(new)ויקטורי
לפעמים יש סוף טוב

לפעמים יש סוף טוב

בעיריית מודיעין החליטו כבר ב-2017 שלא לדון באפשרות לבנייה בגבעות הדרומיות, והשבוע הגיעה החותמת הרשמית עם הכרזת וועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון כי האזור יוכרז כגן לאומי

(צילום: דוברות העירייה)

הגבעות הדרומיות יוכרזו כגן לאומי, כך הוחלט השבוע בוועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בראשות המנכ"לית דלית זילבר.

משמעות ההחלטה היא כי ניתנה למעשה החותמת הרשמית לכך שלא תתבצע בנייה באזור. יש לציין כי אותו איום לא היה על הפרק באופן מעשי, זאת לאחר שבתחילת 2017 החליטה העירייה, במסגרת תכנית המתאר דאז "מד-2035", להוריד משולחן הדיונים את האפשרות לבנות בגבעות הדרומיות לפחות ל-20 השנה הקרובות, ובשל כך לצופף את הבנייה בשכונות העתידיות.

כידוע, אזור הגבעות הדרומיות במודיעין מהווה חלק מהמסדרון האקולוגי המחבר בין אזור השפלה לאזור המרכז, ובעל חשיבות עצומה לחיי הבר באזור מודיעין ובישראל בכלל. האזור מתפרש על פני שטח של 3,400 דונם ומכיל מגוון נרחב של בעלי חיים, צמחייה ועשביית בטא.

חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין, הגיב: "המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אמצה את החזון העירוני שלי וקיבלה החלטה חסרת התקדים הקובעת, כי אזור הגבעות הדרומיות של העיר יוכרזו כשטח ירוק עד - מה שאומר שגם הנינים שלנו ייהנו מירוק בעיניים. למאבק זה שותפים רבים מתושבי העיר ונציגים ארגוני הסביבה הירוקים, אשר ראו כמוני את הצורך בשמירה על איזון שבין פיתוח עירוני לבין קידום ערכי הטבע בעיר".

מעמותת תושבים משפיעים במודיעין, נמסר: "הגבעות האלה הן האבן הראשה של המסדרון האקולוגי הלאומי של מדינת ישראל ובעלות חשיבות עצומה לשימור המגוון הביולוגי הנדיר של ישראל. הן ריאה ירוקה והאוויר לנשימה של תושבי מודיעין ומרכז הארץ. מדובר בהחלטה היסטורית חשובה מאין כמוה".

גם בסניף מודיעין של החברה להגנת הטבע בירכו על ההחלטה: "משמעות ההחלטה היא כי הוסר איום הבנייה על גבעות אלה, והן יישמרו טבעיות וללא כל בנייה עבור רווחת התושבים ולמען חיות הבר, שהגבעות מהוות את שטחי המחייה שלהן. החברה להגנת הטבע מברכת את מנכ"לית מנהל התכנון, דלית זילבר, שהצליחה לשכנע את כלל הגורמים המעורבים לתמוך בתכנית לגן לאומי, וכן את ראש העירייה, חיים ביבס, על תמיכתו במהלך".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20