(new)ויקטורי
"שביל ישראל" מתקרב

"שביל ישראל" מתקרב

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מקדמת בימים אלה תוכנית להסדרת נחל ענבה, ממודיעין ולכיוון מערב עד כביש 1. במסגרת התוכנית יוקם פארק שיתפרש על שטח כולל של כ-3,900 דונם ולאורך כ-7.5 ק"מ. התוכנית תאפשר לעיריה לפתח שבילי הליכה, פעילויות ספורט, שימור המבנים ההיסטוריים, חקלאות מסורתית, צפרות ועוד. התוכנית מציעה מוקדים שנקבעו כמותרים לפיתוח, בהם יהיה ניתן להקים פרויקטים לפנאי ונופש כגון גשר חבלים שיחצה את הנחל, תחנות מידע, אזורי הסעדה, שימור מבני תעשיית הסיד המצויים בשטח, פארק עתיקות בגבעת שר ועוד. לאחר אישורה התוכנית תיבחן אפשרות להסיט את "שביל ישראל", העובר כיום בקצה הנחל, למסלול שיעבור לאורך הנחל, לכיוון העיר מודיעין. את התוכנית הכין משרד "ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ"

בצילום הדמיית הפארק

(new)שלומי תבלינים 18.5.20