(new)ויקטורי
דרשה לקיים חוגים נפרדים לבנים ובנות

דרשה לקיים חוגים נפרדים לבנים ובנות

תושבת מודיעין שיגרה לאחרונה מכתב לעמותת סחלבים ובו דרישה להנהיג חוגים נפרדים לבנים ולבנות. המכתב הגיע למנכ"ל העמותה שדיווח על כך ליו"ר שלמה פסי. אחד המכותבים היה גם חבר מועצת העיר ברוך בוחניק.

בסחלבים מיהרו לדחות את הדרישה על הסף והודיעו לתושבת כי אין בכוונת העמותה לקבל את דרישתה וכי פעילויות החוגים תהיה במתכונת הרגילה.

שלמה פסי, יו"ר העמותה: "יש חוגים שמתוקף אופי פעילותם הם נפרדים כמו למשל קבוצות הספורט, או חוג מקרמה שבו משתתפות בנות בלבד. אבל להפריד קבוצות שחמט למשל לבנים ובנות לא יעלה על הדעת, אנחנו עיר חילונית בהגדרה וכך נישאר".

חבר המועצה ברוך בוחניק מסר בתגובה: "לצערי מחד מוציא ראש העיר הודעות גינוי כנגד אלו שאינם הולכים ברוח הפלולריזם ומאידך במו ידיו דואג שלא ינתן מענה לציבור שצרכיו שונים מהאחר. אנו רואים שניתן מענה לציבורים בעלי מוגבלויות או להט"ב ואני שואל - מדוע לא ינתן מענה גם לציבור התורני? הרי הם שותפים אמיתיים מיום הקמת העיר. בעולם ממנו אני מגיע ישנו מושג שנקרא 'התנהגות תרבותית' שמשמעותו לנהוג בכבוד שמי ששונה ממך. למשל אמריקאי לוחץ יד אבל מול יפני אסור לו לדחוק ביפני ללחוץ יד.

כאשר יפנימו כולם ששירותים צריכים להינתן לפי דרישה והבנת צורך נזכה לראות באמת אחווה והבנה הדדית".

פסי. לא יעלה על הדעת ( צילום ארכיון)

(new)שלומי תבלינים 18.5.20