(new)ויקטורי
קבוצת חנן מור צופה אחוזי רווח גבוהים בפרוייקט המגורים במע"ר

קבוצת חנן מור צופה אחוזי רווח גבוהים בפרוייקט המגורים במע"ר

החברה, שבונה במודיעין ארבעה פרוייקטים, הודיעה למשקיעים כי היא צופה שולי רווח נמוכים יותר בפרוייקטים שלה בשכונת מורשת

קבוצת חנן מור היא אחת מחברות הנדל"ן הגדולות שבונות במודיעין. בשנים האחרונות תקעה החברה יתד במודיעין כשהבינה את הפוטנציאל הטמון בבנייה בעיר ואת רמת הרווחיות הטמונה בהשקעות בעיר. לא פלא שבשנים אלה מנהלת החברה לא פחות מארבעה פרויקטים נדל"ניים גדולים בשתי שכונות העיר: המע"ר החדש שהולך ונבנה והשכונה העתידית מורשת.

העבודות במע"ר נמצאות בעיצומן ובשכונת מורשת תחל הבנייה בתוך כשנתיים. כך או כך זו נקודת זמן מעניינת להעיף מבט בפרויקטים ולחשוף את הנתונים הדי מעודדים מבחינת החברה לגבי מה צפוי לה בשורת הרווח וההכנסות מהפרויקטים במודיעין.

אם כן ארבעה פרויקטים נמצאים בשלבי תיכנון ובנייה, שניים מהם פרויקטים לדיור ומגורים ושניים מהם הם פרויקטים מסחריים.

הפרוייקט הראשון הוא פרוייקט המגורים במע"ר. תחת שם המותג MOD בונה קבוצת חנן מור מספר בניינים שבהם 92 יחידות דיור, על השדרה המרכזית של המע"ר. הבנייה החלה בשנת 2017 וצפויה להסתיים בשנת 2019. בחברה מציינים בסיפוק כי מתוך 92 יחידות הדיור 90 כבר נמכרו ולמעשה נותרו רק עוד שתי דירות כשהבנייה תסתיים בשנה הבאה.

ההישג הגדול ביותר בפרוייקט הזה מגיע משורת הרווח הגולמי הטמון בו, כשהחברה מציינת במצגת למשקיעים שהוא תשיג רווח גולמי בשיעור של 27% על השקעתה בפרוייקט. ובתירגום לכסף מדובר ברווח גולמי של 42.3 מיליון שקל, שמגיעים מהכנסות בסך 159.5 מיליון שקל ממכירת הדירות.

ומפרויקט ממשי לפרוייקט שנמצא עדיין בשלבי תיכנון. בשכונת מורשת העתידית תבנה החברה 242 יחידות דיור כשההכנסות הצפויות מהפרויקט יגיעו ל-342.8 מיליון שקל. הרווח הצפוי מהפרויקט יסתכם ב-54.6 מיליון שקל ויהיה נמוך יותר בהשוואה למע"ר ויעמוד על 16%. על פי המצגת למשקיעים שפירסמה החברה מועד המסירה הצפוי של הדירות בפרוייקט המגורים במורשת יהיה בשנת 2022.

ולשני הפרויקטים המסחריים של החברה: שני הפרויקטים הללו מוגדרים במצגת של החברה כ"קמעונאות אורבנית" והחברה מסבירה כי מדובר בחנויות שלאורך הרחוב כשהן מקורות ב"קולונדה" ובנגישות גבוהה לציבור הרחב.

במע"ר מקימה החברה תחת שם המותג MORE STREET פרוייקט מסחרי בשטח כולל של 1,985 מ"ר שיתמקם בקומות הרחוב של הבניינים שהיא בונה למגורים. מדובר בשורת חנויות ובתי עסק שעלות הקמתם מגיעה ל-10 מיליון שקל. הבנייה החלה בשנת 2017 עם בניית מבני המגורים והשטח המסחרי יושכר בשנת 2019 כשהוא צפוי להניב הכנסה שנתית של 2.9 מיליון שקל. כלומר: בתוך כ-6-7 שנים צפויה החברה להחזיר לעצמה את ההשקעה בבניית השטחים המסחריים.

פרויקט מסחרי נוסף יוקם תחת שם המותג MORE LIFE  בקומות הרחוב של בנייני המגורים שהחברה בונה בשכונת מורשת. כאן מדובר בשטח של 3,250 מ"ר של חנויות ובתי עסק במפלס הרחוב כשעלות ההקמה תגיע ל-37 מיליון שקל. הבנייה צפויה להתחיל בשנת 2019 והסיום בשנת 2022 כשההכנסה השנתית מהשכרת בתי העסק תגיע ל-4.7 מיליון שקל. כאן צפויה החברה להחזיר את ההשקעה רק בתום 9-10 שנים לפחות.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20