברו בקופה ואופציה למשיכה בתום שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה".

כמה אפשר להפקיד בשנה לקרן השתלמות?

ניתן להפקיד בקרן השתלמות עד 7% מההכנסה החייבת במס בשנת 2014 אך לא יותר מ-18,480 שקל בשנה, כך שמי שעדיין לא הפקיד את הסכום יכול להשלים בשבועיים הקרובים את ההפקדה עד לתקרה המותרת ולקבל את מלוא הטבות המס. קופת גמל לקצבה: כדאיות הפקדה זו אינה מוטלת בספק, למרות שאינה מקנה אפשרות למשיכת הכספים לפני גיל הפרישה. הטבות המס המיידיות משמעותיות ביותר ולעיתים מותירות בידינו חיסכון על  מרבית הסכום אותו הפקדנו".

וכמה ניתן להפקיד בקופת גמל לקיצבה?

"כעצמאי אפשר עד 16% מההכנסה החייבת במס, עד סכום 33,408 שקל ונהנים מ-5% זיכוי, שהוא סכום של  10,440 שקל ומהוצאה מוכרת בשיעור של 11%, סכום של 22,968 שקל. עצמאי יכול גם להפקיד לביטוח אובדן כושר עבודה עד 3.5% מהכנסתו החייבת ולהינות מניכוי הוצאה על מרבית ההפקדה (מקסימום 1,272 שקל לחודש)".

תרמת? הזיכוי בדרך

הזכרת תרומות…

"כן, אנחנו מרבים לתרום לעמותות, אגודות ועוד. יש כאלה שתורמים למלחמה בסרטן, לבתי כנסת לבתי יתומים, ולעוד גופים רבים. התרומות האלה מעניקות לנו הטבות מס והחזרים. גם שכירים יכולים לקבל הטבות מס על תרומות. במידה ותרמתם לגוף מוכר (לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) תקבלו זיכוי 35% מסכום התרומות, אבל חייבים לשמור את הקבלות המקוריות של התרומות ושיהיה כתוב על הקבלה כי יש אישור לפי סעיף 46 ובתנאי והסכום הכולל אותו תרמתם עולה על 190 שקל ולא יותר מ-30% מההכנסה החייבת שלכם למס, עד לתקרה של 9,304,000 שקל".

מה לגבי שכירים שהם בעלי עסק? כלומר בעלי שליטה בחברה שבבעלותם.

"גם להם יש כמובן הטבות מס. שכירים שמועסקים ע"י החברה שבבעלותם נקראים 'שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים' והם יכולים לבצע הפקדה לקרן השתלמות, ממש כמו שכיר רגיל: ההוצאה המוכרת לחברה בגין הפרשה לקרן השתלמות עבור בעל השליטה הינה עד 4.5% משכרו השנתי עד מקסימום שכר שנתי של 188,544 שקל. כלומר עד הפקדה בגובה של 8,484 שקל בשנה ובמקביל על בעל השליטה להפקיד שליש מסכום זה שהפקידה החברה. בנוסף יכול בעל שליטה להפקיד כסף לקופת פיצויים: החברה יכולה להפקיד עבורו לקופת פיצויים סכום שלא יעלה על 12,360 שקל בשנת 2014 ולהנות מהוצאה מוכרת לצרכי מס.

"בעל שליטה יכול גם להפקיד לקופת גמל ולביטוח אבדן כושר עבודה לבעל השליטה: החברה יכולה להפקיד כהוצאה מוכרת עד 7.5% משכרו של בעל השליטה עד לתקרת שכר של 36,356 שקל כלומר סכום של 2,727 שקל לחודש מקסימום, חלק העובד 7% עד לתקרת השכר 36,356 שקל, מקסימום 2,545 שקל לחודש.

"החברה יכולה גם לקבל זיכוי בגין תרומות ובמידה והחברה תרמה לגוף מוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ובידיה קבלות מקוריות על שמה בהן מופיע במפורש כי לגוף הכרה לפי סעיף 46 תזכה החברה  לזיכוי של 25% על סכום התרומה ובלבד שסה"כ התרומות עלה על 190 שקל ולא יותר מ-30% מהכנסתה החייבת של החברה ולא עלה על  הסכום 9,304,00 שקל".

חכו עם גביית החובות

בוא נדבר קצת על עצמאים וחברות. לקראת סוף שנה מנסים רבים להקדים או לדחות תשלומים…

"היות ומרבית העצמאיים מדווחים על בסיס מזומן כדאי לעיתים קרובות ובמיוחד לקראת סוף השנה להקדים תשלומי הוצאות כגון משכורות, חשמל, ארנונה, טלפון, שכירות, שכר טרחה מקצועי, פרסום וכל כיוצא בזה".

מדוע?

"כי הקדמת התשלומים תאפשר להנות מניכוי ההוצאה כבר בשנת 2014. באותה מידה לא תמיד כדאי לגבות מלקוח חוב לפני תום שנת המס היות וגביית החוב לאחר שנת המס לא תחשב הכנסה בשנת 2014 וכך נדחה את תשלום החוב למס ההכנסה בשנה שלמה".

שאלת כדאיות תשלום החובות למס הכנסה היא חשובה. עשה לנו סדר בעניין…

"זהו נושא חשוב מאד, תשלום חוב של מקדמות המס לשנת 2014 עד סוף ינואר 2015 פוטר מחיובי ריבית והפרשי הצמדה. לעומת זאת, תשלום מקדמות אלה מחודש אפריל 2015 ואילך תחייב בריבית והצמדה. הקדמת תשלומים מעבר לסכום שחייבים – תשלומים אלה יוחזרו עם ריבית והצמדה, כך שזו תוכנית חיסכון מצויינת".

ומה צריך לעשות בפועל?

"לכן מומלץ להעריך בצורה המדויקת ביותר את החוב למס ההכנסה ולמע"מ ולהשלים במידת הצורך את תשלומי המקדמות עד סוף ינואר 2015 ובכך להימנע מתשלומי ריבית והצמדה מיותרים".

מה לגבי הקדמת תשלום חובות למוסד לביטוח לאומי?

"תשלום חוב לביטוח לאומי עבור שנת 2014 יזכה את המשלם בניכוי 52% במידה וביצע את התשלום עד סוף שנת 2014. במידה וישלם לאחר מכן לא יזכה בניכוי כלל, לכן חשוב מאוד להעריך נכון את חבות ביטוח לאומי לשנת 2014 ובמידת הצורך לפנות לביטוח לאומי להגדלת המקדמות ולשלם  עוד בשנת 2014".

מה עושים עם הדירה?

רבים שבבעלותם דירה משכירים אותה. ניתן גם כאן לקבל הטבות מס?

"במידה ויש הכנסות משכר דירה כדאי לבחון אחת משלוש החלופות הבאות הכדאית ביותר עבורכם מבחינת נטל המס: מסלול פטור: הכנסות מהשכרת דירת מגורים פטורה ממס בתנאי שלא תעלה על 5,080 שקל בשנת 2014 ,במידה וזה המצב נראה כי חלופה זו עדיפה עבורכם. מסלול תשלום מס מופחת בשיעור 10%: במידה ואתם משלמים 10% מתקבולי שכר הדירה עד 31.1.2015 לא תחויבו במס נוסף ולא תוכלו לנכות הוצאות. חלופה זו עדיפה על חלופה קודמת  במידה והכנסות שכר הדירה עלו על התקרה שבסעיף הקודם. ואחרוןמסלול המס השולי: במסלול זה ניתן לנכות הוצאות שהוצאו לצורך הפקת ההכנסות שכר  הדירה כגון :מימון, פחת  אחזקה, חשמל, מים, ארנונה, תיקונים, שיפוצים, שכר טרחה, תיווך, אגרות, עמלות ולנצל ניכויים, זיכויים ופטורים. המס יחושב על פי המס השולי. חלופה זו עדיפה יש הוצאות הניתנות לניכוי מהכנסות שכר הדירה בסכומים ניכרים  ובמידה והמס השולי של הנישום נמוך".

בתמונה: רו"ח מיכאל מדר (צילום פרטי)

כתבות נוספות

שני חשודים נוספים נעצרו בפרשת הנער הנעדר

המשטרה הודיעה בסוף השבוע על מעצרם של שני חשודים נוספים, במקביל להארכת מעצרו של סלמון אברמוב מירושלים, החשוד במעורבות בפרשה. הוריו של קליינרמן: "סומכים על המשטרה שתבצע כל פעולה שצריך על מנת לאתר את מויישי"

עולם בצבעים

יעקב גילה, צייר ממודיעין, השיק לאחרונה תערוכה חדשה במרכז הרב תחומי: "אני מושפע מחלונות ראווה בניו-יורק, מטיול בולענים בים המלח, ממופע ריקוד"

זה עולה לנו

לאן נעלמה המחאה האותנטית? לא הכול ניתן לפתור באמצעות מחאה ברשתות החברתיות

עולם בצבעים

יעקב גילה, צייר ממודיעין, השיק לאחרונה תערוכה חדשה במרכז הרב תחומי: "אני מושפע מחלונות ראווה בניו-יורק, מטיול בולענים בים המלח, ממופע ריקוד"

המשך קריאה »