(new)ויקטורי
מודיעין במקום ה-3 בארץ בציוני הבגרות ב-5 יחידות במתמטיקה

מודיעין במקום ה-3 בארץ בציוני הבגרות ב-5 יחידות במתמטיקה

ציוני הבחינות ברשויות לשנת הלימודים שהסתיימה בקיץ 2019 נחשפו השבוע, כאשר תלמידי העיר שמרו על מיקומם בצמרת הרשימה הארצית בבחינה המאתגרת • המובילים מבין תיכוני העיר: אמי"ת בנים, הישיבה התיכונית ועירוני א'

אמי"ת בנים (צילום ארכיון: פרטי)

האתר YNET חשף השבוע את ציוני הבגרויות של שנת תש"פ (שהסתיימה בקיץ 2019), מהם עולה כי מודיעין ממוקמת במקום השלישי בארץ בממוצע הציונים בבגרות ב-5 יחידות לימוד במתמטיקה.

450 תלמידי העיר שנבחנו בבגרות הכי מאתגרת השיגו ציון ממוצע של 85.7, לעומת הממוצע הארצי שעמד על 81. נתון זה מציב כאמור את העיר במקום ה-3 בארץ, כמו בשנה שקדמה לתש"פ, בה עמד הממוצע העירוני על ציון של 86. בבחינה במקצוע זה ב-4 יח"ל השיגו תלמיד העיר ציון ממוצע של 88.34 (מקום 13 בארץ), בעוד שהממוצע הארצי עמד על 81.1.

בבחינה ב-5 יח"ל באנגלית השיגה מודיעין ציון ממוצע של 88.38 (89.6 ב-2018), לעומת ממוצע ארצי של 87.6, כאשר 1,327 הנבחנים בעיר הציבו את מודיעין במקום ה-89 בארץ. השיגי תלמידי מודיעין בבחינת הבגרות ב-5 יח"ל בתנ"ך הציבו אותנו במקום ה-26 בארץ, עם ממוצע של 86.2. הממוצע הארצי בבחינה זו עמד על 83.68.

עם כל הכבוד למתמטיקה ולמקצועות המדעיים, מתברר כי בכל הנוגע להבעה בעברית תלמידי העיר, כמו בשאר הארץ, משיגים ציונים הרבה פחות טובים. הציון הממוצע במודיעין בבחינה ב-2 יח"ל בהבעה עברית עמד בשנה זו על 78.2 בלבד, כאשר הממוצע הארצי היה אף נמוך יותר ועמד על 75.3. בבחינה זו התמקמה מודיעין במקום ה-45 בארץ. מקצוע נוסף בו עקפנו את הממוצע הארצי הוא תושב"ע ותלמוד, כאשר 291 הנבחנים בעיר השיגו ציון ממוצע של 83.47, לעומת הממוצע הארצי שעמד על 81.5.

ומה היו הציונים בבתי הספר התיכוניים בעיר? בבחינת הבגרות ב-5 יח"ל במתמטיקה השיגו התיכונים את הציונים הבאים: תיכון מו"ר 82, עירוני ב' 87.7, עירוני א' 87.75, אולפנה 85, עירוני ג' 88, ישיבה תיכונית 92.37, יחד 86.7, עירוני ד' 82, אמי"ת בנות 84.6, אמי"ת בנים 90.5 ועירוני ה' 78.7.

בבחינת הבגרות ב-5 יח"ל באנגלית הושגו הממוצעים הבאים: תיכון מו"ר 89.1, עירוני ב' 87.88, עירוני א' 87.28, אולפנה 90.13, עירוני ג' 88.81, ישיבה תיכונית 89, יחד 89.2, דמוקרטי 90.26 (19 נבחנים), עירוני ד' 87.3, אמי"ת בנות 92.72, אמי"ת בנים 92.41, עירוני ה' 82.99.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20