(new)ויקטורי
30 דקות, זוז!

30 דקות, זוז!

איך מעבירים שלטון ארוך מאוד שנמשך 12 שנים בחצי שעה? כנראה שנתניהו באמת גאון וקוסם גם יחד

אני מכיר לא מעט אנשים, ובעיקר נשים, שלוקח להם חצי שעה לחפוף ראש...אני בעצמי לעתים עומד בפקק תנועה חצי שעה ואף יותר. כשמחלק עתונים של מודיעין ניוז מתייצב בפעם הראשונה לחלק את העתון, הוא עובר הסבר וחפיפה שנמשכים גם כמעט חצי שעה. ועכשיו לשאלת הטריוויה המתבקשת: אם חפיפה למלצר חדש נמשכת כמה שעות, כמה זמן יידרשו לבעל התפקיד הכי מסובך ומורכב עולם לחפוף את המחליף שלו?

בנימין נתניהו חפף את ראש הממשלה הנכנס נפתלי בנט במשך כחצי שעה!!! ואם מנכים את דברי הנימוס והפתיחה, אם בכלל היו כאלה, אז ייתכן שמדובר בעשרים ומשהו דקות, שזה פחות או יותר הזמן שאנו מחכים במסעדה לפיצה שהזמנו.

האם עד כדי כך הם מתעבים איש את רעהו? כנראה שבסוף בסוף, ואחרי הכל, הכל באמת אישי. היה מסקרן מאוד להיות זבוב על הקיר במהלך הפגישה ביניהם. איך מעבירים שלטון ארוך מאוד שנמשך 12 שנים בחצי שעה. כנראה שנתניהו באמת גאון וקוסם גם יחד.

להיכן נעלמה הממלכתיות והאחריות? בסופו של יום בגורל המדינה ותושביה עסקינן.

אני מניח שיום אחד נקרא על חפיפת הבזק בספר הזיכרונות של בנט, ואולי יותר סביר של נתניהו, ואז כמובן נזדעזע ממה שהיה שם.

חפיפה של חצי שעה לתפקיד ראש ממשלת ישראל היא זלזול באזרחי המדינה החרדים מאוד לעתידה, במיוחד נוכח אירועי החודשים האחרונים. אנחנו רוצים לדעת בביטחון מלא שהגה המדינה נמצא בידיים ראויות ואחראיות, ללא טריקים וללא שטיקים. המדינה אינה נחלתו של נתניהו או בנט או כל אחד אחר. המדינה היא קודש הקודשים של כל מי שחי כאן, וכלל אין זה משנה מה דתו, גזעו או מינו.

מן הראוי שהנהגת המדינה החדשה ונבחרי הכנסת המתהווה ישננו לעצמם בוקר, צהריים וערב כי הם שליחי ציבור ותו לא. תפקידם אינו קרדום לחפור בו, וכי הם על זמן שאול שיום אחד מסתיים והם חוזרים להיות אזרחים מן השורה ללא זכויות עודפות.

אסור לה למדינת ישראל להיות מטבע עובר לסוחר בין פוליטיקאים, ויהיו מוכשרים וראויים ככל שיהיו. טובת המדינה היא מעל לכל שיקול אחר. ותהיה המפה הפוליטית אשר תהיה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20