(new)ויקטורי
גזבר העירייה פורש מתפקידו

גזבר העירייה פורש מתפקידו

רם סידס הודיע השבוע, בפעם השנייה כזכור, כי יעזוב את תפקידו לאחר תחילת פעילות המועצה החדשה ואישור תקציב 2019

גזבר עיריית מודיעין רם סידס, הודיע השבוע על כוונתו לסיים את תפקידו לאחר שש שנים. סידס יפרוש מהעירייה בתחילת 2019, לאחר כניסתה לפעילות של מועצת העירייה החדשה ולאחר אישור תקציב העירייה לשנה הבאה.

כזכור, בחודש פברואר האחרון הודיע סידס על עזיבתו לטובת תפקיד מנכ"ל ובעלים משותף בקבוצת חברות פרטיות הפועלות במגזר העסקי, אולם חזר בו לאחר מכן לבקשת מנכ"ל העירייה, כך על פי הדוברות.

במהלך שנות כהונתו כגזבר העירייה גדל תקציב העירייה והיקף הפרויקטים המנוהלים על ידה באופן משמעותי, עם המשך שיווקי המגרשים באזורי התעסוקה והמלאכה והגידול במספר תושבי העיר לאחר אכלוס השכונות, כאשר השנה יותר מ-40% מסך הכנסות העירייה מקורן מארנונה לעסקים.

במקביל הוביל סידיס בשנים האחרונות מספר תכניות מרכזיות בעבודת העירייה, כמו הטמעת פרויקט ה"עיר החכמה" ואחרות.

מהעירייה נמסר כי בשבועות הקרובים יחל תהליך איתור ופרסום מכרז לגזבר חדש לעירייה, כאשר סידיס ימשיך בתפקידו עד לכניסת מחליף ולאחר ביצוע חפיפה מסודרת.

ראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, אמר השבוע: "ברצוני להודות לרם על העבודה וההשקעה הגדולה בשש השנים האחרונות בעירייה. בשנים אלה העיר צמחה והתפתחה כאשר הגידול המואץ של העיר הפך את הניהול התחום הפיננסי של עירייה לתהליך לא פשוט. תחת הובלתו של רם זכתה העירייה להישגים פיננסיים רבים ובהם, פרסי ניהול תקין והגדרתה של העירייה כרשות איתנה".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20