(new)ויקטורי
מסתמן: כל אחד יוכל לעסוק בתיווך, ללא צורך ברישיון

מסתמן: כל אחד יוכל לעסוק בתיווך, ללא צורך ברישיון

משרד המשפטים מקדם רפורמה לביטול הצורך ברשיון, שהוחל לפני כשלושים שנה • יו"ר לשכת המתווכים במודיעין: "בלי מבחן רישוי השוק יהיה פרוץ ויהיה מוצף בחאפרים" • בעיר פועלים כיום כ-400 מתווכים, כמחצית מהם ב"משרה מלאה"

משרד המשפטים מקדם רפורמה שבמסגרתה יבוטל הצורך לקבל רשיון לעסוק בתיווך נדל"ן. את פרטי הצעת החוק החדשה יפרסם המשרד בתוך ימים לעיון הציבור. במודיעין עובדים מאות מתווכים והשאלה הגדולה היא מה זה יעשה לענף.

הכוונה לבצע את הרפורמה מתגלגלת כבר למעלה משנה. בעקבות החלטת ממשלה להקל ברגולציה הכינו במשרד המשפטים הצעת חוק שבמסגרתה מי שירצה לעסוק בתיווך מקרקעין לא יהיה חייב עוד בקבלת רשיון לעיסוק כמתווך נדל"ן.

הצורך בעמידה בבחינות לקבלת רשיון מתווך עלתה לפני שלושה עשורים בעקבות תלונות רבות מהציבור על טיפול לא נאות בלקוחות. בכך למעשה הוכפפו המתווכים לפיקוח מסויים של רשם המתווכים שבמשרד המשפטים.

 ביטול הצורך ברשיון יקל על העוסקים בתחום, שכן לקבלת הרשיון הם חייבים לעבור בחינה וללמוד לקראתה במשך מספר חודשים. החשש הוא שללא רשיון ייכנסו לענף מתווכי נדל"ן ברמה נמוכה ותהיה פגיעה משמעותית באמינות במקצועיות ובשירות שניתן לציבור ע"י מתווכי נדל"ן מורשים (כך על פי מתווכים מקומיים).

במודיעין עובדים כיום קרוב ל-400 איש בענף הנדל"ן. כמחצית מהם עוסקים בכך לא במשרה מלאה אלא כעבודה נוספת.

העיתון גלובס פירסם השבוע כי במשרד המשפטים מתכוונים לסיים את הכנת התזכיר להצעת החוק בתוך מספר ימים ובכך להתחיל ולהריץ את השינוי במסלול המעשי. העיתון מציין עוד כי רק 60% מבין אלה שניגשו למבחן לצורך קבלת רשיון מתווך נדל"ן בשנת 2018 עברו את הבחינה.

זאב שומכר, יו"ר לשכת המתווכים במודיעין, הודיע כצפוי: "אני מתנגד כמובן לביטול הצורך ברשיון תיווך.  מקצוע התיווך הוא מקצוע מכובד והכרחי, ובלי מבחן רישוי השוק יהיה פרוץ ויהיה מוצף בחאפרים שאנחנו מתאמצים להרחיק מהשטח".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20