(new)ויקטורי
איש הקבע ממודיעין שהסתבך בגניבה

איש הקבע ממודיעין שהסתבך בגניבה

האיש מצא את המכשיר ובמקום להחזירו לבעליו או למסרו למשטרה השתמש בו עד שנתפס • לאחר שביצע עבודות לתועלת הציבור – נמחק הרישום הפלילי שלו

תושב מודיעין בשנות השלושים לחייו, נגד בשירות קבע, מצא מכשיר סלולרי ו במקום להחזירו החליט להשתמש בו. בעגה הפלילית הדבר נחשב כ"גניבה על-ידי מציאה" וכך מצא את עצמו ה"מוצא" בצרות. 

בעלי המכשיר שאבד הצליח לאתר אותו ולאחר הגשת תלונה במשטרה הגיעו שוטרים לביתו של החשוד ובחיפוש נמצא המכשיר האבוד.  איש הקבע  נעצר ונפתח כנגדו תיק פלילי בגין גניבה. הוא הביע חרטה עמוקה ושכר את שירותיו של עו"ד משה אלון כסניגור. אלון, קצין משטרה בעברו וכיום עו"ד בתחום הפלילי והתעבורה, הגיע עם לקוחו לבית המשפט ויצא משם עם גזר דין "צנוע" יחסית – מאה שעות עבודה לתועלת הציבור.

לאחר שהאיש ביצע את העבודות שנגזרו עליו פנה עו"ד אלון ליועץ המשפטי לממשלה וביקש - לאור עברו הנקי של לקוחו והיותו איש קבע - לבטל את האישום נגדו ולמחוק את הרישום הפלילי.  היועץ המשפטי קיבל את בקשתו של עו"ד אלון והורה על "עיכוב הליכים" שמשמעותם סגירת התיק ומחיקת הרישום הפלילי.

"מדובר בסיפור מצער עם סוף טוב במסגרתו חטא אדם בעקבות שיקול דעת מוטעה", אומר אלון.  "זאת ההזדמנות להדגיש כי בחוק קיים סעיף 'גניבה על-ידי מציאה'. מה שאומר כי המוצא דבר ערך ינסה לאתר את בעליו ובמידה ולא יצליח לעשות כן יפנה למשטרה וימסור את החפץ". 

ואז?

"רק במידה והמשטרה לא תצליח לאתר את בעליו החוקיים של החפץ היא תחזיר למוצא את דבר הערך לאחר תקופה של חצי שנה".

ומי שלא מודע לזה ימצא את עצמו כעבריין?

"כנראה. הרי אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.  זאת דוגמה מצויינת כיצד אדם נורמטיבי עלול להסתבך פלילית בגלל שיקול דעת מוטעה וחוסר ידיעת החוק.  יחד עם זאת חשוב לזכור כי במקרים בהם 'שילם' הנאשם את חובו באמצעות עבודות שירות למען הקהילה ובמידה ועברו נקי  ניתן באמצעות סיוע של עו"ד, בחלק מהמקרים,  לבטל את הרישום הפלילי ובכך לאפשר לאדם לחזור לחייו מבלי לסחוב איתו כתם לכל החיים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20