(new)ויקטורי
פסיפס ייחודי הוצב בגבעת התיתורה

פסיפס ייחודי הוצב בגבעת התיתורה

על המיצג החדש אחראית האמנית תושבת העיר לאה סמדג'ה, והוא נושא את השם "סמל האחדות"

יצירת פסיפס ייחודית, הנושאת את השם "סמל האחדות" ונוצרה בידי האמנית תושבת מודיעין לאה סמדג'ה, נחנכה לאחרונה בגבעת התיתורה. 

הפסיפס החדש נבנה בצורת עיגול ומעוטרת בסמלים שונים, שלדברי האמנית מבקשים לשקף נקודת מפגש של לימוד וחוויה, שיתוף וחיבור. הפסיפס ממוקם באמפי המזרחי בגבעה, במרכז שטח המוקף בטרסות ישיבה. 

בנוסף, בעוד שבועיים יותקן דגם מוקטן ועשוי מתכת של גבעת התיתורה בכניסה לאתר. דגם זה הינו חלק מעבודות ההנגשה של גבעת התיתורה לציבור הרחב, והוא נעשה בשיתוף פעולה עם נציגי קהילה נגישה בעיר.

כזכור, בחודש אוגוסט נחנכה גבעת התיתורה המחודשת לאחר עבודות פיתוח ושדרוג שביצעה העירייה באמצעות החכ"ל יחד עם רשות העתיקות, קק"ל, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. מטרת העבודות היא הנגשת הגבעה לכלל הציבור על מנת שיוכל להגיע לאתר ולראות מקרוב את הסיפור ההיסטורי החשוב של הגבעה הכוללת פינות חמד רבות וקסומות ובכך לחזק את החיבור של התושבים עם הטבע ועם המקום. 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20