(new)ויקטורי
בדרך לביצוע: בניית קומה נוספת במרכז לב רעות

בדרך לביצוע: בניית קומה נוספת במרכז לב רעות

שלמה פסי, מחזיק תיק רובע מכבים-רעות בעירייה, מתנגד לתוכנית עקב מחסור קשה במקומות חנייה והעובדה שלא הוצגת פיתרון להוספת מקומות חנייה

(צילום: דוברות עיריית מודיעין)

בשבוע הבא צפויה הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה של עיריית מודיעין לדון בבקשה להוסיף קומת מסחר למרכז המסחרי "לב רעות". את הבקשה הניחה חברת "הכשרת הישוב" בשליטת עופר נמרודי, שהיא בעלת המרכז. הבקשה היא במסגרת ניצול זכויות הבנייה הקיימות במרכז המסחרי.

מצד העירייה מסתמנת התנגדות בנקודת החולשה של הפרוייקט - נושא החניות. שלמה פסי, מחזיק תיק רובע מכבים-רעות במועצת העיר, כבר הודיע כי הוא מתנגד לאשר את התוכנית כמות שהיא. לדבריו "נוכח מצוקת החנייה במקום אני מתנגד לתכנית המוצעת כיוון שאינה מציגה פתרונות חנייה ראליים כמתבקש. מאחר והנושא אמור לחזור ולעלות שוב בדיון הקרוב של הוועדה לתיכנון ובניה בעירייה, ומאחר והועד הנבחר החדש טרם דן בנושא ויש לו דחיפות, ביקשתי מיו"ר הוועד קמי להתייחס לנושא לקראת הדיון הצפוי".

המרכז המסחרי לב רעות סובל כבר מספר שנים ממצוקת חנייה קשה, בעיקר נוכח קרבתו בצמידות של בית הספר התיכון מו"ר וקיומו של שוק האיכרים בימי שישי, מה שמקשה מאד על החנייה. בעבר ניסתה העירייה להגביל את החנייה של תלמידי התיכון במקום (שתופסים חניות לאורך כל שעות הבוקר) אולם גם כך המצוקה קשה. לפני כשנתיים עבר המרכז שידרוג ונוספה לו איזורי מסחר ומשרדים, מה שרק הגביר את הצפיפות במגרשי החנייה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20