(new)ויקטורי
העירייה תקבל מענק על סך 130 אלף שקל עבור התייעלות אנרגטית

העירייה תקבל מענק על סך 130 אלף שקל עבור התייעלות אנרגטית

מודיעין נבחרה להיות אחת מהרשויות המקומיות שיזכו לתמיכה ממשלתית, כאשר המענק מהווה 20% מסך ההשקעה

עיריית מודיעין תקבל מענק על סך 130 אלף שקל לאחר שהייתה בין הרשויות הזוכות במקצה השלישי של קרן המענקים להתייעלות אנרגטית המשותפת למשרדי האנרגיה, הכלכלה והתעשייה והגנת הסביבה.

המענק יהווה 20% מההשקעה של עיריית מודיעין בפרויקט ייעול צריכת האנרגיה והפחתת פליטת גזי חממה בסך 650 אלף שקל. מודיעין היא אחת מתוך 56 רשויות מקומיות שהגישו פרויקטים לקרן המענקים, בה השתתפו מלבד רשויות מקומיות גם חברות טכנולוגיה וחברות מתחומי המסחר, התעשייה והמלונאות.

בהתאם לתכנית, המענקים יינתנו ל-108 תכניות הכוללות החלפת טכנולוגיות ישנות ולא יעילות בצריכת האנרגיה, במערכות חדשות וחסכוניות כגון מערכות תאורת פנים וחוץ, מיזוג אוויר, משאבות חום, מערכות אוויר דחוס, ייעול תהליכי ייצור שונים ועוד. פרויקטים אלו צפויים להביא לחיסכון שנתי של כ-175 מיליון קוט”ש, בשווי המוערך ב-82 מיליון שקל. חיסכון זה יגדיל את צמצום צריכת האנרגיה הצפויה בכ-4% לעומת החיסכון במקצה הקודם של התכנית. מסלול הסיוע לפרויקטים המקדמים הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק מופעל על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, כאשר סך כל המענקים לתכנית הארבע-שנתית עומד על 300 מיליון שקל.

שר האנרגיה, ח"כ יובל שטייניץ, אמר: “המקצה השלישי של קרן המענקים הסתיים בהצלחה ויביא להתייעלות משמעותית בצריכת האנרגיה במגזר התעשייתי, הציבורי והמסחרי. בקרוב ייצא מקצה רביעי לקרן זו. השנה החלה את פעילותה קרן נוספת, אשר מעמידה הלוואות בערבות המדינה לפרויקטים להתייעלות באנרגיה. שני מסלולים אלה יקדמו את צמצום צריכת האנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה באופן משמעותי ויסייעו לעמוד ביעד הלאומי של צמצום צריכת החשמל ב-17% עד שנת 2030″.

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, הוסיף: “התוכנית להתייעלות אנרגטית היא בשורה לרשויות המקומיות ולאיכות הסביבה בה אנו חיים. לצד החשיבות הסביבתית, יש לחיסכון בחשמל גם יתרון כלכלי – את הכסף שנחסך בחשבון החשמל של העירייה, ניתן לתעל לטובת תוכניות נוספות, לרווחת תושבי העיר”.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20