(new)ויקטורי
"מגה אור" שווה היום 1.388 מיליארד שקל

"מגה אור" שווה היום 1.388 מיליארד שקל

חברת הנדל"ן המניב של צחי נחמיאס משילת ממשיכה להפגין עוצמה יוצאת דופן ועקביות של שנים בפרמטרים הכלכליים החיובים שהיא משיגה, כולל עלייה מתמשכת בהיקף שכה"ד שמשלמים לה השוכרים

חברת "מגה אור", שהולכת ומתבססת במודיעין ובסביבתה כחברה הדומיננטית בשוק הנדל"ן המניב, ממשיכה להראות תוצאות חיוביות לבעלי המניות. כך עולה מהדו"ח השנתי אותו הגישה החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה כמתחייב ממעמדה כחברה ציבורית.

במודיעין וסביבתה מחזיקה מגה אור בעשרות נכסים בשלושה מוקדים: במרכז המסחרי בשילת, בפארק הטכנולוגי ובאזור התעסוקה (מרכז עינב). מבין הנכסים הבולטים ניתן לציין את המבנה המרכזי של דואר ישראל שנפתח בפארק הטכנולוגי ואת המרכזים הלוגיסטיים של רמי לוי ושל חברת ניסקו - אף הם בפארק הטכנולוגי.

בשורת הרווח הנקי, שהיא כמובן השורה החשובה ביותר, מתגלה כי "מגה אור" הרוויחה אחרי תשלומי מס 142.5 מיליון שקל בשנת 2017. עיון בשורת הרווח הנקי של השנים האחרונות מגלה עלייה עקבית ומתמשכת ברווחיה, מה שמראה על יציבות עסקית ואיתנות פיננסית. כך למשל בשנת 2013 הרוויחה החברה 52.9 מיליון שקל, בעוד שבשנת 2014 קפץ הרווח ל-57.1 מיליון, בשנת 2015 הרווח עמד כבר על 71.5 מיליון שקל וב-2016 זינק ל-103.6 מיליון שקל.

גם בשורה ההכנסות משכר דירה ניכרת עקביות ועלייה יציבה והדרגתית בשיעור ההכנסות. אם בשנת 2013 שילמו השוכרים ל"מגה אור" שכ"ד בסך כולל של 52.1 מיליון שקל, הרי ששכר הדירה קפץ בשנים הבאות בשיעורים חדים: 65.5 מיליון שקל בשנת 2014, 77 מיליון שקל בשנת 2015, 96.5 מיליון שקל בשנת 2016 ו-125 מיליון שקל בשנת 2017.

לגבי שנת 2018 החברה צופה הכנסות משכר דירה בגובה של 129 מיליון שקל ובשנת 2019 שכר הדירה שהיא תקבל יגיע כבר ל-150 מיליון שקל ובשנת 2020 המספר צפוי להיות 190 מיליון שקל. כלומר - גידול של כמעט פי ארבע במשך שבע שנים.

על פי הדו"ח שווי הנכסים של "מגה אור" כיום הוא כ-2.5 מיליארד שקל. בניכוי התחייבויות שווי החברה בתחילת אפריל הגיע לסך של 1.388 מיליארד שקל.

מבחינת התשואה שהחברה נושאת לבעליה החברה מציינת כי התשואה על הנדל"ן היא 8.18%. גם מבחינת הצמיחה החברה מציגה תוצאות מרשימות כשהצמיחה על ההון העצמי שלה זינקה בשנת 2017 בשיעור של 30% בעוד שהצמיחה על ההון העצמי למניה זינק בשיעור של 19%.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20