(new)ויקטורי
הפגישה הסודית שאולי תביא לחיסול גל הפריצות במודיעין

הפגישה הסודית שאולי תביא לחיסול גל הפריצות במודיעין

חשיפה ראשונה: מפקד מרחב שפלה ומפקד תחנת מודיעין זומנו ללשכת ראש העיריה כדי להסביר כיצד הם מתכוונים להילחם בגל הפריצות שלא עוזב את העיר • ההחלטה העיקרית: התמקדות בשכונת הכרמים שבה הפריצות תכופות במיוחד

סיר הלחץ שנקרא "התגברות הפריצות במודיעין וסביבתה" הגיע לנקודת רתיחה בחודשים האחרונים. גל הפריצות שאינו שוכך הביא את ראש העיריייה חיים ביבס להזמין אליו לפגישה דחופה את מפקד מרחב שפלה במשטרה, תנ"צ מוטי אדרעי ולבקש ממנו פתרונות מיידיים למצב. בפגישה נכח כמובן גם מפקד תחנת מודיעין - סנ"צ אלעד קליין. הפגישה התקיימה באופן חשאי ודבר קיומה מתפרסם כאן לראשונה.

בפגישה סוכמה שורת החלטות אופרטיביות, ביניהן החלטה מרכזית לפיה בשנת 2018 שכונת הכרמים תעמוד במוקד הטיפול המשטרתי במאבק בפשיעה. זאת משום שהשכונה סובלת בחודשים האחרונים מגל פריצות בלתי נפסק כמעט, הרבה יותר משאר השכונות בעיר.

קציני המשטרה דיווחו כי אנשיהם הצליחו ללכוד בשבועות האחרונים שתי כנופיות פורצים שפעלו בעיר - פלסטינים מהכפרים בית ליקיא וחירבת מצ'באח הסמוכים למודיעין. לא ברור אם תפיסת הפורצים תוריד את מפלס הפשיעה בעיר, אבל בפגישה ביבס דרש וקיבל מהמשטרה הסכמה להציב אמצעים טכנולוגים נוספים ברחבי העיר בניסיון למנוע עבריינות.

ביבס אישר ל"מודיעין News" את דבר הפגישה: "מפקד המרחב ומפקד התחנה הציגו בפני את תוכנית העבודה של המשטרה לשנת 2018 וכן את הפעילות הטכנולוגית המתוכננת למניעת פשיעה שהמשטרה מקיימת בעיר. הדגש בפעילות המניעה אכן יהיה על שכונת הכרמים".

אתה סומך על התוכנית הזו ועל שיתוף הפעולה עם השיטור העירוני?

"אנחנו בתחילת הדרך אבל כבר ראינו ירידה במספר מעשי הונדליזם והקמת רעש של בני נוער בעיר. הקרדיט לכך מיוחס לשיטור העירוני שהחל לפעול לפני מספר חודשים. אני מאמין ששורת צעדים אלה יסייעו לנו לשמור על מודיעין כעיר כאחת הערים הבטוחות במדינה ולצמצם עוד יותר את רמת הפשיעה בעיר".

הפגישה, שהתקיימה באווירה טובה וללא הטחת האשמות, לא היתה פגישה שגרתית. בין השאר נוכח ההתפתחויות המדיניות שמשפיעות גם על מצב הביטחון השוטף באזורנו. בעיקר לאחר הכרזתו של הנשיא טראמפ על ירושלים כבירת ישראל. המשטרה נערכה באחרונה באזור מכבים, שם קיימו עשרות פלסטינים תושבי בית סירא מספר הפגנות כולל הבערת צמיגים. בהפגנות אלה התקרבו פלסטינים בצורה מאיימת לגדר שמול מכבים, אולם כוחות המשטרה וגם הצבא הוזנקו למקום לא איפשרו להם לפגוע בגדר או לנסות לחדור ליישוב והמפגינים התפזרו.

על כך אמר ביבס: "היו מספר הפגנות בודדות ליד גדר המערכת כאשר ההפגנות היו תחת שליטה של כוחות הביטחון והסתכמו בשריפת צמיגים. אולם במקביל ניידות השיטור העירוני הגבירו מאז את פעילותן בגזרת מכבים בדגש על סיורים סביב גדר היישוב".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20