(new)ויקטורי
דיור למשתכן - גם בשכונת מוריה

דיור למשתכן - גם בשכונת מוריה

לראשונה נפתחה השבוע הגרלת דיור למשתכן בשכונה היוקרתית, שתכלול 25 יחידות דיור לזכאים תושבי העיר

השבוע נפתחה הגרלת דיור למשתכן חדשה בשכונת מוריה (בוכמן דרום), בפעם הראשונה באזור זה של העיר. ההגרלה כוללת 25 יחידות דיור מוזלות, מתוכן 5 יחידות דיור בעלות עדיפות לבני המקום (זכאים המוגדרים תושבי מודיעין). ההגרלה מיועדת לזכאי סדרות א' ו-ב' ותהיה פתוחה עד יום שלישי הבא בלבד (12/12/17). הרישום נעשה באמצעות אתר משרד הבינוי והשיכון.

זהו פרויקט הדיור למשתכן היחיד בשכונת מוריה, הנחשבת לאחת השכונות המבוקשות בעיר. הפרויקט ממוקם ברחוב מנחם בגין, השדרה המרכזית של השכונה. את הפרויקט תבנה חברת 'לב טוב בנייה והשקעות', כאשר מחירי השיווק עומדים על 12,740 שקלים למ"ר. עד היום פרויקטים של דיור בר השגה בעיר נבנו בשכונות הכרמים והציפורים, ובימים אלה לאורך שדרות חשמונאים במרכז העיר. בעתיד אמורים להיפתח פרויקטים דומים גם בשכונת מורשת שתוקם במערב העיר.

הגדרה כ"בן המקום" אפשרית לתושבי מודיעין הרשומים כתושבי העיר בשלוש השנים האחרונות ברצף או בארבע מתוך עשר השנים האחרונות. בפירוט הזכאות ניתן לראות את הגדרת בן המקום האישית של כל תושב.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20