(new)ויקטורי
טעות או חוסר התחשבות?

טעות או חוסר התחשבות?

סייעות במודיעין הופתעו לגלות כי בניגוד למורות ולגננות, שהונחו להישאר בבתים בשל המצב הביטחוני, הן נדרשו להגיע לעבודתן • לאחר פנייה אל ההסתדרות בוטלה ההחלטה

 

בשבוע שעבר הוכרז על סגירת מוסדות החינוך בעיר בשל המצב הביטחוני, אולם סייעות במודיעין הופתעו לגלות כי בניגוד למורות ולגננות, שהונחו להישאר בבתים, הן נדרשו להגיע לעבודה. לדבריהן אף הובהר להן ינוכה משכרן במידה ולא יופיעו ליום העבודה.

ההחלטה הזאת, שגורמים בעירייה אמרו השבוע כי לא הגיעה ממנהל החינוך או מלשכת ראש העיר, בוטלה אמנם כבר בשישי במכתב שהוציאה העירייה לסייעות, אולם קודם לכן פנו הסייעות המופתעות אל ההסתדרות. במכתב שנשלח אל יו"ר ההסתדרות כתבו הסייעות כי " הדרישה לכפות עלינו להגיע יש בה מין הפגיעה בנו ובזכויותינו, שלא לדבר על ההשפלה שאנו חוות בהוראה החד משמעית של העירייה להתייצב לבד בבית הספר, כל שכן שלמנהלת בית הספר אין התנגדות שנחבור ללמידה מרחוק עם התלמידים מהבית".

בעקבות פניית הסייעות הוציאה ההסתדרות, באמצעות האחראית על חטיבת החינוך, מכתב אל מחלקת משאבי האנוש בעיריית מודיעין, בו נכתב: "הפליית אוכלוסייה מוחלשת המורכבת רובה ככולה מנשים, אימהות לילדים קטנים, ודרישה כי יגיעו למקומות העבודה, יישבו בכיתות או בגנים לבדן ללא התחשבות במצב הביטחוני, אישי או משפחתי, מהווה חוסר תום לב, שרירות הלב והפליה אסורה. אנו ערים לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום...מן הראוי שגם אתם תהיו ערים לו".

מדוברות העירייה נמסר: "בהתאם להחלטת ראש העיר, חיים ביבס, אנו מעדכנים כי ככל שהמצב הביטחוני יימשך יוכלו הסייעות הכיתתיות לקחת חלק בלמידה מרחוק והן לא תדרשנה להגיע לבית הספר. אנו מקווים שהשגרה תשוב אלינו במהרה".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20