(new)ויקטורי
דור חדש

דור חדש

מוקשים רבים ניצבים בפני הממשלה הצפויה. זו אינה ממשלת החלומות של איש מבין חבריה, אבל היא מסמנת שחר של יום חדש לעם בישראל

יש ריח של שינוי באוויר. גם באווירה. נראה שבכל תסריט ביבי הולך הביתה ומסמל בכך חילופי דורות בהנהגת המדינה. דור הולך ודור בא. בנט ולפיד הם לא השנתון של ביבי.

אין לי בעיה שעם סיום תפקידו תחתם אתו עסקת טיעון, שבה במקום ללכת לבית האסורים ישוב לביתו ולמשפחתו וייעלם מהמרחב הציבורי שלנו בכל הקשור להנהגת המדינה. הוא מוכשר כמו שד משחת, ואין ספק שסוף סוף יוכל לעשות לביתו ובגדול כך שיוכל להבטיח למשפחתו חיים ברווחה מבלי לבקש טובות מחברים.

גוש השינוי המסתמן הוא בפועל ממשלת אחדות לאומית הכל כך דרושה לעם היושב בציון ומביט בעיניים כלות אל הפרלמנט שלנו, ומייחל ליום שבו ישכימו נבחרי הציבור שלנו ויתחילו לעבוד בשבילנו. כי הרי זו תכלית השליחות שלהם, במקום להתקוטט על כל שמינית של שררה ושלטון.

הממשלה המסתמנת היא בפירוש חזון אחרית הימים של וגר זאב עם כבש. מי היה מאמין שליברמן, בנט, מירב מיכאלי, ניצן הורוביץ, גדעון סער, גנץ ומעל כולם יש עתיד יישבו ביחד בממשלה אחת.

לדעתי הגיבור האמיתי של הממשלה הזאת הוא יאיר לפיד שהצליח בעקשנות ואמונה להכניס את כולם תחת גג אחד ואף לוותר על תפקיד ראש הממשלה הראשון לטובת בנט המייצג כשליש מכוחו של לפיד. עוד לא היה כדבר הזה בישראל.

מוקשים רבים ניצבים בפני הממשלה הצפויה. זו אינה ממשלת החלומות של איש מבין חבריה אבל היא מסמנת שחר של יום חדש לעם בישראל. אין ספק שהפסיפס הפוליטי המתהווה ישנה באופן ניכר את השבטים הפוליטיים בישראל.

עם הקמת ממשלה כזאת הליכוד כבר לא יהיה אותו ליכוד והוא צפוי להתחלק לכמה כוחות פוליטיים. גם המפלגות הדתיות יצטרכו לחשב מסלול מחדש באם יקצצו להן בתקציבים.

עם הירידה לדפוס של גיליון זה אנו מתבשרים על בחירתו של בוז'י הרצוג לנשיא ה-11 של מדינת ישראל. ברכות לו וחיבוק אוהב למרים פרץ שמבחינתי, עם כל מה שהיא מייצגת היא האזרחית מספר אחת של העם הזה.

הוא שאמרנו: יש ריח טוב של שינוי באוויר.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20