(new)ויקטורי
שיעור בחילוץ

שיעור בחילוץ

לראשונה במודיעין משתתפים תלמידי תיכון בפעולות יחידת החילוץ העירונית, כחלק מפרויקט מחוייבות אישית בכיתות י'

פרויקט מחויבות אישית מתנהל במערכת החינוך במודיעין מזה שנים רבות, אולם השנה ניתנה לתלמידים המשתתפים בסו הזמדנות לבצע את הפרויקט ביחידת החילוץ העירונית לחילוץ והצלה בשעת חירום.

תלמידי כיתות י' המשתתפים בפרויקט עוברים במהלך השנה הכשרות רבות, שאמורות לסייע להם לתפקד בשעת חירום ככוח עזר לאנשי היחידה. הנחת היסוד היא שבשעת חירום של אסון בקנה מידה נרחב לא יוכלו אנשי היחידה להגיע לכל מקום באופן מיידי, ויזכו לתגבור מצד התיכוניסטים.

כך למשל בשבוע שעבר זכו תלמידי שכבת י' של בית הספר אורט עירוני ד', לעבור קורס מיוחד של פיקוד העורף שמטרתו הכשרה למתן סיוע ראשוני וחילוץ לכודים מתחת להריסות מבנים שנפגעו מרעידות אדמה או כל אירוע אחר המחייב חילוץ. הקורס הנקרא "מחלץ קל" כלל יומיים של הכשרה, במהלכם מקבלים התלמידים רקע כללי על מצבי חירום, תרחישי איום אפשריים, כללי התנהגות בעת חירום, הכרת גורמי החילוץ וההצלה ופעולות חילוץ בסיסיות.

כידוע, במודיעין מכבים רעות פועלת בחמש השנים האחרונות, תחת אגף ביטחון ושירותי החירום של העירייה, יחידת מתנדבים מקצועית לחילוץ והצלה בשעת חירום עליה נמנים כ-350 תושבי העיר. יחידה זו מהווה למעשה גוף זמין לתגובה מידית בזמן אירוע חירום לביצוע פעולות הצלה ראשונות בסיוע לכוחות כיבוי אש, חילוץ לכודים, הגשת עזרה ראשונה ופינוי ברחבי העיר עד להגעת כוחות הסיוע. יש לציין שהיחידה מורכבת גם מאנשי מקצוע כגון, מהנדסי בניין, קונסטרוקטורים, חשמלאים, רתכים ואנשי רפואה, אנשי מקצוע בעלי ערך מוסף בהתמודדות במקרה חירום. עם השלמת הקורס מצטרפים התלמידים ליחידת המתנדבים העירונית, במסגרת פרויקט "מחויבות אישית", במשך שלוש שנים מכיתה י' ועד לסיום י"ב.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20