(new)ויקטורי
המאבק על יער מכבים: 1,600 התנגדויות כבר הוגשו

המאבק על יער מכבים: 1,600 התנגדויות כבר הוגשו

חברת מקורות הודיעה לאחרונה על חידוש העבודות להנחת קו המים לירושלים וטענה כי התוואי השתנה והפגיעה צומצמה, אבל התושבים שוב לא משתכנעים

(צילום ארכיון: אמרי וונדל)

מאבקם של תושבי העיר נגד הפגיעה ביער מכבים במסגרת העבודות להנחת קו המים לירושלים נמשך השבוע, כאשר לדברי מטה המאבק עד כה הוגשו למעלה מ-1,600 התנגדויות לחידוש ביצוע העבודות.

כזכור, לפני מספר חודשים נעצרו העבודות בשטח לאחר שאלפי התנגדויות הוגשו בידי תושבים שטענו לפגיעה נרחבת ומיותרת ביער הגובל ביישוב. בעקבות ההתנגדויות הורה פקיד היערות של קק"ל לחברת מקורות לבצע שינויים בתוואי המיועד, וכעת נערכו בחברה לחידוש העבודה במקום. בפרסום לציבור כעת מגלה מקורות כי "לאור התנגדות התושבים (לפני מספר חודשים. י"ג) צומצמה רצועת התשתית ונחסכה פגיעה משמעותית ביער, כל זאת בוצע בתיאום פקיד היערות של קק"ל". אבל התושבים המתנגדים לכריתה שבדקו בימים האחרונים את פרטי התוכנית, טוענים כי כמות העצים שתיכרת כמעט זהה לזו שהייתה אמורה להיכרת לפני כחצי שנה. "ייכרתו שבעה עצים פחות, זה הכל. לכן הודעת מקורות כי צומצמה רצועת התשתית ונחסכה הפגיעה ביער, נגועה בהטעיית הציבור  ובחוסר תום לב", אמר בשבוע שעבר דני רוזנפלד, תושב מכבים ממובילי המאבק.

מחברת מקורות נמסר: "הפרויקט האמור מתחבר למערכת המים החמישית לירושלים - פרויקט תשתית לאומי שאושר על ידי ממשלת ישראל - במטרה לספק מים לציר הצפוני ולאפשר עמידה בכל יעדי אספקת המים לירושלים והסביבה. קווי אספקת המים בקוטר 1.6 מטר אושרו ברשות המים במסגרת תכנית תגבור אספקת מים ואמינות המערכת לאספקת המים. הקווים הינם חלק משמעותי מחיבור מערכת המים החמישית לירושלים לציר הצפוני, דרך מבוא חורון, מודיעין-מכבים-רעות ועד בריכות נאות הפסגה במודיעין עלית.

כחלק מהתפיסה הסביבתית בוצעה במסגרת תכנון הקווים, בדיקת חלופות בשיתוף נציגי העירייה, קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים. רק לאחר בדיקת כל החלופות נבחר התוואי הנוכחי בקצה היער במטרה, כאמור, למזער עד כמה שניתן את הפגיעה ביער. טרם ההחלטה על התוואי בוצע סקר עצים נרחב אשר אושר על ידי העירייה, פקיד היערות ורשות הטבע והגנים. מתוך 400 עצים שנסקרו - 105 עצים מיועדים לכריתה, 7 עצים להעתקה ו-388 עצים לשימור. העבודה על קו המים בתחום מודיעין מכבים החלה במהלך קיץ 2019 והושעתה לאור ביטול רישיון הכריתה, מקורות בשיתוף קרן קיימת לישראל עדכנה את תכנית הקו במטרה למזער את הפגיעה בעצים.

חשוב להדגיש כי העצים שמיועדים לכריתה הינם אך ורק בתוואי הנחת הצנרת. לא צפויה כריתת עצים בשטחי אחסון עודפי עפר או מעבר כלי רכב. בתום הנחת הקווים יבוצע שיקום נופי וסביבתי בתוואי. זאת בהתאם לתוכנית השיקום ובהתאם למדיניות הסביבתית עליה מקפידה 'מקורות' ומתוקף ניסיונה הרב בתחום. חשוב לציין כי , על מנת לעמוד ביעדי אספקת המים לעיר מודיעין והסביבה, כמו גם לשמור על אמינות האספקה, חשוב להימנע מכל עיכוב בביצוע הקווים המתוכננים".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20