(new)ויקטורי
עם כל הכבוד להיי טק

עם כל הכבוד להיי טק

מחירי הקרקעות המיועדות לבניית מרכזים לוגיסטיים זינקו בעשור האחרון, כאשר במודיעין עלו המחירים מ-1.7 מיליון שקל לדונם בשנת 2014 ל-4 מיליון בשנה שעברה

מרכז לוגיסטי בפארק הטכנולוגי (צילום: מודיעין NEWS)

מחירי הקרקע למרכזים לוגיסיטיים במודיעין עלו מאז שנת 2014 בשיעור של 128.5%, כך עולה מידיעה שפרסם העיתון דה מארקר לאחרונה. מהידיעה, הסוקרת את עליות מחירי המגרשים המיועדים לבניית מרכזים לוגיסטיים ברחבי הארץ, עולה כי גם משבר הקורונה לא פגע בביקוש הרב אליהם, כאשר גם מחירי השכירות המטפסים לא ירדו.

למרות הביקושים ההולכים וגוברים לקרקעות למרכזים לוגיסטיים, במיוחד במרכז הארץ, היצע הקרקעות המשווקות בידי המדינה נותר דל יחסית, ואת התוצאה ניתן לראות בעליות המחירים העקביות במהלך העשור האחרון.

כך, למשל, עלו מחירי הקרקע במודיעין מאז שנת 2014 מסכום של 1.75 מיליון שקל לדונם עד לרמה של 4 מיליון שקל בשנת 2020. עליות המחירים החלו בשנת 2015, אז עלה המחיר לדונם במודיעין ל-2.05 מיליון שקל, שנה מאוחר יותר כבר טיפס המחיר ל-2.25 מיליון שקל, בשנת 2018 נרשם זינוק ל-3 מיליון שקל ואילו בשנת 2019 עמד המחיר לדונם בעיר על 4 מיליון, מחיר שנותר כמעט זהה גם בשנה שעברה.

בכלל הארץ נרשמה בשנה שעברה עליית מחירים של 33% לעומת שנת 2019, כאשר עליות המחירים המשמעותיות ביותר נרשמו בפתח תקווה (12%), באשדוד (28%) ובכנות (33%). בהשוואה לשנת 2014, עלו מחירי הקרקעות בפתח תקווה מ-3.15 מיליון שקל עד לרמה של 7 מיליון שקל לדונם בשנת 2020. עוד עולה מהנתונים כי גם בין שתי המחציות של שנת 2020 נרשמו תנודות במחירים, כאשר במודיעין נרשמה עלייה של 9%. גם במחירי השכירות נרשמה במודיעין עלייה של 2% במהלך השנה שעברה.

הפארק הטכנולוגי של מודיעין משתרע על שטח של 4,700 דונם, מהם כ-2,500 דונם של שטחים ירוקים, כך לפי פרסומי העירייה. בשלבי השיווק שהתקיימו מאז הושק הפארק שווקו 800 אלף מ"ר שמאכלסים ויאכלסו כ-140 עסקים, זאת בתמהיל מעורב של הייטק, רפואה, חברות בתחום הביו-טכנולוגיה, לואו-טק, משרדים, מסחר ושירותים. עם זאת, בשל גודלם של המגרשים ששווקו, וקרבתו של הפארק הטכנולוגי לנתיבי התנועה המרכזיים, אוכלסו המגרשים בעוד ועוד מרכזים לוגיסטיים גדולים, כמו למשל אלו של רמי לוי, שופרסל ועוד.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20