(new)ויקטורי
בדרך לקואליציה?

בדרך לקואליציה?

המגעים להרכבת הקואליציה במועצת העירייה כבר החלו וביבס, שרק לפני שבועיים הצהיר כי אלבז יישב באופוזיציה, נשמע השבוע אחרת

האם אבי אלבז וסיעת "מודיעין חופשית" בדרך לקואליציה של ביבס? אם שופטים על פי הקולות שנשמעים השבוע הרי שזאת אפשרות ריאלית.

כזכור, לפני כשבועיים ורגע לפני הבחירות, ריאיינו כאן את ראש עיריית מודיעין שהצהיר "לא אכניס את אבי אלבז לקואליציה שאקים". באותו ריאיון אף אמר ביבס על אלבז את הדברים החריפים הבאים: "אם מודיעין היתה זקוקה למישהו כדי לשמור על מרקם היחסים כאן בין דתיים לחילונים, הרי שהאחרון שהיא היתה זקוקה לו הוא אבי אלבז. חמש שנים - הוא היה בהתחלה בקואליציה ומאז הוצאנו אותו – חמש שנים שהוא היה עסוק בעיקר בכבוד העצמי שלו. לא בצביון העיר ולא בשמירה על התושבים".

השבוע, אחרי ההפתעה האדירה של שלושת המנדטים להם זכה אלבז, ואולי גם בתוספת האכזבה בלשכת ראש העירייה מכך שזכה רק בארבעה מנדטים, הדברים כבר נשמעים מעט אחרת. אתמול אמר ביבס למודיעין NEWS את הדברים הבאים: "כל מי שיהיה קואופרטיבי ויבין שבקונסטלציה הנוכחית הוא צריך להקטין ציפיות – יהיה בקואליציה. ומי שלא, לא ייכנס".

המגעים להרכבת הקואליציה החלו כבר, כשצוות המו"מ מטעם ביבס מורכב משלושה חברי סיעתו בראשות שלמה פסי (מספר 2 ומ"מ ראש העיר) שהחל בסדרת פגישות. יחד עם זאת ביבס הצהיר כי "רק לקראת סוף נובמבר העניינים ייסגרו", כשהשאיפה היא בעירייה לכנס את מועצת העיר לישיבתה החגיגית הראשונה לקראת סוף חודש נומבר לאחר שהמגעים הקואליציונים יגיעו לסיומם והתיקים יחולקו.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20