(new)ויקטורי
הארנונה במודיעין מתייקרת ב-2.58%

הארנונה במודיעין מתייקרת ב-2.58%

למרות שהעירייה לא ביקשה כבר מספר שנים לייקר את הארנונה – מנגנון ה"טייס האוטומטי" של משרד הפנים עושה את העבודה, וזה יקרה כבר מהחודש הבא

מי שפינטז על כך שאין ממשלה ותקציבי המדינה השונים מוקפאים וכך תהיה גם הארנונה השנתית שלנו, טעה. מנגנון "הטייס האוטומטי" של משרד הפנים לא מתחשב בכך שאין ממשלה נבחרת והוא ממשיך לייקר את הארנונה לפי נוסחה שנקבעה מראש. המשמעות - החל מה-1 בינואר הארנונה כאן תתייקר בעוד 2.58%.

הנוסחה פשוטה: שני מדדים קובעים את ההתייקרות או ההוזלה של הארנונה במסגרת הטייס האוטומטי: מדד המחירים לצרכן והשכר הממוצע במגזר הציבורי. כל אחד משני המדדים האלה תורם 50% מהעלייה או הירידה בערכו והסך המצטבר הוא האחוז שבו משרד הפנים מייקר או מוזיל את הארנונה.

מעבר לכך רשאיות רשויות מקומיות לבקש ייקור או הוזלה חריגה נקודתית. הפעם האחרונה שמודיעין ביקשה זאת היתה בשנת 2014.

על פי צו הארנונה החדש שייכנס לתוקף בינואר, הארנונה למגורים בעיר תנוע סביב כחמישים שקלים בממוצע לכל מ"ר בנוי. להלן מספר דוגמאות:

בבתים צמודי קרקע ודירות גג (פנטהאוזים) עד ל-120 מ"ר בנוי תשולם ארנונה של 51.36 שקלים לכל מ"ר. על השטח שמ-121 מ"ר ועד ל-200 מ"ר ישלם בעל הנכס 60.07 שקלים לכל מ"ר. מעל 201 מ"ר ועד ל-300 מ"ר ישלם בעל הנכס סך של 64 שקלים לכל מ"ר ומעל 300 מ"ר בנוי ישלם בעל הנכס סך של 51.36 שקלים לכל מ"ר.

כל דירה אחרת - כלומר לא בית צמוד קרקע ולא פנטהאוז – "תיהנה" מתעריף של 48.02 שקלים לכל מ"ר לעומת 46.81 שקלים למ"ר בשנת 2019. עבור מקלט, מחסן, חניה מקורה, מרתף, ואפילו פרגולה או סככה ישלמו בעלי הנכס החל מינואר ארנונה בסך 25.68 שקלים לכל מ"ר.

על דירות מגורים שבהן פועל עסק כגון משרד או כל פעילות עיסקית אחרת ישלם בעל הנכס 246.44 שקלים כארנונה. משפחתון או פעוטון הפועלים בדירות מגורים ושבהם יותר מעשרה ילדים, ישלמו 123.22 שקלים לכל מ"ר.

חנות עד לשטח של 120 מ"ר תשלם 197.17 שקלים לכל מ"ר ועל כל מ"ר נוסף ישולמו 397.27 שקלים. משרד שלא בדירת מגורים ישלם ארנונה בשיעור של  397.27 שקלים למ"ר. בית קפה מזנון או מסעדה ישלמו 246.44 שקלים לכל מ"ר ועסק בתחום ההייטק ישלם על שטח שעד 100 מ"ר תעריף ארנונה של 131.38 שקלים לכל מ"ר.

מויש לוי, מ"מ יו"ר הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה, מסביר מדוע מודיעין לא ביקשה השנה ייקור חורג: "בהשוואה לערים אחרות תעריפי הארנונה במודיעין הם בין הנמוכים ביותר. בנסיבות אלה היה ניתן לצפות שנבקש אישור לייקר את הארנונה, אך בדומה לשנים קודמות, לא עשינו זאת כי אנו מאמינים שצריך לעשות איזון בין רצון העירייה לספק כמה שיותר שירותים לתושבים לבין הרצון שלא להכביד עוד על התושבים שגם כך משלמים לא מעט".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20