(new)ויקטורי
הטעות הכפולה של בן סעדון

הטעות הכפולה של בן סעדון

בשבוע שעבר יצא חבר המועצה בריאיון למודיעין NEWS נגד קיום מפגשים בתיכון מו"ר עם פורום ההורים השכולים הישראלי-פלסטיני, וקבע כי "מביאים לנו טרוריסטים לעיר" • רוית ורון, מנהלת בית הספר, מסבירה בטור אישי מדוע הוא טועה ומטעה

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

ביה"ס מציין השנה 30 שנה להיווסדו, שנים בהן הוא מוביל תלמידים לצמיחה אישית ממקום ערכי ומקצועי. קרוב ל-100% מבוגריו מתגייסים, ואחוזים מרשימים מהם בוחרים לעשות שירות משמעותי ומאתגר (ורבים מהם גם בשנות שירות ומכינות). הפן הערכי מוטבע באדם בראש ובראשונה על ידי הוריו ואחר כך מהחברה, ולנו כבית ספר יש תפקיד משמעותי. מתוך כך אנו מזמנים לכל תלמיד, לפי גילו, מערך גדול של פעילויות תרבותיות, חברתיות, רגשיות ואקדמיות.

מזה שנים רבות אנו מזמנים מפגש שיח של תלמידי י"ב עם פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, עמותה משותפת לישראלים ופלסטינים שמטרתה המוצהרת היא "הפסקת ההרג בשני הצדדים, פיוס והדברות". כיום חברות בארגון כ-620 משפחות ישראליות ופלסטיניות. העמותה נוסדה ביולי 1994 על ידי יצחק פרנקנטל, כתגובה לחטיפתו ורציחתו של בנו החייל אריה פרנקנטל. חברים בה הורים שכולים שאיבדו את יקיריהם בסכסוך הישראלי-פלסטיני. השגת פיוס היסטורי בין שני העמים הוא, לתפיסת הפורום, התנאי ההכרחי להפיכת הסכם השלום להסכם שלום בר-קיימא.

לצערי, בשל אילוצי הקורונה השנה לא יתקיים מפגש. בדרך כלל למפגשים מגיעים חבר פורום ישראלי וחבר פורום פלסטיני. כל אחד מהם מספר את סיפור השכול שלו ואת התהליך שעבר עד שהצטרף לפורום, ואחר כך יש זמן לשאלות ודיון.

בכתבה שפורסמה במודיעין NEWS, בה יצא חבר המועצה אילן בן סעדון נגד המפגשים, הוא עונה כי "רוב האנשים לא רוצים את חילוקי הדעות האלו בתוך בתי הספר. אני נגד להכניס כל גורם חיצוני ולשגע את בני הנוער שלנו, הם צריכים להיחשף להקרבה שלנו ושל החיילים שלנו".

כמנהלת בית הספר אני מתנגדת נחרצות לאמירה זו. מאז ומעולם הדגש שלנו כאנשי חינוך צריך להיות על חילוקי הדעות. במהלך השנים צוותי החינוך מציידים את התלמידים בכלים לבחירה מושכלת. כל בר דעת מבין שעל מנת לקבל החלטה יש ללמוד את העובדות, לנתח אותן, לשמוע ולהשמיע.

גם על חלקו השני של המשפט אני מוחה. בבית הספר נושא אהבת הארץ, תרומה ואזרחות פעילה נמצא על שולחנו של כל תלמיד כל הזמן. תכנית "הכנה לשירות", וכן מעורבות אזרחית, אתיקה ומוסר נמצאים בתכניות לימודיות וחברתיות.

אנחנו מחנכים את בני הנוער להתמודד עם חילוקי הדעות. לא מביאים את הפורום רק להשמיע, אלא מבקשים גם שהנוער ילמד לשאול שאלות, לשמוע דעות לא פשוטות, להתלבט, להתמודד עם דעות חריגות בעיניו ובכל זאת להקשיב.

אלו הערכים שבונים חברה פלורליסטית, סובלנית, שמסוגלת לחיות יחד למרות המחלוקות ויודעת איך להתמודד איתן.

המציאות אליה אנו מגדלים ילדים מורכבת, ואנחנו מצווים להכין את בוגרינו אליה. 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20