(new)ויקטורי
תשע"ט: במודיעין חיים כאלפיים אנשים שאינם רשומים כיהודים

תשע"ט: במודיעין חיים כאלפיים אנשים שאינם רשומים כיהודים

המקור: דו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה • מכיוון שהם אינם רשומים כמוסלמים, ההנחה היא שמדובר בעולים מחבר העמים שלא חשו צורך להתגייר

דו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלה כי במודיעין חיים כאלפיים תושבים שאינם רשומים כיהודים. בדו"ח, המעודכן לסוף שנת 2017, נוקבת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במספר 1,838 לא יהודים שחיים בעיר מתוך אוכלוסיה כוללת של תושבי מודיעין שמסתכמת ב-91,328. על פי עידכון מתימטי לתקופה הנוכחית, מספר תושבי העיר הגיע כבר לסף של 98,000 ולכן באותו יחס מספר הלא יהודים נושק את המספר אלפיים.

בדו"ח לא התגלו תושבים לא יהודיים באף אחד מיישובי הסביבה: לפיד, כפר אורנים וכמובן מודיעין עילית ומבוא חורון - שם נרשמה נוכחית מלאה של 100% תושבים יהודיים.

הדו"ח מתבצע על בסיס קבוע ובודק בחתך סטטיסטי את הרכב האוכלוסיה בכל יישוב ויישוב שבו מספר הבוגרים גבוה מארבעים נפשות. הדו"ח המתייחס לעיר מודיעין לא נוקב במוצאם של הלא יהודיים, אולם בטור "ערבים" לא מופיעה כל התייחסות מספרית לכך. לכן ההנחה היא שהלא יהודיים תושבי מודיעין הינם ברובם המכריע נוצרים (אם כי ידוע לגורמי העירייה על כמה משפחות מוסלמיות המתגוררות בעיר, וככל הידוע מדובר במשפחות שעברו לכאן מרמלה ולוד.

הגילוי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שבמודיעין חיים כאלפיים לא יהודים נראה אולי מבהיל ברגע הראשון. האם קיים איום דמוגרפי על דמותה היהודית של העיר? האם צומחת כאן "עיר מעורבת"? אלה הרי המחשבות הטבעיות והראשוניות שעוברות במוחו של האדם הממוצע.

אבל ממש לא צריך לדאוג, אין כאן שום היסטריה ולא תחילתה של התבוללות. נכון שאלפיים איש בעיר בת קצת פחות ממאה אלף איש הוא מיעוט, אבל עדיין מדובר במיעוט שקט, לא פולשני ולא מציב דרישות ובדרך כלל כזה שממש לא רוצה להתבלט בעיר שבה שליש מתושביה מזוהים כדתיים פלוס.

וכעת לשאלה מיהם אותם אנשים שאינם רשומים כיהודים. ככל הידוע רובם ככולם הם עולים ממדינות ברה"מ לשעבר, שהגיעו לישראל בעשורים האחרונים וחלקם נרשמו כ"לא יהודים" מכיוון שהם עצמם לא יהודים או שאמם לא היתה יהודייה. חלקם המכריע ציוניים, ישראלים לכל דבר, שירתו בצבא, או משרתים בצבא, משלמים מיסים ושומרי חוק.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20