(new)ויקטורי
תקציב 2018: בדרך לאיזון בין מגורים לעסקים

תקציב 2018: בדרך לאיזון בין מגורים לעסקים

בפעם הראשונה בהיסטוריה מצליחה מודיעין לרשום הכנסות מארנונה עסקית בגובה של 40 אחוז מהסך הכללי. בראשית העשור, לצורך השוואה, עמד המספר על 19 אחוז בלבד. תקציב 2018 של מודיעין הגיע לידינו. בתמונה ספר התקציב

בפעם הראשונה בהיסטוריה הצעירה שלה מצליחה מודיעין לרשום בשורת ההכנסות 40 אחוז מארנונה עסקית. לשם השוואה – בשנת 2010 עמד הנתון על 19 אחוז בלבד, והרוב המכריע שולם מכיסי האזרחים כ"ארנונה למגורים". הדבר בהחלט משקף הצלחה של העיריה להכפיל את נפח העסקים הפועלים בעיר – רובם ככולם באיזורי התעסוקה (הפארק הטכנולוגיה) והמלאכה (מתחם עינב) שבמערב העיר. במספרים, הארנונה העסקית צפויה להזרים לקופת העיריה הארנונה כמאה מיליון שקל, החל משנת התקציב הבאה.

* * *

לידי "מודיעין News" הגיע ספר התקציב של העיר לשנת 2018 והוא משקף היטב את השינויים שחלו במודיעין בשנים האחרונות. ולא פחות חשוב – את אלה שצפויים בה.

סך התקציב יהיה כ-603.5 מיליון שקל – לעומת 558 מיליון בשנה שעברה. הגידול בסך 45 מיליון השקלים (שהם כ-8.1%) מלמד על תהליך הצמיחה של העיר והמשמעות היא שבעוד 5-8 שנים יגיע תקציב העיר לסכום הדמיוני (כיום) של כמיליארד שקל לשנה – מה שיכניס את מודיעין לרשימת הערים הגדולות בישראל.

אז מה אפשר ללמוד מספר התקציב החדש שלנו? הרבה דברים טובים יותר וטובים פחות. בין הטובים ניתן לציין את הגירעון שלנו שהולך ומצטמק בעקביות בכמיליון שקל מדי שנה. המספר הנוכחי הוא 6.8 מיליון שקל (לעומת 16 מיליון בשנת 2010).

תחום החינוך יקבל השנה תקציב בגובה 317.5 מיליון שקל, ויחזיק נתח משמעותי מאד של 52.6% מהתקציב הכולל. מדובר בגידול של 22 מיליון שקל , שהוא 7.5%. שמרבית הגידול מופנה לחינוך המיוחד שנוגס נתח משמעותי בתקציב.

תקציבי הרווחה

בתחום הרווחה יגדל התקציב מ-31 מיליון שקל ל-34 מיליון, עם דגש על סיוע לקשישים, נוער בסיכון ומשפחות חד הוריות. בולט סעיף התקציב לרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, שיקטן השנה מ-739 אלף שקל ל-650 אלף. לעומת זאת - התקציב לטיפול בפגיעות מיניות קפץ מאפס ל-70 אלף שקל. תקציב המקלט לנשים מוכות קוצץ מ-20 אלף שקל ל-13 אלף בלבד. גם תקציב הטיפול בנוער מתמכר קוצץ מ-20 אלף שקל לאלף שקל בלבד. סעיף הטיפול במבוגרים מכורים ירד אף הוא מ-50 אלף ל-18 אלף. יש לציין כי ב-2017, מתוך 50 אלף שקל שהוקצבו לנושא העירייה השתמשה רק ב-8. ועוד: תקציב "בית חם לנערות מתבגרות" יעלה השנה מ-68 אלף שקל ל-73 אלף שקל. גם סעיף הטיפול במשפחות אומנה יעלה, מ-28 אלף שקל ל-90 אלף שקל. זהו גידול חד מאוד, המצביע על עליה במספר המשפחות הלוקחות חלק במפעל זה.

תקציב הסיוע למשפחות במצוקה יירד מ-106 אלף שקל בשנה החולפת ל-94 אלף בשנת 2018. לעומת זאת יזנק תקציב מרכזי הטיפול באלימות מ-142 אלף שקל בשנה שעברה ל-218 אלף שקל בשנת 2018. גם סעיף הסעות למקומות עבודה של אוטיסטים יגדל מאד, מסך של 90 אלף שקל ל-285 אלף שקל.

תקני עבודה

בתחום תקני העבודה יתווספו לעירייה עוד 116 תקנים חדשים מרביתם (81) יהיו כמובן בתחום החינוך, עם פתיחת בתי ספר חדשים בשכונות החדשות. עוד שישה תקנים הוקצו לשיטור העירוני, עוד שישה לרווחה ושני תקנים חדשים למחלקת ההנדסה.

הסעיף האקזוטי והעלום

סעיף מעניין בתקציב ההכנסות של העירייה הוא "מיחזור בדים וטקסטיל". בתקציב 2017 הופיע הסכום 32 אלף שקל, אבל הביצוע הראה בפועל על אפס שקל. בתקציב 2018 סעיף זה הוכפל משום מה ל-62 אלף שקל. ומהו אותו מיחזור בדים וטקסטיל? אולי מכירת בלאי דגלי הלאום מהחגיגות? אולי מכירת בגדי עבודה משומשים של פועלי הניקיון? או מדים לשיטור העירוני?

הכנסות

העירייה נהנית מכמה סעיפי הכנסה מעניינים כמו למשל הכנסה של 400 אלף שקל מפעילויות המקוואות בעיר, 150 אלף שקל כאגרות נישואין, הכנסות מהצבת אנטנות בתחומה בסך 230 אלף שקל, 515 אלף שקל עבור שימוש בגגות סולאריים בתחומי העיר, ואפילו אלפיים שקל כתשלום אגרה במסגרת חוק חופש המידע - כשאזרחים ביקשו מידע מהעירייה.

­בתחום החנייה נהנית העירייה מסך של 1.7 מיליון שקל כאגרות חנייה ועוד 180 אלף שקל כדו"חות עם ברירת קנס.

בתקציב הביטחון העירוני ניתן לציין כי העירייה תקבל מתושביה סך 8.2 מיליון שקל כהיטל שמירה שהיא גובה מהם, לעומת 7.5 מיליון בשנה שעברה.

הוצאות ובחירות

בשנת 2018 תשלם העירייה לעובדי לשכת ראש העיריה כ-1.114 מיליון שקל. ראש העיריה ושני סגניו ימשכו מהתקציב 1.928 מיליון שקל (לעומת 1.906 בתקציב הקיים).

שנת הבחירות בפתח ובתקציב 2018 מקציבה העירייה 620 אלף שקל למימון יום הבחירות, כולל שכר לעובדים בבחירות בסך 460 אלף שקל, 70 אלף שקל כהוצאות אבטחה בבחירות ועוד 90 אלף שקל לרכישת ציוד כגון קלפיות, פרגודים ועוד.

מכבים ורעות

הרובע העירוני מכבים-רעות מהווה סעיף תקציבי נפרד בתחום האבטחה והביטחון. מרכיבי הביטחון שהעירייה מקצה לרובע מסתכמים השנה ב-169 אלף שקל עבור מכבים בלבד בגלל קירבתה לבית סירא, כולל אחזקת גדר אלקטרונית, שער חשמלי, מחסן נשק, תאורת גדר היקפית ועוד. בסך "מרכיבי הרובע" מקצה העירייה עוד 402 אלף שקל לעומת כמעט מיליון שקל בשנה שעברה. הקיצוץ נובע מהורדת המחסומים וביטול המאבטחים בכניסות למכבים ולרעות.

 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20