(new)ויקטורי
לא אספת? נקנסת

לא אספת? נקנסת

פקחי העירייה החלו לקנוס תושבים שלא אספו את צואת כלביהם, ובמקביל גם מחלקים תעודות הוקרה לאלו שכן

ביום חמישי האחרון 19.6, ניתנו שני קנסות כנגד אי איסוף צואת כלבים ברחבי העיר וזאת במטרה לאכוף את המפגע הציבורי, שמהווה תופעה ארצית. המקרה הראשון אירע ברחוב אליהו הנביא, לאחר מארב בוקר יזום שערכו אנשי הפיקוח העירוני באזור. תושבת הרחוב שתועדה שאיננה אוספת את צואת הכלב שלה, נתפסה על ידי המפקח העירוני וקיבלה במקום קנס בסך 475 ₪. עוד באותו יום ברחוב ארבל, במהלך פעילות יזומה לאיתור מפגעים ברעות, הבחין המפקח בכלב משוטט ודיווח על כך למחלקה הווטרינרית בעירייה. הכלב המשוטט תועד כשהוא מבצע את צרכיו ללא השגחה וללא איסוף, כשבמקביל זוהו בעליו של הכלב על ידי השירות הווטרינרי. לבעליו, המתגוררים בסמוך למקום בו שוטט הכלב, נשלח קנס בסך 475 ₪.

פעילות האכיפה המוגברת על ידי אגף שפ"ע בעירייה, מהווה חלק מתכנית עבודה עירונית רחבת היקף שמעמיקה את הפעילות בשטח כנגד אי איסוף צואת כלבים על ידי מארבים יזומים, הגדלת כוחות הפיקוח העירוני ברחבי העיר וכן הרחבת פעילות השירות הווטרינרי לאיתור כלבים משוטטים. לצד אלו, כוללת תכנית העבודה גם חינוך והסברה ובמסגרת זו, ממשיכים תושבים רבים לקבל "תעודות הוקרה" על איסוף צואת כלבם ברחוב ובגינות הציבוריות. בנוסף, ברחבי העיר ניתן לראות את הסלוגן הזוכה לעידוד איסוף צואת כלבים, פרי יצירתו של תלמיד כיתה ו' מבית ספר אופק, שזכה במקום הראשון מתוך 300 סלוגנים שנשלחו מבתי הספר כחלק מהחינוך וההסברה שעורך אגף שפ"ע לתלמידים. 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20