(new)ויקטורי
פארק ענבה – פתוח לכל

פארק ענבה – פתוח לכל

שר הפנים הודיע השבוע כי הוא מסרב לחתום על התקנות שהמאפשרות לרשויות המקומיות לגבות דמי כניסה לפארקים עירוניים ממי שאיננו תושב העיר • חבר המועצה אלעד שמעונוביץ: "נקווה שדרעי לא יהיה שר הפנים בממשלה הבאה"

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

שר הפנים אריה דרעי החליט שלא לאפשר לרשויות מקומיות לגבות דמי כניסה לפארקים העירוניים למי שאיננו תושב העיר. בכך נסתם הגולל, לפי שעה, על האפשרות שפארק ענבה במודיעין ייסגר לתושבי חוץ בגרסתו החינמית.

מי שאינו מרוצה מההחלטה הוא חבר המועצה אלעד שמעונוביץ: "סגירת שטחי ציבור בפני אוכלוסיות מסויימות הוא נושא רגיש ובעייתי. מצד אחד לא נכון לייצר אפליה בין אוכלוסיות, ולמנוע מאזרחים המתגוררים ברשויות חלשות יותר לבלות ולהינות ממתקנים איכותיים ברשויות אחרות. מנגד, כאשר תושבי העיר מרגישים שפארק הנבנה ומתוחזק מכספי הארנונה שלהם נגזל מהם ואינו משרת אותם ונותן מענה שבשבילו הוא קם - אנחנו מפספסים את המטרה כולה. זה עלול לפגוע ברמת ההשקעה והתחזוקה של הפארק לאורך זמן ובכלל לפגוע במחשבה מלכתחילה של רשות מקומית אם כדאי בכלל להקים מיזם שכזה".

לפי שמעונוביץ, "הקריטריונים שניסחו צוותי המקצוע במשרד הפנים נותנים מענה מידתי ומאוזן לסוגיה הזו. בפעם הראשונה, מאז בג"צ רעננה ולאחר התנגשויות במספר רשויות ברחבי הארץ. זה נכון וחשוב לתת כלים לעירייה לסגור לזמן מסויים בשנה מתחם עבור תושבי העיר שלה בלבד, כאשר יש הצדקה ותחליפים ראויים לכך. לכן ביקשתי גם להכניס את פארק ענבה לרשימה הזו. אך ההודעה השבוע של משרד הפנים מוכיחה שכל זה היה תרגיל הסחה בלבד של שר הפנים ואין לו שום כוונה לפתור את הנושא אחת ולתמיד. נשאר לנו רק לקוות שבכל ממשלה חדשה שתקום, השר דרעי לא יימצא את עצמו במשרד הפנים שוב, ונזכה לשר פנים המייצג את כלל האוכלוסייה".

ממשרד הפנים נמסר: "יש אוכלוסיות מוחלשות ואוכלוסיות מיעוטים שעלולות להיות מודרות מהגנים הציבוריים ומהמרחב הציבורי פתוח. השר דרעי יקדם הצעת חוק ממשלתית שתבטל את סמכותו של שר הפנים להתיר לרשויות לגבות דמי כניסה. הגנים הציבוריים חייבים להיות פתוחים חינם אין כסף כפי שפתחנו את חופי הרחצה לכלל תושבי ישראל".

משרד הפנים פירסם לפני מספר חודשים טיוטה לתקנה חדשה המאפשרת לרשויות מקומיות לגבות דמי כניסה לגנים ציבוריים. בהתאם לסעיף 249 (8) לפקודת העיריות רשאי שר הפנים להתיר לעירייה לגבות דמי כניסה לגנים ופארקים. לפי התקנה החדשה יכול משרד הפנים לקבוע דמי כניסה שונים למי שתושב ולמי שאינו תושב, ולקבוע דמי כניסה בימים מסוימים בשנה (חגים למשל), לשבוע בלבד או לתקופה מוגבלת. בדרישות לקבלת ההיתר צוינו תנאים בהם פארק ענבה עומד כגון "שירותים מיוחדים בסוגם והיקפם המטילים על הרשות המקומית עלויות ואחזקה חריגות ואין הכרח לספקם במסגרת שטח ציבורי פתוח". בהקשר הזה ניתן למנות את האגם והסירות הפועלות בו, בית הקפה, מזרקות המים של הילדים וגן הבוסתן המיוחד.

עוד תנאים שנקבעו בטיוטת התקנות היו ש"שטח הפארק יהיה מעל 100 דונם, שטח הגן עולה על היקף השטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים ביחס להיקף האוכלוסייה ברשות, בקרבת הגן ישנם גנים ציבוריים אחרים שהכניסה אליהם ללא תשלום, אין מניעת מעבר מבחינה תכנונית במרקם העירוני, וגביית הכניסה לא תמנע זכות מעבר חופשי לחלקים שונים בעיר או לשכונה מסוימת". בכל התנאים האלה, כאמור, עומד פארק ענבה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20