(new)ויקטורי
הסוף לפריצות בלפיד?

הסוף לפריצות בלפיד?

גל הגניבות שהגיעו לשיאו שכנע את משטרת מודיעין לאשר ליישוב להפעיל את מחסום הכניסה בשעות הלילה • הוא ימשיך לפעול רק אם תושבי כפר האורנים, המשתמשים בכביש כ"דרך מעבר", לא ייתלוננו

לאחר גל פריצות הנמשך מזה תקופה ארוכה שינו ביישוב לפיד את מתכונת השמירה ובמשך החודש הקרוב יבדקו אם סגירת המחסום בכניסה (בלילות) תביא לשינוי מהותי במצב.

בחודשים האחרונים התגבר גל הפריצות ליישוב ובשבוע שעבר בלבד נרשמו בו שלוש כאלו. בעקבות כך הוחלט על שורת צעדים, בהם פרישת עוד מצלמות ביישוב (בעלות של 300 אלף שקל), תגבור יחידת האופניים היישובית והסיורים שמבצעת משטרת מודיעין וחברת אבטחה שנשכרה להפעיל באופן קבוע סייר רכוב שיפטרל ביישוב בשעות הבוקר והלילה. בנוסף, תושבי היישוב שיבחרו להצטרף כמנויים של חברת האבטחה יחוברו למוקד ויקבלו "לחצני מצוקה". היוזמה משותפת גם לתושבי כפר האורנים הצמוד ללפיד, כאשר העלויות לכל תושב שיבחר להצטרף תלויות במספר הנרשמים, החל מסכום של 75 שקלים לחודש במידה ויהיו 600 נרשמים. במקביל – תושבי היישוב עצמם מפעילים סיורים בשעות הלילה, בתיאום עם משטרת מודיעין ודיווח לה.

שוחחנו השבוע עם עובד שטח, יו"ר ועד היישוב, שסיפר על המשך המאבק בתופעה: "הצעדים שעשינו עד היום הביאו תוצאות אבל התופעה לא נפסקה. באשר לשימוש במחסום: מכיוון שכביש הכניסה ללפיד הוא 'דרך עוברת' לכפר האורנים היינו תלויים עד היום באישור קצין משטרה ואישור מצד כפר האורנים. אחרי שלוש הפריצות בשבוע שעבר פנינו למפקד משטרת מודיעין ודרשנו בתוקף לתת לנו אישור להצבת מחסום בכניסה ליישוב. לשמחתי קיבלנו את האישור, אבל רק לחודש ניסיון שבו אם יהיו תלונות מצד תושבי כפר האורנים ניאלץ לבטל את העניין".

המחסום המדובר כבר החל לפעול, באמצעות שומר שנשכר בידי היישוב, מדי לילה בין השעות 01:00-05:30. במידה ויתקבל אישור להמשך הפעלתו יחפשו בלפיד את התקציב הנדרש לכך. בנוסף מספר שטח, כי קיבל הבטחות מגורמים רשמיים שהיישוב יוכרז כ"יישוב קו תפר", דבר המביא עימו משמעויות נלוות רבות.

"לפיד היה בעבר יישוב קו תפר, עד לשנת 2005", מסביר שטח. "אנחנו שואפים, וכבר קיבלנו הבטחות, שכבר השנה נקבל שוב את ההכרה הזאת. המשמעות היא שמבחינה ביטחונית אנחנו נהיה כמו כפר האורנים, עם מש"ק ביטחון 24/7, תקציבים נוספים ואבטחה של הצבא בשעות הלילה".

שטח מעלה על נס גם את חשיבות האחריות על התושבים. "אין תחליף למיגון אישי. עם כל הכבוד, אם יש בית שנמצא פרוץ לחלוטין עם חלון או דלת לא נעולים, אז וודאי שזה מקל מאוד על הגנבים לפרוץ. ידוע לנו שמשך הזמן שגנב שוהה בבית אליו פרץ הוא 15-30 שניות, כך שגם אם תהיה שמירה ביישוב במשך כל שעות היממה, עדיין לא נוכל למנוע את כל המקרים האלה".

עוד מהלך אותו מנסים כעת לבצע בלפיד, הוא השלמת הגדר ההיקפית מסביב ליישוב. שטח: "במשך 22 שנים, מאז הקמת לפיד, אף אחד לא סיים את הגדר ההיקפית. כל החלק שבינינו לבין כפר רות פרוץ לגמרי ואנחנו מעריכים שמשם הגנבים נכנסים. קיבלנו כבר את הסכמות הצבא והמשטרה לסיים את הגדר ויש תקציב שאמור להגיע מפיקוד העורף, כך שאני מוכן להתחייב שבתוך שבועיים יתחילו העבודות להשלמת הגדר".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20