(new)ויקטורי
המטרה: להפוך את מעוז המכבים ל"בית ספר מכיל"

המטרה: להפוך את מעוז המכבים ל"בית ספר מכיל"

מאחורי השם היומרני יש כוונה מעוררת השראה: לשלב באותן כיתות תלמידים מהחינוך הרגיל, המיוחד והמשולב. הנסיון כבר הצליח בבית ספר בגוש עציון

מינהל החינוך בעיריה הגיש בקשה למשרד החינוך לפתוח כאן בשנת הלימודים הבאה "בתי ספר מכילים". כלומר – כאלה שבהם ילמדו יחד באותן כיתות תלמידים מכל סוגי האוכלוסיות: חינוך רגיל, מיוחד ומשולב. המדינה מתכוונת להקים ארבעה מוסדות כאלה ובעיריה מקווים שהמועמד המקומי – בית הספר מעוז המכבים – יקבל את האישור.

בתיה שוכן, ראש מינהל החינוך, איך נולד הרעיון?

"כצורך מקומי בבית הספר האזורי בגוש עציון, אבל בשנתיים-שלוש האחרונות יש פה יוזמה מקומית שהביאה עדי אלטשולר, שהקימה את תנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו'. דרכה אני נחשפתי לעניין הזה ויש קבוצה של תושבים אכפתיים שגיבשו את הרעיון וגם פנו אלינו בנושא".

אז מה בעצם החידוש בעניין?

"הרעיון הוא לקחת בית ספר שיש בו אוכלוסיות תלמידים מכל סוגי החינוך, לא רק תלמידים עם לקויות למידה או לקויות רגשיות, אלא גם כאלה עם לקויות קשות ונדירות יותר, ולמעשה לקבץ אותם לבית ספר אחד שבו כולם לומדים יחד באותן כיתות".

זה לא נעשה כבר עם התלמידים הדיפרנציאלים?

"מאוד קרוב לזה. אצלנו בעיר יש בגדול שלוש אוכלוסיות תלמידים: תלמידי חינוך מיוחד בכיתות עצמאיות נפרדות שנמצאות בתוך בתי ספר רגילים, תלמידים דיפרנציאלים המשתייכים לחינוך המיוחד וחלקם על הרצף האוטיסטי או בעלי נכות כלשהי שנמצאים בכיתות רגילות ומקבלים סיוע אישי והסוג השלישי הוא תלמידים בכיתות רגילות שלא מוגדרים כחלק מהחינוך המיוחד אבל עוברים וועדת שילוב ודרכה מוגדרים כזכאים לתמיכה".

אז איך יעבוד בית הספר המכיל?

"הרעיון הוא שכל הילדים, על כל הרצפים, ילמדו בכיתה אחת. הסיוע האישי שחלקם זכאים לו כבר לא יהיה אישי אלא יהפוך למשאב בית ספרי ונחלת הכלל. אחוז הילדים שעד כה הגדרנו כתלמידי חינוך מיוחד המשולבים בבית ספר רגיל יעלה עד לרמה של רבע מכלל התלמידים. אלה אחוזי הכלה מאוד גבוהים בתוך אותה מסגרת. יקראו לזה 'הכלה' ולא 'שילוב', כאשר באידיאל המחשבה היא על קהילת הורים ותלמידים מאוד סובלנית ומכילה שתלמד לקבל באמת את כל התלמידים. מן הסתם יהיו כאלה שזה לא יתאים להם ואחרים שעבורם זה החלום".

זה לא יצור בעיות לימודיות בגלל הפרשי הרמה והיכולת?

"זה ידרוש המון עוצמה מכלל הקהילה. יכול להיווצר מצב בו יישבו באותה כיתה תלמידים סופר מצטיינים שיכולים לרוץ קדימה ולצידם תלמידים שהרבה יותר קשה להם. אני לא יודעת להגיד איך זה יעבוד בתכל'ס. זה האתגר הגדול של מי שיזכה להיקרא בית ספר מכיל. זו תהיה דרך ארוכה ומלאה בהפקת לקחים תוך כדי תנועה. זה אתגר בהחלט לא פשוט ויידרש כאן גם צוות מורים מאוד אידיאולוגי. יישבו שם מורים וסייעות שיצטרכו לתת מענה לסוגים שונים של תלמידים. לאף אחד אין עדיין תשובות על הכל".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20