(new)ויקטורי
איפה היית ומה עשית?

איפה היית ומה עשית?

אופנת "אני רוצה לראות את יומן הפגישות של..." הגיעה גם למודיעין: תושב העיר אמור לקבל לידיו את לוח הפגישות של חיים ביבס

(צילום: חורחה נובומינסקי)

בשבוע שעבר נקט א', תושב מודיעין, במהלך מעניין כאשר פנה לעירייה וביקש לקבל לידיו את יומן הפגישות של ראש העירייה חיים ביבס. השבוע סיפר א' כי בעיריית מודיעין הגיבו במהירות, ועל פי חוק חופש המידע הנחו אותו כיצד לשלם את האגרה הנדרשת (220 שקלים בתוספת כל שעת עבודה מעל לארבע שעות עבור הפקת הדו"ח) וענו כי על פי הנהלים יקבל א' לידיו את הדו"ח. א' אף ביקש לקבל לידיו את יומן הפגישות של ביבס גם בתפקידו כיו"ר השלטון המקומי.

שוחחנו השבוע עם א', שהסביר מה בדיוק מסקרן אותו ביומנים המבוקשים: "זה משהו שלדעתי צריך להיות מאוד שקוף, וכל עוד אין סיבה ביטחונית כלשהי להסתיר את המידע, אז אין סיבה שלא נדע אם מי ביבס נפגש ואיך מתחלק הזמן שלו".

למה?

"אני חושב שצריך לשנות את הנורמות בנושא השקיפות במדינה. זה תהליך שמתרחש עכשיו, למשל עם פתיחת היומנים של חברי הכנסת. אין סיבה שאדם בתפקיד ציבורי לא יחשוף בפנינו את המידע הזה. הם 'עובדים' בשבילנו וחייבים לתת מענה לנו, בדיוק כמו שלך יש בוס שרוצה לדעת מה אתה עושה בזמן העבודה. ובמיוחד כשראש העיר הוא גם יו"ר השלטון המקומי. לדעתי בראש השלטון המקומי צריך לעמוד מישהו חיצוני ולא ראש עירייה. אם לביבס מפריע משהו כראש עיריית מודיעין, אז הוא יכול לשנות את זה בכובע שלו כיו"ר השלטון המקומי. בעיני זה ניגוד עניינים".

אתה חושב שתקבל את המידע בתוך זמן סביר?

"אני חושב שזה יגיע אלי בסוף, אני רק לא יודע כמה מהתוכן יהיה מושחר. השר ליצמן למשל פירסם את היומן שלו כמו שהוא, אבל אחרים, כמו מירי רגב, השחירו חלקים גדולים ממה שהיה כתוב שם. אני מניח שגם במקרה הזה ישחירו לפחות חלק. אבל הציבור צריך לדעת באיזה תחומים ביבס עוסק בפגישות שלו ואיך הוא מחלק את הזמן. אולי הוא כמו ישראל כץ, שהתגלה שהיומן שלו מלא בבר מצוות וחתונות של חברי מפלגה?".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20