(new)ויקטורי
תנו לשחק כבר

תנו לשחק כבר

שחקניות עירוני מודיעין נגד ההתאחדות לכדורגל: שבצו אותנו בליגה הלאומית או שנפעל להשבתת כל המשחקים

(צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של עירוני מודיעין נשים)

קבוצת כדורגל הנשים של עירוני מודיעין מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות להתאחדות לכדורגל לשבצה במסגרת הליגה הלאומית לכדורגל נשים. עד להכרעה בתביעתה כנגד ההתאחדות מתבקש בית המשפט לאסור בצו מניעה זמני על קיום פעילותה של הליגה הלאומית בכדורגל נשים.

לדברי העמותה, שערעורה בעניין לבית הדין של ההתאחדות נדחה, ההתאחדות מונעת ממנה בחוסר סמכות ומשיקולים זרים את האפשרות להשתתף בליגה הלאומית, היא הליגה התחרותית הנמוכה ביותר אצל ההתאחדות (ליגת העל היא הליגה העליונה והגבוהה ביותר ואחריה הליגה הלאומית שהיא השנייה בחשיבותה).

החלטת ההתאחדות לכדורגל – כך נטען בתביעה - התקבלה בחוסר סמכות, בניגוד להוראות התקנון ותוך שינוי הוראותיו, ומבלי שניתנה לעירוני מודיעין האפשרות להשמיע טענותיה בעניין.

עוד טוענת עירוני מודיעין כי החלטת ההתאחדות מונעת משיקולים זרים שאינם ממין העניין, וכי אין ברישומה לליגה הלאומית כדי לפגוע בהתאחדות ו\או במועדון אחר, ורישומה בליגה הלאומית עולה בקנה אחד עם אינטרס קידום ענף כדורגל הנשים בישראל.

לדברי עירוני מודיעין זכותן של הנשים בדומה לגברים להשתתף בליגות תחרותיות, וכי שלא ימנעו מהן לעשות כן מתוך שיקולים זרים וצרים שכלל אינם מעניינן.

בתביעה נאמר כי במסגרת תקנון הנשים אין התייחסות מפורשת לליגה הארצית, ובשים לב לכך שישנן שתי ליגות מקצועיות בלבד, המשמעות היא כי הליגה הלאומית היא ליגה סגורה, דהיינו לא ניתן לעלות אליה מליגה אחרת כמו הליגה הארצית, ולא ניתן לרדת ממנה, שכן היא מצויה במעמד הנורמטיבי הנמוך ביותר.

לעומתה במסגרת הליגה הארצית גם אם קבוצה תזכה שנה אחר שנה במקום הראשון אין לכך כל תוקף, שכן ליגה זו אינה נחשבת לליגה מקצועית או תחרותית אלא ליגה חובבנית וספורטיבית, ועל כן קבוצה המעוניינת להשתתף בליגה המקצוענית ולהצטרף לליגה הנמוכה ביותר קרי הליגה הלאומית, אינה יכולה לעשות כן.

לדברי עירוני מודיעין כל ניסינותיה להסדיר את המחלוקת עם ההתאחדות לכדורגל בעניין זה עלו בתוהו, ותביעתה זו מוגשת על ידה לאחר שכלו כל הקיצין והינה בבחינת מוצא אחרון מן המצב אליו נקלעה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20