(new)ויקטורי
טרם מודיעין: הפקידה אבחנה התקף לב

טרם מודיעין: הפקידה אבחנה התקף לב

תושב העיר שהגיע לחדר המיון הקדמי התלונן על כאבים בחזה והפקידה שקיבלה אותו החלה מייד בנוהל החירום, שהציל את חייו

ערן קמינסקי

עירנות של מזכירה במיון "טרם" הצילה את חייו של תושב מודיעין בן כ-60.

האיש הגיע למיון "טרם"' כשהוא מתלונן שאינו חש שלא בטוב ויש לו תחושת חוסר נוחות בחזה. הפקידה שקיבלה אותו הסיקה בעצמה כי הוא בעיצומו של אירוע לבבי, עזבה את מקומה בקבלה ויצאה להזעיק את אחד הפרמדיקים מחדרי הטיפול. זה איבחן את המטופל ואישר כי יש חשד לאירוע לבבי.

אנשי הצוות הרפואי שהתפנו מייד לטפל בו ביצעו במקום בדיקת אק"ג והוצאה של זו אישרה את החשד והעבירה את הטיפול מיידית לרופא. במקביל קיבל האיש טיפול תרופתי ולמקום הוזעק אמבולנס טיפול נמרץ של מד"א, שהעביר אותו להמשך טיפול דחוף בבית החולים. כל האירוע, עד כה, נמשך כחצי שעה בלבד.

עם הגיעו לבית החולים הוכנס האיש לחדר הצינתורים באופן בהול ובוצע בו צינתור שהציל את חייו.

חביב גבאי, מנהל "טרם" במודיעין: "תושייתה של הפקידה שמייד עם פתיחת התיק חשדה שהאיש מצוי באירוע לבבי, פעלה לטובת החולה שקיבל מיידית טיפול מציל חיים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20