(new)ויקטורי
בקרוב: תחנת חשמל חדשה למודיעין

בקרוב: תחנת חשמל חדשה למודיעין

כדי לספק את צרכי העיר הגדלה, ובמיוחד את צרכי השכונות הבאות שייבנו, הוחלט להקים את תחנת ההשנאה הנוספת ליד צומת מכבים

חברת החשמל תתחיל בחודשים הקרובים בהקמתה של תחנת חשמל חדשה ונוספת במודיעין. התחנה תמוקם מצידו הצפוני של כביש 443 סמוך לצומת מכבים ומחסום מכבים, שם יש לעיריית מודיעין רצועת קרקע שבתחום שיפוטה העירוני, ושם אישרה העירייה לחברת החשמל להקים את התחנה החדשה.

מדובר בתחנת משנה נוספת לתחנה הקיימת בפארק הטכנולוגי, שם פועלת תחנת ההשנאה המרכזית הקיימת בסמוך לבית הקברות העירוני. התחנה החדשה מיועדת לסיפוק צרכי החשמל של השכונות הבאות שייבנו במודיעין (מורשת וגבעת שר) ולהגדלת כושר האספקה לעיר לפי הגידול הטבעי.

חברת החשמל כבר העבירה קו מתח תת קרקעי אחד שמיועד להתחבר לתחנה העתידית. מדובר בקו שנחפר והוטמן בכביש משדרות עמק זבולון לפארק הטכנולוגי, שם בוצעו עבודות תשתית לפני חודשיים, עבודות אותן ניצלה חברת החשמל כדי להטמין כבל שיוליך בעתיד את החשמל לשכונת מורשת.

בעירייה מסבירים את התהליך: "חברת החשמל התריעה כי לא יהיה באפשרותה לספק חשמל לשכונות החדשות אלא אם תיבנה תחנת משנה נוספת בעיר. לאור זאת פנה ראש העיר למנהל הדיור הממשלתי כחלק ממחויבותו בהסכם הגג לשחרור חסמים, והתריע כי לא יינתנו היתרי בניה לשכונת מורשת במידה ולא ימצא פתרון לתחנת משנה נוספת בעיר. בעקבות כך האיצה הוועדה המחוזית את הטיפול בבקשת חברת החשמל להקמת תחנת משנה נוספת. כעת התוכנית מצויה בתהליך לקראת דיון להפקדה בוועדה המחוזית. תחנת החשמל החדשה, תאפשר לספק חשמל לשכונות החדשות, אך לא פחות חשוב מכך, תשפר את יכולת אספקת החשמל לכל העיר".

תחנת המשנה החדשה תהיה כאמור כמה מאות מטרים בקו אווירי מהבתים הצפוניים של מכבים וכשלוש מאות מטרים בקו אווירי דרומית לכפר רות. לא ברור מה ההשלכות של מיקום תחנת השנאה כזו במרחק כזה מבתי מגורים, כולל השאלה הקריטית של קרינה.

אנשי נדל"ן בעיר מעריכים שבניית תחנה חדשה במרחק קצר יחסית מבתי מגורים תשפיע על מחירי הנכסים בשיעור זניח של 4% עד 6%. זאב שומכר, יו"ר לשכת המתווכים בעיר: "אם תהיה ירידת מחירים באשכול הצפוני של דרך המייסדים במכבים זה יהיה אולי בעקבות לחץ קונים שישלפו את הטיעון של קירבה לתחנת חשמל. אני מאמין שחברת החשמל שתקים את התחנה תדאג שהמתקן לא יהווה סכנה לציבור. לכן אולי יהיו קצת חששות לפני ובעת הקמת התחנה אבל לאחר הפעלתה יראו שהשד לא נורא כל כך".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20