(new)ויקטורי
בונוס למורי תיכון מו"ר - 8,451 שקל

בונוס למורי תיכון מו"ר - 8,451 שקל

משרד החינוך פרסם את רשימת החטיבות העליונות המצטיינות, בהן יזכו המורים לבונוס כספי • עוד ברשימה: עירוני א', תיכון יחד ועירוני ב'

ארבעה תיכונים ממודיעין זכו להיכלל ברשימת בתי הספר "האפקטיביים" ביותר לשנת תשע"ט של משרד החינוך, כאשר צוותי ההוראה באותם בתי ספר יזכו לבונוס כספי.

288 חטיבות עליונות נכללו ברשימה שפרסם בשבוע שעבר משרד החינוך, בהם יזכו המורים לתוספת שכר חד פעמית בסכומים של עד 8,451 שקל. הגמול למורים נקבע על פי הרמה שניתנה לבית הספר, זאת על פי מספר פרמטרים, כאשר הרמות נעות בין 1-4. מורים בבתי ספר שדורגו ברמה 1 יזכו לבונוס של 8,451 שקל כאמור, רמה 2 – 6,338 שקל, רמה 3 – 4,225 שקל וצוותי ההוראה בבתי הספר שדורגו ברמה 4 יקבלו 3,169 שקל.

288 החטיבות העליונות ברשימה נבחרו על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים, כאשר בין המדדים נמצאים מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור. התגמול ניתן בין היתר לבתי הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר ביחס לשנה הקודמת.

תיכוני העיר שזכו להיכלל ברשימה הם תיכון מו"ר, שדורג ברמה 1, עירוני ב' ותיכון יחד ברמה 3 ועירוני א' ברמה 4.

בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכל 721 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן 288 חטיבות זכו בתגמול. 66% מתוכן הן חטיבות במגזר היהודי-ממלכתי, 18% ממלכתי-דתי, 9% מהחינוך הערבי, 3.5% מהחינוך החרדי, 2.5% מהחינוך הדרוזי, ו-1% מהחינוך הבדואי.

שר החינוך החדש, רפי פרץ, אמר:" עם כניסתי לתפקיד הצהרתי, כי אחד מהיעדים המרכזיים שאוביל במערכת החינוך הוא נושא הערכים. אני רואה בהם את היסוד שבונה חוסן של חברה. אני רואה בערכי השליחות והמנהיגות, אהבת האדם, התרומה לחברה ולמדינה ערכים מובילים. לאור זאת, הנחתי כי הנושא השנתי שילווה במערכת השנה יהיה בסימן הערבות ההדדית. למערכת החינוך יש תפקיד חשוב בעיצוב פני החברה, ואני רואה באנשי החינוך, מנהלים ומורים, את עמוד האש שמוביל את המשימה החשובה הזו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להודות למנהלים ולמורים שזכו בפרס. ההישגים שלהם ראויים לכל הוקרה והערכה".

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, הוסיף: "החינוך לערכים הוא אחד מהנדבכים הגדולים והחשובים שמערכת החינוך מקדמת. העידוד לפעילות בתנועות נוער, ארגוני נוער, מעורבות בקהילה או קידום של מיזמים חברתיים מצמיחים מנהיגות צעירה, נוער מעורב ומשנה פני מציאות. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר נערות ונערים שלוקחים חלק פעיל בתוך החברה, מסייעים לילדים עם צרכים מיוחדים או לקשישים ולמשפחות נזקקות. כל זה לא יכול להתרחש ללא הרוח והעבודה החינוכית שמובילים יחד המנהלים והמורים. פרס החינוך מהווה הזדמנות לעצור ולומר להם תודה. אני מברך את הזוכים בפרס ומאחל שיעמידו עוד שורה של אנשי חיל כמוהם".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20