(new)ויקטורי
אמציה דויטש יסיים את תפקידו כיו"ר הנהגת ההורים

אמציה דויטש יסיים את תפקידו כיו"ר הנהגת ההורים

לאחר שש שנים ושלוש קדנציות ייערכו בקרוב בחירות לתפקיד היו"ר החדש, כאשר במקביל תתכנס השבוע הנהגת ההורים ותדון האם להצטרף לקריאה להחרמת מבחני המיצ"ב

(צילום: מתוך דף הפייסבוק של דויטש)

אמציה דויטש יעזוב בקרוב את תפקידו כיו"ר הנהגת ההורים העירונית במודיעין, לאחר שלוש קדנציות ושש שנים בתפקיד.

בהודעה שפרסם דויטש סיפר כי בקרוב ייערכו בחירות לתפקיד יו"ר ההנהגה וסגנו, זאת מכיוון שעל פי התקנון לא יכול יו"ר לשמש בתפקיד יותר משלוש קדנציות. דויטש ימשיך בינתיים בתפקידו כיו"ר הנהגת ההורים בבית הספר אמי"ת בנות, וכחבר בהנהלת פורום וועדי ההורים היישוביים.

בינתיים בפורום וועדי ההורים היישוביים החריפו השבוע את המאבק מול משרד החינוך בסוגיית מבחני המיצ"ב, וקראו להנהגות ההורים ולבתי הספר שלא לשתף פעולה עם מבחני המיצ"ב שייערכו החודש.

בעמוד הפייסבוק שלהם כתבו כך: "משניסיונות ההידברות עם צמרת משרד החינוך כשלו, משהתברר לנו שלהבטחות כלפינו אין כיסוי, משהוועדה בנושא לא כוללת אותנו בניגוד להתחייבויות מפורשות, לא נותרה בידינו הברירה אלא לומר - המיצ"ב - לא בבית ספרינו. אנו קוראים לכם לא לשלוח את הילדים, תלמידי כיתות ה' ו-ח' לבחינות המיצ"ב שיערכו ב-14 למאי באנגלית וב- 21 לחודש במתמטיקה. לחילופין, לצייד את ילדכם במכתב שמבהיר כי אין לבחון אותם".

במכתב שיצא מיו"ר העמותה, עו"ד אייל בן יהודה באום, הוסבר הרקע למהלך: "...המיצ"ב הפך מכלי לבחינת הישגי הלומדים ותחושת המוגנות שלהם, למדד מעוות ומסולף השואב את מרב המשאבים הבית ספריים, מנקז את מלוא תשומת הלב הפדגוגית וגורם תסכול רב בקרב התלמידים, צוותי החינוך והורים רבים".

עוד הוסיף בן יהודה באום: "...לאחרונה נודע לנו כי הוועדה המקצועית שתבחן את הנושא – אותה וועדה בדיוק בה התחייב משרד החינוך לשלב אותנו – מדירה אותנו..מי שבוחר להתעלם מההורים בהחלטות משמעותיות שכאלו, הנוגעות לחינוך ועתיד ילדינו, חוטא לתפקידו".

בהנהגת ההורים העירונית במודיעין אמרו כי השבוע יתקיים דיון בנושא ותתקבל החלטה האם להצטרף לקריאת פורום וועדי ההורים היישוביים להחרמת מבחני המיצ"ב.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20