(new)ויקטורי
האפליה מגיעה מלמעלה

האפליה מגיעה מלמעלה

סייעות החינוך המיוחד במודיעין מוחות על כך שלא יקבלו תגמול נוסף עבור עבודתן במהלך חודש יולי, בניגוד לסייעות בחינוך הרגיל שיזכו לתוספת של 1,500-2,000 שקל, וגורמים בעירייה הגדירו את החלטת משרד החינוך כ"שערורייה"

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

תחושות הקיפוח של צוותי ההוראה בחינוך במיוחד הגיעו השבוע לשיא חדש, כאשר לאחרונה התברר כי משרד החינוך מבצע אפליה של ממש בינן לבין צוותי ההוראה בחינוך הרגיל.

מפניות מספר סייעות בחינוך המיוחד בעיר למודיעין NEWS, עולה כי בעוד שהסייעות "הרגילות" שיעבדו במהלך הקיץ בקייטנות ובבית הספר של החופש הגדול יזכו לתגמול נוסף עבור עבודתן, הסייעות של החינוך המיוחד לא יקבלו תוספת עבור עבודתן. גורמים בכירים בעירייה סיפרו השבוע כי מדובר ב"החלטה שערורייתית של משרד החינוך", והוסיפו כי גם ראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, מנסה לפעול בעניין. במשרד החינוך אמרו השבוע כי הנושא נמצא במשא ומתן.

ס', אחת הסייעות במערכת החינוך המיוחד בעיר, סיפרה השבוע: "מדובר על עוול של ממש. סייעות החינוך המיוחד מוחרגות מהעניין ולא יקבלו גרוש, בזמן שהן יעבדו לצד הסייעות הרגילות שכן יקבלו תגמול נוסף, של 75-100 שקל נוספים לכל יום עבודה. בסך הכל הן יקבלו תגמול של 1,500-2,000 שקל נוספים לחודש יולי. סייעות החינוך הרגיל תמיד עבדו ביולי תשעה ימים, ועכשיו באו ואמרו להן לעבוד עד ה-22 בחודש, ויתגמלו אותן. לנו ישלמו את השכר שלנו, שכר מינימום, אבל לא מעבר. כולם יודעים שזה עוול, והבנתי שראש העיר כתב מכתב על זה, אבל בינתיים כלום לא קורה. כולם מודים שזה עוול ושזה לא בסדר, אבל התשובות שאנחנו מקבלות הן "זה מה יש".

עוד השבוע ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בשלטון המקומי, זאת על רקע מבוי סתום במשא ומתן עם משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי על העסקתן של הסייעות בפרויקט "גנים ובתי ספר מלמדים בחופש הגדול", בו אמורות לעבוד ביולי 45 אלף סייעות.  במכתב ששלח יו"ר הסתדרות המעו"ף גיל בר-טל לממונה על יחסי העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולראש מינהל הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי, הוא מציין כי ניתנו "הנחיות חד-צדדיות של המעסיקים להעסקת סייעות ועובדי מערך החינוך ביולי ללא היוועצות ומו"מ עם ההסתדרות, ותוך שינוי חד-צדדי בתנאי העסקה הנהוגים שנים רבות. בהיעדר צוות ההוראה הקבוע של המוסד החינוכי המעסיקים מטילים על הסייעות מטלות פדגוגיות בנוסף לתפקידן, ובמקרים רבים דורשים מהן לשאת באחריות לילדים בסיוע צוות לא מיומן, לעתים חסר השכלה חינוכית".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20