(new)ויקטורי
ליהנות מהחווה האקולוגית - גם בכיסא גלגלים

ליהנות מהחווה האקולוגית - גם בכיסא גלגלים

אנשי 'חווה ואדם' הסמוכה לפארק הטכנולוגיה הכשירו שבילי הליכה מונגשים לבעלי מוגבלויות

החווה האקולוגית "חווה ואדם" הנגישה לאחרונה את שבילי ההליכה בתוך החווה ועתה הם מותאמים גם לאנשים המרותקים לכסאות גלגלים, אנשים עם מוגבלויות פיזיות וגם להולכים ולהולכות עם עגלות תינוק. עבודות ההנגשה נעשו על ידי טרקטורים שכיסו באספלט את שבילי העפר, במימון של משרד החינוך והעירייה. השבילים, שהונגשו הם מהכניסה לחווה אל כל מוקדי הפעילות המגוונים שיש בחווה: כיתות ההדרכה, מרכז צמחי מרפא, מרכז מלאכות ומרכז בנייה באדמה. שביל מונגש נוסף מוביל אל החממות ואל השירותים הציבוריים ואל לב החווה באזור שנקרא "מרכז המאפים". בהמשך, צפויות בחווה עבודות הנגשה אל השירותים המוגבהים עם מספר מדרגות.

בחווה פעילויות רבות עבור הציבור הרחב ובהן, "שישי בחווה" במהלכו פותחת החווה את שעריה לקהל הרחב מדי יום שישי, עם פעילות חווייתית המותאמת לילדים. הפעילות מתקיימת בין השעות 14:30-10:00 וכוללת מפת סיור בחווה עם חידות ותחנות של סדנאות יצירה בחומרים ממוחזרים, מאדמה או צמחי מרפא, ליטוף זוג חמורים הגדלים בחווה והכנת פיתות על הסאג'. כמו כן, יימכרו בחווה תוצרים מקומיים של גידולי שדה בהתאם לתנובה באותו שבוע ועוד. 

"חווה ואדם" הינה חווה אקולוגית-חינוכית, שהוקמה בחזונם של אנשי חינוך, פעילי סביבה, מדענים ופעילים חברתיים. החווה מדגימה חיי קיימות בהיבטים רבים – שימוש באנרגיה סולארית, טיפול עצמאי בפסולת, איסוף מי גשמים ומערכת מים אפורים, בנייה אקולוגית במגוון טכניקות, מיחזור וחקלאות אורגנית.  

(new)שלומי תבלינים 18.5.20