(new)ויקטורי
איך הגיעו פגרים למכולה?

איך הגיעו פגרים למכולה?

פקחי העירייה גילו פגרי חיות משק שהושלכו למכולות בפארק הטכנולוגי בעיר, כאשר החברה האחראית כבר נקנסה

פקחי עיריית מודיעין הופתעו השבוע לגלות שתי מכולות מלאות בפגרי חיות בסמוך למפעל "נייר חדרה" בפארק הטכנולוגי בעיר.

הפקחים נקראו למקום עקב מפגע ריח חמור שעלה מפגרי חיות המשק שהושלכו למכולות, כאשר לאחר חקירה נמצאה החברה המפנה את הפגרים ממשקים שונים. החברה דאגה לפנות את המכולות מהמקום והתחייבה לקיים תחקיר כדי לגלות כיצד הגיעו הפגרים למכולות במודיעין.

כמו כן נקנסה החברה ב-1,000 שקל על השארת פגרים בשטח ציבורי, במקביל לבירור שאמור להיערך לחברה במשרד להגנת הסביבה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20