מרץ 21, 2014

2014-03-21 17:28:42

אור הלפיד

שנה חלפה מאז כוננה הממשלה וסוף סוף מתחילים לראות את אור הלפיד. ההחלטה לפטור ממע״מ ברכישת דירה זוגות נשואים עם ילד אחד לפחות שאין בבעלותם

המשך קריאה »
2014-03-21 17:28:42

אור הלפיד

שנה חלפה מאז כוננה הממשלה וסוף סוף מתחילים לראות את אור הלפיד. ההחלטה לפטור ממע״מ ברכישת דירה זוגות נשואים עם ילד אחד לפחות שאין בבעלותם

המשך קריאה »