(new)ויקטורי
הכן עירך לפסח

הכן עירך לפסח

אגף שפ"ע בעירייה מבקש להוציא את הגזם והגרוטאות כבר עכשיו • מודיע שיאכוף את חוקי הזמן והמיקום • ומפרסם את לוח הזמנים המיוחד לחול המועד

אגף שפ"ע בעירייה החל בהיערכות לקראת פסח, הכוללת מבצעי ניקיונות ופינוי אשפה וגזם בכל רחבי העיר. באגף מבקשים מהתושבים להקדים ולערוך סדר בבית ובחצר ולהוציא גזם וגרוטאות כבר בימים אלה. מטרה היא לצמצם את הלחץ והעומס לפני החג. באגף מדגישים כי יינתן דגש באכיפה של השארת גזם וגרוטאות שלא בימים המיועדים לכך או במקומות האיסוף שנקבעו.

ימי פינוי הגזם הם: בימים ראשון ורביעי מתבצע פינוי הגזם בשכונות: הפרחים, הנחלים, הציפורים ומכבים. בימים שני וחמישי מתבצע פינוי הגזם בשכונות: הנביאים, המגנים, הכרמים וברעות צפון. בימים שלישי ושישי הפינוי מבוצע בשכונות: משואה, השבטים, מוריה, אבני חן וברעות דרום.

במהלך ימי חול המועד פינוי האשפה יעשה במתכונת הרגילה, כאשר ימי הפינוי של האשפה היבשה הינם ראשון, שלישי וחמישי בשכונות הנביאים, המגינים, הכרמים, הפרחים, אבני חן, רעות דרום ומכבים דרום. בימים שני, רביעי, ושישי תפונה האשפה היבשה בשכונות משואה, השבטים, מוריה, הנחלים, רעות צפון ומכבים צפון. האשפה רטובה תפונה בימי ראשון משכונת אבני חן, ביום שני מהשכונות מוריה והשבטים, ביום שלישי מהשכונות המגינים והכרמים, ביום רביעי משכונת הנחלים, ביום בחמישי מהנביאים והפרחים וביום שישי משכונת משואה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20